Skip to main content

Tags

Norsk kreftforsker blir professor i Oxford

Norsk kreftforsker blir professor i Oxford

Nyheter   •   okt 20, 2017 06:00 CEST

Håvard E. Danielsen ved OUS er blitt tildelt tittelen gjesteprofessor i kreftinformatikk ved Universitetet i Oxford.

Automatisert metode virker for flere typer kreft

Automatisert metode virker for flere typer kreft

Nyheter   •   sep 11, 2017 13:06 CEST

En ny avhandling viser at databasert billedanalyse gir et langt bedre grunnlag for å vurdere om pasienters kreftsykdom vil fortsette å utvikle seg enn hva vi til nå har hatt mulighet til å forutsi. Metoden kan gi mange pasienter med ulike kreftformer mer treffsikker kreftbehandling.

Norsk forskningsmiljø leder internasjonalt samarbeid om tarmkreft

Norsk forskningsmiljø leder internasjonalt samarbeid om tarmkreft

Nyheter   •   mar 31, 2017 06:03 CEST

Institutt for kreftgenetikk og informatikk leder det internasjonalt forskningssamarbeidet CRC på tarmkreft. Denne uken møtes noen av Europas fremste forskere i Oxford for å utveksle sin nyeste forskning på genetiske risikofaktorer og delta i den offiselle åpningen av Centre for Cancer Gene Research.

20 millioner har sett norsk prostatavideo

20 millioner har sett norsk prostatavideo

Nyheter   •   mar 21, 2017 06:15 CET

En medisinsk informasjonsfilm fra Institutt for kreftgenetikk og informatikk om hvordan prostatakreft utvikles i kroppen, er nå vist 20 millioner ganger på YouTube.

Video: DoMore! - for raskere og riktigere kreftbehandling

Video: DoMore! - for raskere og riktigere kreftbehandling

Nyheter   •   mar 08, 2017 06:00 CET

Over- og underbehandling av kreft er en belastning for både helsesystemer, samfunnsøkonomi og pasientene selv. Forskningsprosjektet DoMore! finansieres av Norges Forskningsråd for å utvikle in silico pathology - systemer som vil gi raskere og sikrere prognoser ved bruk av deep learning og big data.

Hva skjer egentlig i en kreftsvulst?

Hva skjer egentlig i en kreftsvulst?

Nyheter   •   mar 06, 2017 00:00 CET

​Leder ved institutt for kreftgenetikk og informatikk, professor Håvard E. Danielsen skal intervjues fra scenen under The Economists arrangement War on Cancer Nordics 2017 i Oslo 8. mars. Temaet er «Cancer heterogeneity» og samtalen vil handle om kreftsvulsters uforutsigbarhet og hvordan big data og maskinlæring kan bidra til raskere og sikrere prognoser.

Faglig og nøytralt om kreft i dagens informasjonsmylder

Faglig og nøytralt om kreft i dagens informasjonsmylder

Nyheter   •   feb 20, 2017 06:00 CET

Kunnskap bidrar til å gi kreftrammede og pårørende mestringsfølelese. I løpet av tre år har Kreftlex hatt en million besøkende. Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen, setter pris på den kvalitetssikrede informasjonen i det nettbasert oppslagsverket.

Disputas: Ny metode for vurdering av kreftrisiko

Disputas: Ny metode for vurdering av kreftrisiko

Nyheter   •   feb 06, 2017 13:30 CET

Tarjei Sveinsgjerd Hveem har disputert over avhandlinga Prognostic value of large scale genomic instability by image cytometry in selected malignancies and a premalignant condition. Her viser han blant anna hvordan metodar til å studere DNA-organisering i kreftceller kan være nyttig for å finne rett behandling til den enkelte pasient.

Maskiner skal forutsi pasienters kreft

Maskiner skal forutsi pasienters kreft

Nyheter   •   feb 06, 2017 12:28 CET

Forskningsprosjektet DoMore! har fått 60 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å overføre diagnostisering og prognostisering av kreft til datamaskiner som benytter stordata og dyplæring. Målet er å forhindre over- og underbehandling av pasienter.

Får Fyrtårn-støtte for DoMore!

Får Fyrtårn-støtte for DoMore!

Nyheter   •   apr 26, 2016 14:54 CEST

Institutt for kreftgenetikk og informatikk får 60 millioner kroner for å gjøre det mulig å automatisere kreftdiagnostikken.