Olav Nakken ny Kleven-sjef

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 11:44 CEST

Olav Nakken (54) er ny administrerande direktør ved Kleven Verft AS. Nakken har over 25 års erfaring innan maritim sektor i inn- og utland, spesielt innan bygging av passasjer- og cruiseskip. Den nye Kleven-direktøren har blant anna vore ansvarleg for klassifiseringsverksemda av nybygde cruise- og passasjerskip i Det norske veritas (DNV), og har leia drifta av fire verft i Aker Yards.

New long-term financial solution ensured for Kleven

Pressemeldinger   •   jun 19, 2018 09:38 CEST

Kleven has come to an agreement with Hurtigruten and Kleven’s banks on a financial solution that ensures a satisfying liquidity for Kleven Verft AS’ long-term operations.

Ny langsiktig løsning sikret for Kleven

Pressemeldinger   •   jun 11, 2018 11:34 CEST

Verftsgruppen Kleven har blitt enig med Hurtigruten og involverte banker om en finansiell løsning som sikrer Kleven Verft AS tilfredsstillende likviditet til langsiktig drift.

Juanita gjekk for batteriløysing på Myklebust Verft

Pressemeldinger   •   jun 05, 2018 15:29 CEST

Etter fire år i suksessfull drift, var Uglandfartøyet Juanita no tilbake for å få installert batteri hybridsystem om bord. Lavare drivstofforbruk og reduksjon av skadelege utslepp er viktige motiv, og hybridsystemet gjer også at Juanita no kan koplast til landstraum.

The Starfish series - a success story

Pressemeldinger   •   mai 31, 2018 18:22 CEST

The 95-metre-long state-of-the-art vessel Maersk Minder was delivered from Kleven Verft today. Build no. 385 is the fourth vessel in the Starfish series of six anchor handling vessels ordered by Maersk Supply Services. The naming ceremony was held at Kleven Verft this afternoon, led by the new CEO of Kleven Karsten Sævik, with Mrs. Anni Bak as sponsor.

Starfish-serien for Maersk – ein suksess: Maersk Minder levert i dag

Pressemeldinger   •   mai 31, 2018 18:12 CEST

Den 95 meter lange kraftpluggen Maersk Minder vart levert frå Kleven Verft i dag. Bygg nr. 385 er det fjerde fartøyet i Starfish-serien på seks ankerhandteringsfartøy for Maersk Supply Services. I tillegg vart det sjette og siste fartøyet sjøsett.

Overlevering av eit fiskefartøy i særklasse

Pressemeldinger   •   mai 09, 2018 17:23 CEST

Karsten Sævik ny konsernsjef i Kleven

Pressemeldinger   •   feb 07, 2018 08:11 CET

Karsten Sævik er tilsett som ny konsernsjef i Klevenkonsernet.

- Vi er svært glade for å ha fått Karsten Sævik inn som ny konsernsjef i Kleven. Han har solid og relevant bransjeerfaring, og kjenner utfordringane i industrien godt. I tillegg har han den lokale forankringa vi ønskte oss, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum.

Karsten Sævik er 55 år og bur i Ulsteinvik. Han har siste fem åra vore konsernsjef i Remøy Group og administrerande direktør i Remøy Shipping. Før det var Sævik administrerande direktør ved Ulstein Verft i seks år, og frå 1991 til 2006 arbeidde han for kjemikaliereiarlaget Odfjell ASA i Bergen der han blant anna var nybygg/prosjektdirektør.

Karsten Sævik startar i stillinga etter nærare avtale. Han har i utgangspunktet seks månaders oppseiingstid hos noverande arbeidsgjevar.

Olav Tanberg held fram som konstituert konsernsjef inntil Karsten Sævik kan starte i Kleven.

For meir informasjon:

Styreleiar Leif Teksum, 913 92 743

Karsten Sævik er tilsett som ny konsernsjef i Klevenkonsernet.

Les mer »

Olav Tanberg konstituert konsernsjef i Kleven

Pressemeldinger   •   feb 02, 2018 08:46 CET

Finansdirektør Olav Tanberg er frå 1. februar konstituert konsernsjef i Kleven. Tanberg skal fungere i rolla i ein periode fram til ny konsernsjef er på plass.

- Ny konsernsjef er tilsett, og vi vil offentleggjere kven dette er og oppstartstidspunkt for vedkomande så snart dette er avklart med noverande arbeidsgjevar, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum.

- Tidlegare konsernsjef Ståle Rasmussen held fram i ei aktiv rolle i selskapet i ein periode framover, og vi er glade for at han fortsatt stiller seg til disposisjon for Kleven, seier Teksum.

Finansdirektør Olav Tanberg er frå 1. februar konstituert konsernsjef i Kleven. Tanberg skal fungere i rolla i ein periode fram til ny konsernsjef er på plass.

Les mer »

Går mot leiarskifte i Kleven

Pressemeldinger   •   nov 21, 2017 10:57 CET

Konsernsjef Ståle Rasmussen og styret i Kleven er einige om å starte ein prosess for å finne Rasmussen sin etterfølgjar som leiar av skipsbyggingskonsernet.

- Dette er riktig tidspunkt å gjere ei endring på. Selskapet har vore gjennom ei avgjerande periode med å skaffe nye eigarar, og det var viktig for meg å vere på plass i heile denne fasen. Eg ynskte ikkje å vere ein kaptein som forlet skuta før ho var berga, seier Ståle Rasmussen. Det er naturleg med eit skifte no, med nye eigarar og nytt styre på plass.

- Det viktigast for meg gjennom den krevjande perioden selskapet har vore i, har vore å berge størst mogleg aktivitet og sørge for flest mogleg arbeidsplassar lokalt. Selskapet er gjennom internasjonal utvikling blitt ein vesentleg aktør i mange marknadssegment, og dei lokale ringverknadene har vore og er svært store, seier Rasmussen.

- Kleven har under Ståle Rasmussen si leiing vore gjennom store endringar og gjennom skiftande marknadssituasjonar. Styret set pris på at han fortset som konsernsjef fram til det er avklart kven som vert hans etterfølgjar, og på den måten er med på å sikre ei god plattform for Kleven si vidare utvikling, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum.

Kontaktpersonar:

Konsernsjef Ståle Rasmussen: 909 36 493

Styreleiar Leif Teksum: 913 92 743

Konsernsjef Ståle Rasmussen og styret i Kleven er einige om å starte ein prosess for å finne Rasmussen sin etterfølgjar som leiar av skipsbyggingskonsernet.

Les mer »

Om Kleven

Adresse

  • Kleven
  • Klubbenesvegen 39
  • 6065 Ulsteinvik