Media no image

Karsten Sævik ny konsernsjef i Kleven

Pressemeldinger   •   feb 07, 2018 08:11 CET

Karsten Sævik er tilsett som ny konsernsjef i Klevenkonsernet.

- Vi er svært glade for å ha fått Karsten Sævik inn som ny konsernsjef i Kleven. Han har solid og relevant bransjeerfaring, og kjenner utfordringane i industrien godt. I tillegg har han den lokale forankringa vi ønskte oss, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum.

Karsten Sævik er 55 år og bur i Ulsteinvik. Han har siste fem åra vore konsernsjef i Remøy Group og administrerande direktør i Remøy Shipping. Før det var Sævik administrerande direktør ved Ulstein Verft i seks år, og frå 1991 til 2006 arbeidde han for kjemikaliereiarlaget Odfjell ASA i Bergen der han blant anna var nybygg/prosjektdirektør.

Karsten Sævik startar i stillinga etter nærare avtale. Han har i utgangspunktet seks månaders oppseiingstid hos noverande arbeidsgjevar.

Olav Tanberg held fram som konstituert konsernsjef inntil Karsten Sævik kan starte i Kleven.

For meir informasjon:

Styreleiar Leif Teksum, 913 92 743

Karsten Sævik er tilsett som ny konsernsjef i Klevenkonsernet.

Les mer »
Media no image

Olav Tanberg konstituert konsernsjef i Kleven

Pressemeldinger   •   feb 02, 2018 08:46 CET

Finansdirektør Olav Tanberg er frå 1. februar konstituert konsernsjef i Kleven. Tanberg skal fungere i rolla i ein periode fram til ny konsernsjef er på plass.

- Ny konsernsjef er tilsett, og vi vil offentleggjere kven dette er og oppstartstidspunkt for vedkomande så snart dette er avklart med noverande arbeidsgjevar, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum.

- Tidlegare konsernsjef Ståle Rasmussen held fram i ei aktiv rolle i selskapet i ein periode framover, og vi er glade for at han fortsatt stiller seg til disposisjon for Kleven, seier Teksum.

Finansdirektør Olav Tanberg er frå 1. februar konstituert konsernsjef i Kleven. Tanberg skal fungere i rolla i ein periode fram til ny konsernsjef er på plass.

Les mer »
Media no image

Går mot leiarskifte i Kleven

Pressemeldinger   •   nov 21, 2017 10:57 CET

Konsernsjef Ståle Rasmussen og styret i Kleven er einige om å starte ein prosess for å finne Rasmussen sin etterfølgjar som leiar av skipsbyggingskonsernet.

- Dette er riktig tidspunkt å gjere ei endring på. Selskapet har vore gjennom ei avgjerande periode med å skaffe nye eigarar, og det var viktig for meg å vere på plass i heile denne fasen. Eg ynskte ikkje å vere ein kaptein som forlet skuta før ho var berga, seier Ståle Rasmussen. Det er naturleg med eit skifte no, med nye eigarar og nytt styre på plass.

- Det viktigast for meg gjennom den krevjande perioden selskapet har vore i, har vore å berge størst mogleg aktivitet og sørge for flest mogleg arbeidsplassar lokalt. Selskapet er gjennom internasjonal utvikling blitt ein vesentleg aktør i mange marknadssegment, og dei lokale ringverknadene har vore og er svært store, seier Rasmussen.

- Kleven har under Ståle Rasmussen si leiing vore gjennom store endringar og gjennom skiftande marknadssituasjonar. Styret set pris på at han fortset som konsernsjef fram til det er avklart kven som vert hans etterfølgjar, og på den måten er med på å sikre ei god plattform for Kleven si vidare utvikling, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum.

Kontaktpersonar:

Konsernsjef Ståle Rasmussen: 909 36 493

Styreleiar Leif Teksum: 913 92 743

Konsernsjef Ståle Rasmussen og styret i Kleven er einige om å starte ein prosess for å finne Rasmussen sin etterfølgjar som leiar av skipsbyggingskonsernet.

Les mer »
Media no image

Kleven signs MoU with De Beers Marine Namibia

Pressemeldinger   •   nov 20, 2017 13:07 CET

Offshore vessel purpose-designed for seabed mining operations

Norwegian shipbuilding group Kleven has signed an MoU with the Namibian offshore diamond mining company, De Beers Marine Namibia for the building of an offshore vessel purpose-designed to support seabed mining operations.

The vessel, designed by Norwegian design company Marin Teknikk, will be 176m in total, making it the longest vessel to date to be built at the Kleven yard in Ulsteinvik, Norway.

‘We are really pleased to continue our partnership with De Beers Marine Namibia, and to work with them on the realization of this extraordinary vessel. At this stage it is an MoU, but both parties have every intention of turning this into a firm agreement during the first few months of 2018,’ CEO of Kleven, Ståle Rasmussen said.

In June 2016, Kleven delivered the first vessel to De Beers Marine Namibia, the SS Nujoma - the world's largest and most advanced vessel for deep water diamond exploration.

‘With unrivalled sample quality and a fuel consumption 30% lower than expected, the SS Nujoma has been a success story for us from the start. We are really pleased with the vessel and the great partnership we have with Kleven and Marin Teknikk, and the realization of a mining vessel is the natural next step for us,’ said Mike Curtis, Head of Projects in De Beers Marine.

Offshore vessel purpose-designed for seabed mining operations.

Les mer »
Tttrfquvsdhuwsy3bpod

Kleven med intensjonsavtale om bygging av 176 m langt spesialfartøy

Pressemeldinger   •   nov 20, 2017 11:41 CET

Kleven har inngått intensjonsavtale med det namibiske offshore diamant-utvinningsselskapet De Beers Marine Namibia om bygging av eit spesialfartøy for operasjonar på havbotnen.

Xi8kfzb15tkurowas1oc

Kleven and Lürssen joins forces – sign contract on the building of 100m Explorer Vessel

Pressemeldinger   •   nov 14, 2017 15:09 CET

Norwegian shipbuilder Kleven has signed a contract with Lürssen, the world’s leading designer and builder of large luxury yachts, on the delivery of an 100m long Explorer Vessel for a non-disclosed customer.

Ihjwg9dmh6erqgxs9sl5

Kleven skal levere explorer-fartøy i samarbeid med Lürssen

Pressemeldinger   •   nov 14, 2017 15:01 CET

Kleven har inngått kontrakt om bygging av eit 100 meter langt explorer-fartøy. Kontrakten er inngått i samarbeid med tyske Lürssen, som er verdsleiande innan design og bygging av store yachtar.

Qkeh94v5kzevmwh9asum

New investors: Strengthens Kleven for further growth

Pressemeldinger   •   sep 08, 2017 10:27 CEST

Investors bringing in NOK 300 million in new funds to the Norwegian shipbuilding company.

Qkeh94v5kzevmwh9asum

Nye investorar på plass: Styrkar Kleven for ny vekst

Pressemeldinger   •   sep 08, 2017 08:22 CEST

Investorar går inn med 300 millionar kroner i ny kapital i Klevenkonsernet.

Em7vm6zi3fkfqbsqsdvb

Byggnr. 379 levert frå Kleven Verft

Pressemeldinger   •   aug 08, 2017 11:15 CEST

Byggnr. 379 frå Kleven Verft er seld til ein internasjonal aktør.

Om Kleven

Adresse

  • Kleven
  • Klubbenesvegen 39
  • 6065 Ulsteinvik