Gå videre til innhold

Pressemelding -

Varsler strengere kontroll etter brudd på dyrevelferd hos leverandør i Storbritannia

Kavli varsler innstramninger og strengere kontrollrutiner etter avdekking av brudd på god dyrevelferd hos en av geitemelk-leverandørene til konsernets datterselskap i Storbritannia, St Helen’s Farm.

En britisk dyrevernorganisasjon har gjort en serie opptak hos en av St Helen’s Farms lokale geitemelkprodusenter. Opptakene viser det som kan anses som brudd på god dyrevelferd. Hendelsen har fått en del medieoppmerksomhet i Storbritannia.

– Dette er både rystende og særdeles bekymringsfullt. Vi tar god dyrevelferd på største alvor, og kan ikke akseptere at geitemelk blir produsert under forhold som ikke er i henhold til god dyrevelferd, sier konsernsjef Erik Volden i Kavlikonsernet.

St Helen’s Farm har spesialisert seg på geitemelkprodukter, og får geitemelk fra åtte ulike produsenter i Storbritannia. Det er hos en av disse produsentene at forholdene er avdekket. Produktene fra St Helen’s Farm selges kun på det britiske markedet.

Har startet ekstern og uavhengig gransking

Volden forteller at det er satt i gang en ekstern gransking både hos den konkrete produsenten og hos St Helen’s Farms øvrige syv leverandører av geitemelk.

Selskapet har samtidig tett dialog med lokale matmyndigheter og britiske dagligvarekjeder for å avdekke forholdene og sikre langsiktige og gode dyreverntiltak hos produsenten.

Vil ha strengere kontroll

Volden mener det er for tidlig å si noe konkret om hva som er årsaken til at forholdene hos denne ene underleverandøren har blitt slik. Han sier at det også er spesielt uheldig at Kavli sin britiske virksomhet har hatt en mindre eierpost i det aktuelle leverandørselskapet.

– Selv om vi har hatt en liten og passiv eierandel hos geitemelkprodusenten, er det tydelig at vi også her må ta et større ansvar, sier Volden. Han varsler nå at innstramninger og strengere kontrollrutiner vil bli innført om nødvendig.

Kavli-eid siden 2013

Det norske næringsmiddelkonsernet kjøpte det Yorkshire-baserte meieriselskapet St Helen’s Farm høsten 2013. Selskapet produserer melk, ost, fløte, smør, yoghurt og iskrem basert på geitemelk, og er en nasjonal merkevareleverandør til det britiske dagligvaremarkedet.

For ytterligere informasjon, kontakt: Konsernsjef Erik Volden, tlf. 476 02 200

Emner

Tags


Kavli er et næringsmiddelfirma med en lang og stolt historie! Kavlikonsernet er eid av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. Overskuddet vårt går til Kavlifondet, som igjen deler ut midler til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Virksomheten i Norge består av O. Kavli i Bergen og Q-Meieriene på Jæren og i Gausdal. Kavli lager smøreost, skivet ost, kaviar, HaPå og mange andre gode produkter som du finner i dagligvarebutikken.

Pressekontakt

Kristine Aasheim

Kristine Aasheim

Pressekontakt Administrerende Direktør +4797717689