Skip to main content

Kavlifondet støtter kreftforskning

Nyhet   •   feb 08, 2011 14:22 CET

Kavli-ansatte i Sverige, Danmark, Storbritannia og Norge fikk bestemme over 1 million kroner som skulle gå til veldedige formål fra Kavlifondet.

Støtten ble bevilget av Kavlifondets styre etter at de ansatte i Kavli fikk anledning til å nominere prosjekter i sitt eget land. De ansatte i Kavli Norge valgte Kreftforeningen som mottaker av sin andel på 250.000 kroner. 

Q-ansatt overrakte sjekken
Gaven fra Kavlifondet ble overlevert til Kreftforeningen torsdag 3. februar. De ansatte i Kavli Norge var representert ved Kristin Oehme som er selger i Q-Meieriene. Hun er stolt over at Kavlifondet støtter kreftforskningen.

-Det var utrolig spennende og lærerikt å få være med på denne overleveringen, forteller Oehme. Hun sier også at det var en øyenvekker å få innblikk i hvor avhengig Kreftforeningen er av privat støtte.
- Jeg var egentlig overbevist om at det offentlige var viktigste bidragsyter, men det er altså donasjoner fra vanlige folk som gjør det mulig for Kreftforeningen å gjøre det viktige arbeidet.

Direkte til forskningen
Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel bekreftet ved overleveringen av sjekken at pengene vil går direkte til kreftforskningen. Dette er også i tråd med nominasjonsinnstillingen fra de ansatte i Kavli Norge. Kavlifondet overlater til Kreftforeningen å selv velge hvilken type kreftforskning de skal bruke pengene på, siden det tross alt er de som best kjenner dette fagfeltet.

Til høsten skal de ansatte i Kavli Norge og de andre tre landene igjen få nominere prosjekter som skal støttes av Kavlifondet, men da dobles beløpet til en halv million kroner i hvert land.

I de andre landene ble følgende prosjekter valgt ut av ansatte i Kavli:

 • Sverige: Min Stora Dag, en stiftelse som samarbeider med alle universitetssykehus og de fleste barne- og ungdomsklinikker i Sverige. Målet er at syke barn under behandling får realisert en drøm, for eksempel møte med en kjent fotballspiller eller tur til et ridesenter.
 • Danmark: Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK). LOKK er en interesseorganisasjon som har som formål å synliggjøre og styrke krisesentre i Danmark, som forebygger fysisk og psykisk vold mot kvinner og deres barn. Kavlifondet støtter et prosjekt i LOKKs regi som er rettet mot barnløse kvinner, som ofte har færre tilbud enn kvinner med barn.
 • Storbritannia: Gibside School.. Denne skolen for personer med lærevansker og spesielle behov, er plassert rett vest for Kavli sitt anlegg i Gateshead utenfor Newcastle. Kavlifondet skal blant annet skaffe nye lekeapparater på skolens uteområde, og finansiere kjøp av minibuss, slik at skolen kan ta elevene med på ekskursjoner og lignende.
 • Kommentarer (1)

   Hurra! Da kan vi drikke Q-Sjokolademelk med god samvittighet :-)

   - Kristin D. - 09-02-2011 13:40 CET

  Legg til kommentar

  Kommentar

  Agree With Privacy Policy