Nhfzszmbtlb7mrfiqwxj
Xnfk2fsho3issypluczm

Ungdata - Nasjonale resultater 2014

Nyheter   •   aug 19, 2015 14:46 CEST

​Det er ikke de ambisiøse ungdommene som sliter mest med psykiske helseplager, viser årets Ungdata-rapport. Det er tvert i mot de som er dårligst integrert i skolen, familien og på fritidsarenaen som er mest plaget.

Iaiqjhlewjeqplcnwd20
Xnfk2fsho3issypluczm

Firedobling i antall henvendelser fra unge

Nyheter   •   jul 01, 2015 09:00 CEST

Fem år etter oppstart opplever NKS Veiledningssenteret for Pårørende i Nord-Norge en sterk vekst i antall henvendelser. Det er henvendelser fra barn og unge som står for den største økningen, der det har vært en firedobling i forhold til året før.- I 2014 gjennomførte vi 182 veiledningssamtaler med barn og unge, mot 46 året før, forteller daglig leder Grete Rugland

Qhy1mpfvjylz7ttbliva
Xnfk2fsho3issypluczm

Disputerte om unge, rus og foreldremøter

Nyheter   •   jun 23, 2015 14:55 CEST

Henriksen har snakket med foreldre som møter på skolenes foreldremøter.

Xb6twsp17szjqodz4wvk
Xnfk2fsho3issypluczm

Kommunepsykologene PÅ FREMMARSJ

Nyheter   •   jun 15, 2015 22:54 CEST

Helsedirektoratet har siden 2009 utlyst årlige tilskuddsmidler til kommuner som ønsker å ansette psykologer. I 2015 er det satt av totalt 100 millioner til denne ordningen. Bodø kommune hadde tilsatt kommunepsykolog allerede i 2007, og har gjennom ordningen nå rekruttert til sammen tre psykologer. Samlet gir kommunens psykologer et tilbud til hele befolkningen.

Vstpztapnmdywbumfycn

Ønsker mer lokal makt i alkoholpolitikken

Nyheter   •   jun 03, 2015 23:02 CEST

Generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, Mina Gerhardsen, vil at det skal utøves mer makt i den lokale alkoholpolitikken. - Vi trenger flere lokalpolitikere som tar hensyn til folks trivsel og trygghet framfor næring, sier hun.

Zy3bivauge69zwmwghzg
Xnfk2fsho3issypluczm

Obligatorisk helsesøstertime i Tromsø

Nyheter   •   mai 05, 2015 08:00 CEST

Politikerne i Tromsø har styrket skolehelsetjenesten med sju nye stillinger. Pengene skal gå til arbeid med psykisk helse i skolen. – Nå kan vi jobbe med forebygging på flere plan, og blant annet gi alle elever et tilbud om en obligatorisk time hos helsesøster på enkelte utvalgte klassetrinn og årskull.

Bilde & Video 4 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Rådgiver/Pedagog
 • vtbevpownvnte.noevyyapdvenuksen@kocmruafzzthklsnord.no
 • 41 61 14 80
 • 76 96 73 34

 • Pressekontakt
 • Spesialkonsulent/økonom
 • rune.paulsen@korusnord.no
 • 95 17 78 97
 • 76 96 73 15

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver/journalist
 • carina.kaljord@korusnord.no
 • 95 70 89 27
 • 76 96 73 18

Om Korus Nord

Om Korus Nord

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psysisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Som et ledd i dette har KoRus-Nord også ansvar for utvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no, kommunetorget.no og tidligintervensjon.no.

Vår hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Noen av våre tilbud er også rettet mot spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider med sentrale fag- og forskningsmiljøer, landets øvrige KoRus’er, regionale rusfora, fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og Helse Nord RHF.

KoRus-Nord sine kompetansehevingstiltak til kommunene er gratis. Kommuner vi samarbeider med om rusmiddelforebyggende tiltak kan søke om stimuleringsmidler.

Adresse

 • Korus Nord
 • Teknologiveien 10
 • 8517 Narvik
 • Norge