Skip to main content

Overfører 53 millioner til Kavlifondet

Pressemelding   •   jul 01, 2013 06:58 CEST

Kavlikonsernet hadde en god utvikling også i 2012. Selskapet fikk et årsresultat etter skatt på 94,1 millioner kroner (+11,2 prosent). Selskapet overfører 53 millioner kroner til Kavlifondet, som eier Kavlikonsernet.

-Vårt oppdrag er å oppnå størst mulig verdiskapning for gode formål. Vi i konsernet er derfor glade for å kunne overføre 53 millioner kroner til Kavlifondet, som deler ut midler til forskning, humanitær bistand og kultur, sier konsernsjef Erik Volden. I fjor ble det overført 50 millioner kroner til fondet.

Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli i 1962 og eier i dag Kavli-konsernet 100 prosent.

God fart

Kavlikonsernet omsetning var i 2012 2 497 millioner kroner, som er en vekst på vel ti prosent fra 2011. To prosent av økningen skyldes oppkjøp av ny virksomhet. Driftsresultatet økte med knappe åtte prosent til 139,8 millioner kroner. Årsresultat ble 94,1 millioner kroner, en økning på vel 11 prosent.

Kavlikonsernet har også i 2012 lansert en rekke nye og innovative produkter som ha blitt godt mottatt av forbrukere i Norden og Storbritania. Alle konsernets virksomheter, med ett unntak, opplevde underliggende vekst både i omsetning og driftsresultat. I Danmark mistet selskapet agenturet for Sun Maid, noe som svekket inntjeningen. Den største veksten skjer i Norge og Sverige. I Norge har Q-Meieriene bidratt mest til den sterke veksten, mens konsernet har gjort en rekke oppkjøp i Sverige de siste årene. Kavli kjøpte nylig ‘non-dairy’ virksomheten til Raisio, som gir konsernet et godt
utgangspunkt for videre utvikling innen en raskt voksende kategori.

 

 Gode utsikter

Kavli-konsernet har i 2012 investert mye i å introdusere nye produkter på markedet. Det forventes å gi god effekt i 2013.  Regnskapet er også belastet med engangseffekter i forbindelse med nedleggelsen av brød- og kjeksfabrikken på Barkåker ved Tønsberg. Den raske veksten i salget av Q-produkter har også gitt noe høyere kostnader enn ventet i 2012. Det samme gjelder innlemmelse av nye virksomhet i konsernet i 2012.

Alt i alt har de investeringer og strukturelle endringer som har skjedd i 2012, lagt et godt grunnlag for
inntjeningen i 2013 og årene fremover. 

Resultat:

I Mill NOK
2012
2011
Endring

Omsetning
2,497
2,267
+ 10,1%
Driftsresultat
   139,8
   129,8

+   7,7%
Årsresultat etter skatt
     94,1
     84,6
+ 11,2%

For mer informasjon:

Konsernsjef Erik Volden, mobil 47 60 22 00

 

 


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy