Skip to main content

Kinyerezi I 150 MW kraftverk innviet i Tanzania

Pressemelding   •   feb 01, 2017 14:06 CET

Kinyerezi I 150 MW kraftverk ble innviet av HE President Kikwete 13. oktober 2015. Jacobsen Elektro har levert kraftverket som et «turn-key» prosjekt til Tanzania Electricity Company, TANESCO, som nå skal ta anlegget i kommersiell drift. Begivenheten ble feiret som en viktig milepæl for fortsatt vekst i Tanzania’s energisektor.

Kraftverket ligger i utkanten av Dar es Salaam, og er drevet av 4xLM6000PF «dual fuel» gassturbiner fra General Electric. Den kan operere både på naturgass og jetdrivstoff. Som en del av prosjektet har Jacobsen Elektro også bygget en 220/132kV trafostasjon og 220/132kV kraftlinjer for å koble det nye kraftverket til det eksisterende overføringsnettet.

Med Ubungo 100MW kraftverk levert i 2012, Kinyerezi 150 MW kraftverk levert nå, og rehabiliteringsprosjekter for Pangani og Kihansi vannkraftverk de siste to årene, ser Jacobsen Elektro på Tanzania som et viktig land for fortsatt satsing og vekst.