Skip to main content

Stabilt resultat for If i Norge

Pressemelding   •   feb 09, 2011 10:55 CET

If Skadeforsikring fikk i 2010 et teknisk resultat i Norge på 1709 millioner svenske kroner (SEK) mot 1883 millioner SEK i 2009. Ifs totalkostnadsprosent (combined ratio) i Norge ligger stabilt på 92,1 prosent - bare 0,1 prosentpoeng opp fra 2009.

Resultatutviklingen for forsikringsselskapet If er fortsatt stabil. Det tekniske resultatet for Ifs virksomhet i alle land i 2010 ble 4 284 millioner SEK sammenlignet med 5 184 millioner SEK året før. Totalkostnadsprosenten var 92,8 prosent for hele året (92,1 prosent året før).

- Ifs resultat for 2010 er stabilt, til tross for uvanlig mange storskader og tøffe værforhold med store snømengder i mange land, mye frost, nedbør og stormer. En viktig årsak til stabiliteten er Ifs geografiske spredning og bredde i produktporteføljen som gir klare fordeler i slike situasjoner, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Ifs resultatet før skatt ble i fjor 6 800 millioner SEK mot 6 901 millioner SEK for 2009.

Det tekniske resultatet for If i 4. kvartal 2010 ble 997 millioner SEK mot 1 172 millioner SEK i samme periode 2009.

Totalkostnadsprosenten var i fjerde kvartal 92,3 prosent mot 92,7 prosent i samme periode året før, mens resultatet før skatt ble 1 745 millioner SEK mot 1 760 millioner SEK i 4. kvartal 2009.

Ifs norske virksomhet
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var 1 709 millioner SEK i 2010 mot 1 883 millioner SEK i 2009.  Totalkostnadsprosenten ble i fjor 92,1 prosent mot 92,0 prosent året før. Ifs kostnadsprosent i Norge ble i fjor redusert med 0,8 prosentpoeng til 22,4 prosent.

For fjerde kvartal 2010 ble det tekniske resultatet for den norske virksomheten 503 millioner SEK mot 769 millioner SEK i 2009. Totalkostnadsprosenten ble for perioden oktober-desember i fjor 88,6 prosent mot 83,4 prosent for samme periode året før.

- Norge preges av en intens konkurranse på forsikringsmarkedet. På den bakgrunnen er det gledelig at If kan vise et så stabilt resultat her. If har jobbet hardt med å redusere de interne kostnadene det siste året, hvilket allerede har påvirket både resultatutviklingen og økt vår konkurransekraft, sier Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat
If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for oktober – desember 2010 var 361 millioner euro mot 199 millioner euro i samme periode 2009. Resultatet per aksje for fjerde kvartal 2010 ble 0,54 euro mot 0,26 euro i fjerde kvartal året før.

If Skadeforsikring, 9. februar 2011

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 92826255.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2010 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy