Skip to main content

Nordmenn eier mer enn de tror

Pressemelding   •   jun 27, 2013 07:40 CEST

If Skadeforsikring anbefaler alle å fotografere innboet. Bildene er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding. Fotoene bør oppbevares elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste. (Foto: morguefile.com)

 

Nordmenn anslår verdien av innboet sitt langt lavere enn hva som faktisk er tilfelle, viser ferske tall fra forsikringsselskapet If. I velstandssamfunnet mister vi lett oversikten over eiendelene våre, påpeker forsikringsselskapet.

(Privat til red.: Ønsker du lokale tall? Snakk med Ifs pressekontakt.)

Ifølge Ifs egne tall har hver enkelt forsikringstaker forsikret sitt innbo og løsøre for i gjennomsnitt 528.000 kroner i leiligheter og nær 925.000 kroner i villaer. Samlet er landsgjennomsnittet nær 763.000 kroner.

If erfarer imidlertid at mange norske hjem har for lav forsikringsverdi på sitt innbo og løsøre.

– For lave forsikringssummer ser vi først og fremst når det inntreffer brannskader hvor alt går tapt i brannen. Vi opplever relativt hyppig i slike skadesaker at den verdien kundene har satt på sitt innbo- og løsøre er for lavt i forhold til de verdier som totalt er gått tapt, sier Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If Skadeforsikring.

Øker ikke forsikringssummen

En god illustrasjon på dette er at den gjennomsnittlige forsikringssummen på 763.000 kroner for innbo og løsøre normalt ikke er nok for to personer som bor på to rom pluss kjøkken og har middels standard på innboet sitt.

– Folk er ikke påpasselige nok med å øke forsikringssummen etter hvert som de foretar nyanskaffelser til hjemmet. Kanskje var forsikringssummen på innboet riktig for en del år siden, men mange innkjøp og endringer kan være gjort gjennom årene uten at man har tenkt på å øke forsikringssummen i takt med anskaffelsene. Livssituasjonen kan også ha endret seg, påpeker Zimowski.

Nordmenn flest har god råd, og liker å bruke penger på hjemmeelektronikk, som bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiler. Vi er også glade i å innrede hjemmene våre.

– Vi har bedre råd enn noen gang. Det synes i norske boliger. Som en bieffekt av velstanden mister vi dessverre litt oversikten over hva vi eier og har, sier Zimowski.

Ta bilder av det du eier

If anbefaler alle å fotografere innboet sitt. Fotoene er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding. Bildene bør oppbevares elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste.

– Et annet alternativ er å oppbevare fotografiene utenfor hjemmet på enten CD/DVD eller harddisk hos en venn eller en slektning. En annen mulighet er rett å slett å lagre en fysisk utskrift hos noen, sier Zimowski.

Slik finner du verdien

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring medgir at det kan være vanskelig for folk å sette verdien på eget innbo og løsøre.

– Forsikringsselskapene har derfor laget en veiledende kalkulator på nettet som gjør det mulig på en enkel måte å få en anbefalt forsikringssum på innboet. Ut fra kalkulatoren ser de fleste ganske raskt om de er underforsikret eller ikke, sier Clementz.

Her finner du Finans Norges innbokalkulator: www.fno.no/Hoved/Fakta/Skadeforsikring/Innbokalkulator/

Her finner du Ifs innbokalkulator.

http://www.if.no/web/no/privat/radogtips/innbokalkulator/pages/default.aspx?WT.ac=serviceteaser_innbokalkulator

Oslo, 27. juni 2013

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:

  • Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver, telefon 98 24 98 05
  • Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring, telefon 92 25 39 66

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy