Boligmarkedet i oktober - Fortsatt stor aktivitet og vikende priser

Pressemeldinger   •   nov 02, 2018 09:10 CET

Boligmarkedet i oktober - Fortsatt stor aktivitet og vikende priser ​Høsten er over oss og med det en mer laber prisutvikling i boligmarkedet. Det er imidlertid fortsatt god balanse mellom mange objekter til salgs og et rekordhøyt antall aktive søkere som er på boligjakt.

Flat prisutvikling og høy aktivitet

Pressemeldinger   •   okt 19, 2018 13:28 CEST

Så langt har boligmarkedet denne høsten vist en helt flat prisutvikling - korrigert for normale sesongvariasjoner. Et stabilt marked med små endringer i boligprisene er trygge omgivelser for folk å kjøpe og selge bolig i. Derfor har det aldri blitt omsatt flere boliger enn så langt i inneværende år.

Prognose September - Noe svekkede priser, men god balanse i markedet

Blogginnlegg   •   sep 27, 2018 14:47 CEST

​Boligprisene har i september tradisjonen tro falt noe tilbake. Det er god balanse mellom mange objekter til salgs og et rekordhøyt antall aktive søkere som er på boligjakt. Renteendringen fra Norges Bank ble en ikke-nyhet, men en nedjustering av renteforventningene var positivt overraskende.

August: Rekordhøy aktivitet og god balanse i boligmarkedet

Pressemeldinger   •   aug 31, 2018 09:04 CEST

Det har i august vært rekordhøy aktivitet i boligmarkedet. Balansen mellom tilbud og etterspørsel er god og det forventes en prisstigning på henimot 2 prosent når man ser landet under ett. I Oslo må det imidlertid påregnes en mer moderat utvikling.

Stigende boligpriser og høy aktivitet - Oppdaterte kvartalstall Q2 2018

Blogginnlegg   •   jul 09, 2018 15:08 CEST

Fremlagte kvartastall for Q2 viser stigende priser og rekordhøy omsetning mange steder. Krogsveen tror et aktivt marked vil vedvare utover i andre halvår men med noe lavere prisvekst enn normalt for høsten.

Hva skjer med boliglånsforskriften?

Blogginnlegg   •   jun 06, 2018 09:38 CEST

1. juli skal boliglånsforskriften fornyes og Siv Jensen har en vanskelig jobb foran seg. Med en prisstigning på sterke 1,0 prosent i Oslo og for Norge totalt sett i mai, er det lite trolig at lettelser for utlån vil bli gitt, sier Leif J. Laugen, administrerende direktør i Krogsveen.

Stort prisomslag i første kvartal i Oslos bydeler

Blogginnlegg   •   mai 04, 2018 13:56 CEST

Oslos boligmarked har lagt bak seg et overraskende sterkt kvartal sett på bakgrunn av den kraftige priskorreksjonen markedet var gjennom i 2017. Prisoppgangen fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 omfattet alle bydeler, men var sterkest i de mer vest-orienterte områdene som Vestre Aker (3,6 prosent), Ullern (3,5 prosent), Nordre Aker (3,4 prosent) og Frogner (3,0 prosent). Les her Krogsveen sjefen Leif J. Laugens kommentar til Oslo markedet.

Oslos boligmarked har sett over tid vært svært sterkt, og bare Drammen kan måle seg med hovedstaden hvis man har et ti-års perspektiv. Med et så langsiktig perspektiv danner det seg imidlertid noen forskjeller mellom de enkelte bydelene. Sagene (94,0 prosent), Grünerløkka (92,3 prosent) og Gamle Oslo (91,3 prosent) utmerker seg med sterkest vekst. Svakest prisvekst har det vært i Vestre Aker (74,5 prosent) og på Stovner (72,5 prosent).

Når det gjelder selve prisnivået topper Frogner listen med 85 100 kroner pr kvadratmeter. Deretter følger St.Hanshaugen (78 900 kr/kvm), Sagene (78 300 kr/kvm), Nordre Aker (75 600 kr/kvm), Grünerløkka (74 200 kr/kvm) og Gamle Oslo (71 100 kr/kvm). Lavest prisnivå finner vi i Alna bydel med 48 300 kroner pr kvadratmeter, Grorud (47 900 kr/kvm), Søndre Nordstrand (41 800 kr/kvm) og Stovner (40 700 kr/kvm). Det er å merke seg at dette er prisnivåer som ligger fullt på høyde med prisnivåene i storbyer som Trondheim, Bergen og Drammen, og over nivået i Stavanger. Det er ikke et entydig bilde med relativt lavere prisnivåer når man beveger seg utenfor ring 3 i østlig retning. Både Bjerke (56 300 kr/kvm) og Østensjø (54 500 kr/kvm) har høye priser og kan sammenlignes med Nordstrand (58 800 kr/kvm) som er kjent som et område med dyre boliger.

Vi opplever nå et svært aktivt marked som har vært gjennom en kraftig, men nødvendig korreksjon (ned 5-11 prosent for alle bydeler) etter boomen i 2016. Selv om Oslos boligmarked oftere og med større styrke skifter retning enn i resten av landet, mener vi at den langsiktige utviklingen kommer til å være god også de kommende år. Stort innslag av investorer og eiere av sekundærboliger - og møysommelige reguleringsprosesser i forbindelse med fortetting og nybygg - kan skape midlertidige korreksjoner slik vi har sett de siste årene. Megatrendene med urbanisering, økende transportkostnader (både i tid og penger) og høytlønnede stillinger som kjennetegner et vitalt hovedstads-område vil være viktige drivere fremover også.

I inneværende år tror vi at et normalt godt tilbud av bruktboliger sammen med at noen flere nybygg ferdigstilles de kommende to år - og dermed frigjør flere bruktboliger for salg - vil dempe markedet slik at vi får en moderat prisvekst. Stor interesse fra mange boligsøkere og flere beslutningsdyktige kjøpere den senere tid kan imidlertid fyre opp markedet på helt kort sikt. Revidert boliglånsforskrift fra 1. juli og økte renter er endrede rammebetingelser som kan påvirke veien videre i Oslos boligmarked.

​Oslos boligmarked har lagt bak seg et overraskende sterkt kvartal sett på bakgrunn av den kraftige priskorreksjonen markedet var gjennom i 2017.

Les mer »

Krogsveen har Norges mest fornøyde boligkunder - igjen

Nyheter   •   mai 04, 2018 12:40 CEST

Det er utrolig inspirerende å se at hardt arbeid og et urokkelig kundefokus over mange år betaler seg i så høy kundetilfredshet, sier Laugen. Dette gir oss inspirasjon til å jobbe videre for våre kunder. Vårt mål er å gjøre livet enklere for alle som vil flytte. Da må vi ha dyktige ansatte, forstå hva kundene trenger og ha gode systemer som støtter opp under dette målet. Kunden skal oppleve en sømløs og enkel kjøps- og salgsprosess hos oss. Her jobber vi på spreng for å utvikle tjenester som skaper en merverdi for dem vi er til for – nemlig boligkundene.

Forskningsprosjektet Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i mer enn tjue år undersøkt hvor tilfredse og lojale norske forbrukere er med bedriftene de kjøper varer og tjenester fra. Krogsveen ble bransjens vinner med 78,4 poeng og har med sine fire stjerner «svært fornøyde kunder».

«Årets kåring er et viktig bevis på at vi har lykkes med vårt systematiske fokus på å tilfredsstille kunders behov for dyktige meglere og skreddersydde løsninger»

Leif J. LaugenAdministrerende direktør i Krogsveen.

Sterkt kundefokus ligger i ryggmargen vår

Vi har jobbet systematisk med kundene i fokus gjennom en årrekke, og denne kåringen gir oss høy motivasjon til å fortsette dette viktige arbeidet. Vi skal levere trygge, enkle og verdifulle tjenester for våre kunder, og vi skal være boligkjøpernes inspirator og støttespiller som gjør at man finner frem til den riktige boligen. Dette vil gavne våre boligselgere som vil oppleve at vi kjenner boligsøkerne godt gjennom systematisk oppfølging, og dermed kan bidra med flere potensielle kjøpere som er villige til å by på boligen, sier Laugen. Som eneste aktør i bransjen har vi egne kjøpshjelpere satt i system. Vi tror på det å kunne bistå kjøperne i å gjøre trygge og veloverveide valg. Da må vi dele vår kompetanse. Vi er rådgiver i kjøps- og salgsprosessen - alle kunder skal føle seg trygge på at de får de beste rådene hos Krogsveen.
- Krogsveen gjør det også sterkt på Opinion sin måling av meglerforetakenes merkevarestyrke hvor selskapet scorer ekstra høyt på faktorer som inntrykk og at man skiller seg positivt ut blant konkurrentene, sier Laugen. For oss er det viktigere å være best på kvalitet og kundeopplevelser fremfor å være størst, legger han til.

Mer enn 6400 forbrukere har sagt sin mening i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Til sammen har over 160 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer fått sin dom i årets undersøkelse.

«Vinnerbedriftene er kontinuerlig opptatt av å forbedre seg, og kjennetegnes av kundefokus i et langsiktig perspektiv»

Pål Rasmus SilsethProsjektleder Norsk Kundebarometer, Handelshøyskolen BI


Fornøyde kunder lønner seg

Forskning viser at høy kundetilfredshet er svært lønnsomt for bedriftene. Ifølge Silseth kan målrettet arbeid med å tilfredsstille kundene skape en vinn-vinn situasjon der kundene blir fornøyde samtidig som bedriften tjener mer.

- For oss i Krogsveen er årets kåring en viktig anerkjennelse av vårt langsiktige arbeid med kundetilfredshet. Vi takker våre kunder for tilliten og vi takker alle våre ansatte som er kompromissløse når det kommer til å levere kvalitet og sette kunden i fokus, avslutter en tilfreds Laugen.

Les mer her

Fakta om Norsk Kundebarometer 2018

Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som hvert år måler tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Kundene får muligheten til å si hva de mener om bedrifter de kjøper varer og tjenester fra. Undersøkelsen er gjennomført av Barcode Intelligence og Norstat Norge i samarbeid med Handelshøyskolen BI.
Norstat har på oppdrag fra Norsk Kundebarometer spurt 6446forbrukere om hvor godt fornøyd de er med bedrifter de er faste kunder hos. Til sammen har disse gitt 16317 bedriftsvurderinger. Undersøkelsen omfatter tilsammen 160 bedrifter som selger varer eller tjenester som betyr mye for folks privatøkonomi. Datainnsamlingsperioden var fra januar til april 2018.

Tusen takk for tilliten og takk til våre dyktige medarbeidere, stråler administrerende direktør Leif J. Laugen. For 2. året på rad blir Krogsveen kåret som vinner av Norsk Kundebarometer, det vil si at Krogsveen har de mest fornøyde kundene blant eiendomsmeglerne.

Les mer »

Oslo leder vei ut av hengemyra – tid for å bevege seg i boligmarkedet

Blogginnlegg   •   apr 05, 2018 14:16 CEST

Flere budgivere
Antall aktive budgivere har den siste tiden vært på veg opp. I februar og mars har det i gjennomsnitt vært 2,3 budgivere pr solgt objekt i Oslo. Et slikt nivå må vi ett år tilbake i tid for å finne, den gang var antall budgivere på full fart nedover. Dagens aktivitet vitner om at kjøperne tror på en videre positiv utvikling i markedet, og man tør å handle. Krogsveens normalt mellom 50 og 100 salg i uken i Oslo, gir et godt grunnlag å vurdere situasjonen ut fra.

Stigende omsetning
Eiendom Norges statistikk viser at antall omsatte boliger i Oslo hittil i år er marginalt høyere enn i fjor. Men vi må flere år tilbake for å finne tilsvarende høye aktivitet når man tar hensyn til påske-effekten. Dette bekrefter det vi ser fra budaktiviteten; boligsøkerne har blitt mer trygg på situasjonen og man er villig til å ta beslutninger om kjøp.

Færre som ønsker å selge
Samtidig legges det svært få boliger ut for salg i Oslo, slik at tilbudet av boliger faller. I første kvartal har det blitt lagt ut 20 prosent færre boliger enn samme tid i 2017 og 11 prosent færre enheter enn i 2016 som er mer sammenlignbar på grunn av påskeeffekten.

Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel
Markedet er nå definitivt på veg inn i en fase med bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, i Oslo har det skjedd og i resten av byene vil det komme til å skje. Dette har direkte konsekvenser for prisdannelsen i boligmarkedet.

Ser man antall boliger for salg over tid, er volumet fortsatt høyt sammenlignet med de senere år, men trenden er tydelig på vei nedover når man tar hensyn til årstiden. Færre selgere og større omsetning gir en entydig fallende retning for boligtilbudet. Dette har vært et gradvis omslag vi har sett komme siden senhøsten 2017 og som vi beskrev i desember i vår prognose for 2018.

Betydningen av nybygg
Så lenge utbyggerne velger å opprettholde prisnivået, vil markedet for nybygg i Oslo fortsatt være noe tregt fremover. Nå som bruktmarkedet i Oslo er korrigert ned med ca 10 prosent, har det igjen blitt rimeligere å kjøpe brukt sammenlignet med nytt (korrigert for slit, elde og kvalitet). Da er det lite attraktivt å eksponere seg langsiktig for å få tak på en helt ny bolig, men heller bevege seg raskt og med minimal risiko mellom bruktboliger. Med mange overleveringer av nybygg gjennom 2018 og 2019, vil det stadig frigjøres bruktboliger for salg. Vi tror derfor ikke at markedet vil svinge raskt over fra å være et kjøpers til et selgers marked med tilhørende priseksplosjon. Det vi er vitne til er en gradvis bevegelse fra en korreksjon nedover til en normalisering med utflating i prisnivå.

Oppsummering
Økt trygghet for at markedet stabiliserer seg gjør at flere vil bytte bolig. Mange husholdninger har behov for å finne seg en større bolig på grunn av familieforøkelse, og det er mange unge som banker på døren for å komme inn i markedet. Vi tror derfor at våren 2018 blir en aktivt periode i hovedstadens boligmarked. Kjøper og selgere bør raskest mulig begynne å sondere terrenget. Erfaring viser at det er lite å vinne på å drøye salgsprosessen til sola har kommet høyt på himmelen. Da er det som regel mange som skal selge samtidig og det blir færre kjøpere som kjemper om hvert objekt.

Oslo leder vei for de andre regionene. Nå vil vi få en periode hvor det er Oslo som har den sterkeste prisutviklingen og de andre storbyene vil gradvis jobbe seg ut av et litt tungt marked. I pendlerdistanse til Oslo vil vi fortsatt ha et godt balansert marked med stabilt prisnivå. Her har aktiviteten de siste årene vært høy og prisene har mer eller mindre kontinuerlig beveget seg oppover. Prisstigningen her vil nok fortsatt være litt avmålt, og på linje med utviklingen vi opplevde gjennom 2017.

På samme måte som Oslo først fikk smake nedgangen i boligmarkedet for ett år siden, leder hovedstaden nå markedet i en mer positiv retning. Flere aktive budgivere, god omsetning og bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, bidrar til en dreining i prisutviklingen. En prisstigning i Oslo på 1,7 prosent fra februar til mars bekrefter dette.

Les mer »

Omlegging av boligprisstatistikken i Norge fra 2018 vil gi et enda mer presist bilde av prisutviklingen i markedet.

Blogginnlegg   •   feb 05, 2018 13:19 CET

Dagens statistikkmetode fanger ikke raskt nok opp endringer som skjer i markedet lokalt, og som aktørene erfarer i hverdagen. Dette gjør nå Eiendom Norge noe med. For å få til et mer presist bilde av markedsutviklingen, har Eiendomsverdi som faglig ansvarlig for Eiendom Norges boligprisstatistikk, utviklet en enda bedre modell.

Dette skjer i praksis

Endringene fra januar 2018 vil bety at den månedlige prisstatistikken kun vil bli presentert for de 16 største byene og deres nærområder. Utover dette vil det presenteres månedsstatistikk for syv hovedregioner og Norge som helhet. Dette gjøres fordi statistikken må baseres på et tilstrekkelig antall omsetninger for å få pålitelige tall. Prisendringene på område-nivå vil nok svinge mer fra måned til måned. Dette reflekterer dog virkeligheten og er en konsekvens av at man ønsker å fange opp større endringer og omslag raskere.

Områder med månedlig prisstatistikk

Områdene som heretter vil få månedlige tall er følgende:

Oslo, Bærum m/omegn, Romerike, Follo, Fredrikstad/Sarpsborg, Hamar m/omegn, Tønsberg m/omegn, Drammen m/omegn, Porsgrunn/Skien, Bergen, Stavanger m/omegn, Ålesund m/omegn, Kristiansand m/omegn, Trondheim m/omegn, Bodø m/omegn og Tromsø.

Mer detaljerte tall hvert kvartal

All detaljert områdestatistikk for de andre byene, bydeler i de større byene og kommuner av en viss størrelse, gjøres nå om til kvartalsvis rapportering. Første utgave kommer i april og som da vil vise 1. kvartal 2018.

Historikk

Sammenlignbare månedstall for de 16 områdene bakover til 1. januar 2003 presenteres samtidig med prisstatistikken for januar 2018. Likedan vil sammenlignbare kvartalstall bakover til første kvartal 2003 presenteres for alle de andre områdene når prisstatistikken for første kvartal offentliggjøres i april.

Om du har spørsmål, så kontakt gjerne adm. dir. i Krogsveen Leif J. Laugen, e-post leif.laugen@krogveen.no 

Dagens statistikkmetode fanger ikke raskt nok opp endringer som skjer i markedet lokalt, og som aktørene erfarer i hverdagen. Dette gjør nå Eiendom Norge noe med. For å få til et mer presist bilde av markedsutviklingen, har Eiendomsverdi som faglig ansvarlig for Eiendom Norges boligprisstatistikk, utviklet en enda bedre modell.

Les mer »

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Administrerende direktør og analytiker
 • Lezbifdt.Lciauhjgeirn@qtkrqeogsxsvsseevcn.ahnofu
 • + 47 992 40 690

 • Pressekontakt
 • Salgsdirektør / Eiendomsmegler MNEF
 • Stmkiahun.cmKlmlofcjtanj@kpirolfgslbvebfenyk.npsoek
 • 924 83 064

 • Pressekontakt
 • Direktør for Marked, Fag- og Kompetanseutvikling
 • Caszthmcrinenent.Wbvaezhrawoasqs.Twmemyhmeljruiwd@gdkrkmognvsvjueeton.adnooq
 • 982 24 285

Om Krogsveen

Litt mer siden 1975

Eiendomsmegler Krogsveen AS ble etablert i Bærum av gründer og eiendomsmegler Gunnar Krogsveen i 1975. Helt siden oppstarten har Krogsveen spesialisert seg på eiendomsmegling og har i dag gjennomprøvde systemer for hele salgsprosessen. Et av Krogsveens unike systemer er BoligsøkerRegisteret, som gjør at eiendomsmeglerne kan følge opp flere tusen potensielle kjøpere.

Adresse

 • Krogsveen
 • Martin Linges Vei 17
 • 1364 Fornebu
 • Norge