Skip to main content

Kanvas får tildelt utmerkelse fra HR Norge for sitt arbeid innen kompetanseutvikling

Pressemelding   •   mai 27, 2014 15:53 CEST

Torsdag 22. mai fikk Kanvas tildelt en særlig utmerkelse fra HR Norge, for sitt arbeid innen kompetanseutvikling.

Juryens begrunnelse er som følger:

Med visjonen «En engasjert hverdag» er Kanvas´ barnehager en ledende pådriver for barns oppvekst. Intern og ekstern kompetanseutvikling bidrar til nytenking og utvikling. Det arbeides planmessig og med stor bredde, som for eksempel obligatorisk veiledningsprogram for nyutdannede barnehagelærere, fokus på individuelle karriereveier og spisskompetanse, studiestipend for utdanning på deltid, kontinuerlig og strategisk lederutvikling, studieturer, internasjonalt utvekslingsprogram, seniorpolitisk satsning og en omfattende kursportefølje. Kanvas driver også sektorrelevant forskning, blant annet om didaktikk, risikolek og relasjoner mellom barn, som er avgjørende for at barna lykkes senere i livet.

Betydelige ressurser legges inn for å oppnå faglig kvalifisering og bemanning med minst 50% utdannede barnehagelærere og minst 30% mannlige ansatte. Utviklingen monitoreres årlig gjennom gode medarbeider- og brukerundersøkelser. Som rådgivende instans for foreldre og andre interessenter bidrar Kanvas til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren som helhet. Om seg selv sier de: Vi er organisert som en stiftelse med ideelle formål; vi driver pedagogikk, ikke butikk. Kanvas bidrar til å gi små barn store muligheter.

Det er ekstra hyggelig at det var en av foreldrene i en Kanvas-barnehage som foreslo  oss som kandidat til HR Norges Kompetansepris. Overraskelsen var stor da HR Norge tok kontakt og fortalte at vi var nominert til prisen. Etter å ha dokumentert vårt arbeid innen kompetanseutvikling kom vi til finalen, som til slutt resultere i en særlig utmerkelse. Lene Kjeldsaas, leder for Kanvas Kompetanse, sier hun er utrolig stolt over utmerkelsen.

«Kanvas ser på barnehagen som det første steget i barns utdanning. Dette krever kompetente ansatte som ser barna og deres behov – dette er utgangspunktet for alt vi gjør – også innenfor kompetanseutvikling. Derfor er det veldig inspirerende at HR Norge anerkjenner den viktige jobben vi gjør. Vi håper og tror at utmerkelsen kan bidra til å løfte viktigheten av å arbeide med strategisk kompetanseutvikling i vår sektor», sier Lene Kjeldsaas.