Skip to main content

SAMMENomGATA: Invitasjon til åpen idékonkurranse,Schous plass

Pressemelding   •   feb 28, 2019 13:13 CET

SAMMENomGATA er et kunstprosjekt som utvikles i forbindelse med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate i Oslo. Kunstprosjektet har fokus på temporær visuell kunst.

Oslo kommune, Kulturetaten inviterer kunstnere til en åpen konkurranse om temporær kunst for Schous Plass. Konkurransen om kunst i offentlig rom til et av Oslos historiske utemiljøer markerer oppstarten av dette omfattende prosjektet, som strekker seg over to år, fra 2018–2020.

Kunstbudsjettet er på inntil 400.000 kroner, og tildeles ett eller flere prosjekter.

Søknadsfrist

Fristen for innlevering av forslag er 8. april 2019. Forslag innleveres via søknadsskjema på Kulturetatens søknadsportal.

Innkomne forslag vurderes i april av Kulturetatens rådgiver og kunstkonsulent/kurator for SAMMENomGATA. Resultatet offentliggjøres ved utgangen av april 2019.

Produksjonstid for det/de utvalgte forslaget(ene) er tentativt mai-september.
Gjennomføring er tentativt september 2019.

Invitasjon

Oslo kommune mener at et aktivt kunstmiljø og tilgang til kunstprosjekter i det offentlige rom er sentralt for en levende by – samt en viktig del av å skape gode uterom.

SAMMENomGATA ønsker:

  • kunstprosjekter som styrker Schous plass som sosialt uterom.
  • kunstprosjekter som tar for seg hvordan plassen kan bli et byrom for lokalmiljøet, engasjere de ulike menneskene som bor på Grünerløkka, og de som besøker bydelen.
  • fokus på stedsspesifikk, undersøkende og relasjonell kunst som orienterer seg mot nabolag, beboere og ungdom.

Kunstprosjektet kan ta i bruk hele uterommet på Schous plass, og det er mulig å se for seg en aktivisering av aksen mot Schous kvartalet, og indre gårdsrom.

Kunstprosjektet gjennomføres tentativt i september 2019. Deichman Grünerløkka deltar i gjennomføringen. Gjennomføringen er avhengig av framdriften i oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. Oppgraderingen vil medføre byggearbeider og Thorvald Meyers gate vil blant annet være skjermet med byggegjerder.

Hvordan foregår søknadsprosessen?


1. Skissekonkurransen

Formålet for skissekonkurransen er å visualisere ideer til temporære kunstprosjekter for Schous plass, med et selvstendig og tydelig samtidsuttrykk med høy kunstnerisk kvalitet.


2. Økonomi og honorar

I søknaden skal det vedlegges skissebudsjett for prosjektforslaget. Skissebudsjettet må omfatte alle kostnader ved prosjektet.


3. Krav til innleveringsmateriale

Forslaget må inneholde:

  • Skisse(r) som visualiserer forslaget på en god, forståelig og hensiktsmessig måte. Skissen må være på maksimalt fem bilder (maks. filstørrelse 10 MB). Presentasjonsmåten er valgfri. Materialet kan blant annet inkludere tegninger, digitale rendere, foto, kart.
  • Skriftlig redegjørelse av forslaget, kunstnerens intensjoner og idé, tanker om materialbruk og tekniske løsninger samt tentativt budsjett som synliggjør kostnader forbundet med realiseringen av forslaget (maks 5 000 tegn).
  • Lenke til eventuell nettside
  • CV

4. Utkast som avviker fra programmet

Utkast som ikke er kommet inn til rett tid, eller hvor det er gjort vesentlig brudd på bestemmelsene for innleveringsmaterialets utførelse, kan risikere å ikke bli bedømt.


5. Opphavsrett

Opphavsretten tilhører kunstneren. Vi anbefaler at du oppbevarer en kopi av de innsendte bidragene dine.


6. Vurdering av forslag

  • Rådgivere kulturetaten: Else Haavik, Marianne Hall
  • kunstkonsulent/kurator for SAMMENomGATA: Linn Cecilie Ulvin. Kontakt Linn Cecilie Ulvin på e-post: linnulvin@gmail.com eller telefon: 95765128

  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, Oslo kulturskole og økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er også endel av etatens portefølje.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.