Skip to main content

Kjør for livet med i stortingsmelding

Nyhet   •   okt 10, 2016 13:38 CEST

Nå er stortingsmeldingen om trafikksikkerhet endelig lansert. Etter mange år med positiv utvikling er målet å rykke enda nærmere nullvisjonen om at ingen omkommer eller blir hardt skadet i trafikken. Kjør for livet er med i meldingen og tilgodesett med et eget punkt. Dette er noe lagkaptein og gründer, Knut Ove Børseth har sett frem til.

- Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet Kjør for livet gjør når det kommer til trafikksikkerhet. I 5 år har vi i mange kommuner og fylker bidratt med målrettet aktivitet og holdningskapende arbeid for spenningssøkende ungdom, og nå ser vi at det legges merke til, sier han. Spenningssøkende ungdom er spesielt risikoutsatt i trafikken, og overrepresentert når det kommer til ulykkestatistikk. 

Trafikantenes atferd er av stor betydning for trafikksikkerheten. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 er det derfor satt ambisiøse mål om fortsatt positiv utvikling. Dette vil være krevende å nå og vil kreve økt innsats på trafikantrettede tiltak, blant annet holdningsskapende arbeid og økt kontroll og håndheving av vegtrafikkovertredelser.

Kjør for livet's "Klubb 7"-program er beskrevet i stortingsmeldingen som et tilpasset aktivitetstilbud og handlingsalternativ for bilinteresserte og risikoutsatte bilførere opp til 24 år. Et viktig mål er å skape atferdsendring og hensynsfulle trafikanter gjennom positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse. Deltakerne rekrutteres gjennom barneverntjenesten, skolene, PP-tjenesten, forebyggende gruppe i politiet, trafikkskolene og ulike lensmannskontor samt andre aktører innenfor barne- og ungdomsarbeid.

Det sosiale entreprenørskapet Kjør for livet har inngått nasjonale samarbeidsavtaler med Trygg Trafikk og KNA. Samferdselsdepartementet har støttet arbeidet de siste tre år gjennom tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak. Per juni 2016 er Kjør for livet etablert i tre fylkeskommuner og 26 kommuner, landet rundt.
255 risikoutsatte ungdommer deltar i aktivitetstilbudet.