Skip to main content

Urovekkende holdning til svindel blant ungdom

Pressemelding   •   des 13, 2012 10:21 CET

Utredningssjef Rune Schjølberg i If

1 av 4 ungdommer mellom 18 og 25 år synes det er OK å svindle på forsikringen. Det betyr at 60.000 ungdommer i Norge er «på glid» når det gjelder svindel. Bekymringsfullt, sier If, som mener forsikringsbransjen ikke har vært flinke nok til å informere om konsekvensene av forsikringssvindel.

Ungdom «avkriminaliserer»

I spørreundersøkelsen som TNS Gallup har foretatt for If, sier 3 av 4 ungdommer mellom 18-25 år at forsikringssvindel aldri kan aksepteres. 1 av 4 ungdommer tar imidlertid ikke avstand til forsikringssvindel. Ungdommen selv «avkriminaliserer», ved å hevde at dette mer er hvit løgn enn svindel. Det er lik oppfatning blant gutter og jenter

- At hver fjerde ungdom ikke avviser forsikringssvindel, men snarere aksepterer det, er dypt bekymringsfullt, sier Rune Schjølberg, utredningssjef i If Skadeforsikring.

Mer enn 8 av 10 kjenner ikke konsekvensen av forsikringssvindel

- At det er lav kunnskap om konsekvenser av forsikringssvindel, må nok forsikringsbransjen selv ta noe av skylden for, sier Schjølberg. Han mener forsikringsselskapene generelt må orientere tydeligere om at svindelforsøk fører til avslag på skadesak, oppsigelse av kundeforhold og i verste fall politianmeldelse. – Svært få tenker på at en politianmeldelse kan få innvirkning på mulighetene for å få jobber som krever politiattest, samt føre til visumnekt til land, for eksempel USA, som jo er et favorittland for ungdom for studier, sier Rune Schjølberg.

- Vi greier ikke å avdekke all svindel, men oppdagelsesrisikoen er mye høyere i dag enn bare for noen år siden. Forsikringsselskapene har egne utredere, og skadebehandlerne er også erfarne og våkne for denne type saker, sier han.

Utbredt svindel med mobiltelefoner

Hver femte ungdom kjenner noen som har meldt en mobiltelefon skadet eller tapt selv om det ikke har skjedd en hendelse. Mest vanlig er det å dikte opp skade eller tap av mobiltelefon.  Hver fjerde ungdom kjenner noen som har ”plusset på” erstatningskravet sitt. Det er mest utbredt å «plusse på”  skadeoppgjør som har med bil, kamera, PC/Mac eller mobiltelefon å gjøre.

Grådigheten tar overhånd

Undersøkelsen viser at å «dikte opp» en hendelse sitter lengre inne enn å justere omfanget på en skade. - Det er et viktig poeng for ungdommen å slippe å lyve om alt – det vil si både hendelse og omfang.  Ved å plusse på et skadekrav, tar grådigheten over.

Trender i samfunnet påvirker ungdommer til å ha siste modell av smarttelefoner og PC.  Å «være in» kan føre ungdommen inn mot forsikringssvindel. Vi greier ikke å stanse denne utviklingen uten en holdningsendring. Foruten at det orienteres tydeligere om konsekvenser av svindel, må foreldrene ta sin del av ansvaret ved å være gode forbilder, og lære sine barn hva som er rett og galt, ikke bare mellommenneskelig, men også i samfunnet for øvrig, sier Schjølberg.

Forsikringssvindel er tyveri fra deg og meg

Spørreundersøkelsen avdekker at ungdommer opplever det vanskeligere å konstruere et falskt hendelsesforløp, enn å lyve på omfanget av en skade som har skjedd. Til og med hver tredje ungdom som mener at forsikringssvindel aldri kan aksepteres, mener likevel at å ”plusse på” erstatningskravet noen ganger kan aksepteres.

- Vårt inntrykk er at folk synes det er enklere å svindle et forsikringsselskap enn en privatperson. Det glemmes at alle forsikringskunder rammes ved slik svindel, og at dette på sikt fører til at andre må betale mer i forsikringspremie. Dette er ingen tjent med, sier utredningssjef Rune Schjølberg i If Skadeforsikring.

Oslo, 13. desember 2012

Kontaktpersoner If Skadeforsikring:

Emma Elisabeth Vennesland, ass. Informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

Rune Schjølberg, utredningssjef, mobiltlf. 934 03 832

Om undersøkelsen

Målingen ble gjort 10.oktober - 5. november 2012 i et representativt befolkningsutvalg på 1.000 personer gjennomført for If Skadeforsikring pr. Online Omnibus (CAWI) av TNS Gallup. Svindel-spørsmålene ble kun stilt til de i befolkningsutvalget som var 18-25 år, for enkelhets skyld kalt ungdom her, i alt 145 intervjuer. Aldersgruppen utgjør ca. 525.000 personer i befolkningen. Resultatene gir et representativt bilde av aldersgruppen, men feilmarginene er større i et mindre utvalg som dette, enn det er i et befolkningsutvalg på 1.000 personer. Dette er tatt hensyn til i analysen.

Svarene er representative for aldersgruppen, og de er like gyldige og representative som om vi hadde spurt hele befolkingen og deretter brutt ned på aldersgruppen. Forskjellen er at vi i stedet for å la spørsmålet gå til hele befolkningen, dvs. 1.000 intervjuer, så har vi kun stilt det til deler av utvalget, nemlig ungdom mellom 18-25 år.

Og vi skal være like forsiktige med finstilte konklusjoner som ellers når vi bryter ned resultater i hele omnibuser.  Det er fordi det er større feilmarginer på svarandeler i en gruppe på 145 intervjuer enn i hele utvalget på 1.000 intervjuer, men svarene under gir helt klare indikasjoner på hvordan situasjonen er. Hvis for eksempel en svarandel er 10%, så er ikke svarene mer upresise enn at det i realiteten ligger/kan variere mellom 5% og 15% når vi har 145 intervjuer.


Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.