Skip to main content

Rotteskader for 50 millioner

Pressemelding   •   jun 05, 2013 14:25 CEST

Rotter kan gjøre skader for mange hundre tusen kroner i norske hus

Rotter holder seg vanligvis i kloakken, men om sommeren er de også aktive på bakkenivå. Huseiere, rørleggere og snekkere må ta grep for å unngå at rottene invaderer hus, mener If.

Rotter gjør store skader i norske hus. Utbedringer av skadedyrenes ødeleggelser kostet mellom 40 og 50 millioner kroner i 2012, ifølge beregninger fra If Skadeforsikring. Den største enkeltskaden selskapet fikk innmeldt kostet 1,2 millioner kroner å utbedre.

– Har du rotter i hus, kan kostnadene med å fjerne dem i verste fall komme opp i flere hundre tusen kroner hvis konstruksjonen, bad eller kjøkken er berørt, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

Hun oppfordrer huseiere til å gå over huset på jakt etter svake punkter, som åpninger mellom veggpanel og grunnmur. Hull større en 12 millimeter bør tettes, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Bruk gjerne speil for å få godt innsyn inn under veggpanelet, eller be snekkeren gjøre det. La ikke kjellervinduene stå åpne og sørg for at ventilene i grunnmuren har gitter, sier Vennesland.

Tett rørstumper

Rottene finner maten sin nede i kloakken, men trekkes mot tørre steder for å lage reir og få unger.

– De kommer seg opp og ut gjennom sprekker og hull i kloakksystemet, særlig eldre avløpssystemer byr på muligheter. De klarer også fint å komme seg gjennom to meter jord, blant annet fordi påbegynte gravehull fortsettes på av neste generasjon, sier biolog og skadedyrtekniker Jens Galby i Anticimex.

Den vanligste innfartsveien til hus er gjennom kloakkrørene. Ved ominnredning av rom kan avkappete avløpsrør bli stående igjen som svake punkt fordi de tettes for dårlig, for eksempel etter at en vask er blitt flyttet.

– Rørleggere nøyer seg ofte med å teipe på en plastbit, mest for å stenge ute kloakklukt. Og så bygges den gamle rørstumpen inn og er ute av syne. Mange rørleggere er ikke klar over rottefaren dette utgjør, sier Galby.

Det finnes egne tettekopper for avløpsrør som rottene ikke gnager seg gjennom.

Glipper i betongsålene mellom originalbygg og påbygg er en annen svakhet rottebekjemperne ser ofte. Glippen på noen centimeter er gjerne tettet med isopor, som rotter forserer enkelt.

– Det ligger i en rottes natur å gnage. Hvis den slutter med det, ville tennene vokse ut av munnen, akkurat som hos beveren, sier Galby.

Ofte uforsikret

Forsikringsselskapene har ulik praksis når det gjelder sanering av skadedyr. Noen husforsikringer dekker bare skadene dyrene gjør og ikke saneringen av dem. Noen forsikringsselskaper dekker både sanering og gjenoppbygging, mens andre ikke dekker noen ting. 

– Flertallet av boligeiere med vanlig boligforsikring har ikke skadedyrsanering inkludert selv om mange tror det. Folk bør derfor sjekke dette, sier produktsjef Rune Smådal i If Skadeforsikring.

Stadig flere huseiere velger en utvidet forsikring av huset, såkalt superforsikring. Disse tar høyde for et våtere klima, og gir også dekning for skader som skyldes sopp, råte og skadedyr. Smådal anslår at superforsikringene står for 30-40 prosent av boligforsikringssalget til If.

Selskapet utbetalte over ti millioner kroner til saneringer av skadedyr i fjor.

I hodet

Ved sanering fjernes døde rotter og tilgangsmulighetene tettes. Isolasjon må ofte også byttes siden rottene har gravd ganger og gjort fra seg i dem. Må større deler av vegger og himlinger åpnes, øker kostnadene betydelig.

Gnagerne kan skade ytterligere ved å gnage på elektriske ledninger og vannrør.

Rotteplager måles ikke bare i kroner og øre, men har også andre følger.

– Det er i hodet at rotteproblemet forsvinner sist. Bestemte lyder gjør at man skvetter til lenge etter at rottene er borte. Dette kan sammenlignes med det som skjer med mange huseiere etter innbrudd når privatsfæren oppleves som invadert, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.

ROTTETETT HUS:

1. Avkappete kloakkrør skal tettes med egne tettekopper.

2. Unngå åpninger mellom veggpanel og grunnmur.

3. Alle lufteventiler i grunnmuren må ha gitter.

4. Sluk i kjelleren skal ha rister av stål, som sitter fast.

5. Pass på at det er helt tett på utsiden av rør som går gjennom vegg og gulv.

6. Glipper i betongsålene mellom originalbygg og påbygg bør ikke forekomme.

7. Krypkjellere gir lett adgang. Løsning kan være å legge på hønsenetting og støpe på sement, så krypkjelleren får et hardt gulv i stedet for jord.

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:

·  Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, tlf. 928 93 719

·  Rune Smådal, produktsjef, tlf. 905 85 326

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for If Skadeforsikring.


Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy