Skip to main content

Kunst på Seterbråten

Nyhet   •   aug 28, 2017 12:31 CEST

Pasasje, Hanne Tyrmi, Seterbråten boliger

Onsdag 6. september, kl. 14.00 markeres Hanne Tyrmis kunst på Seterbråten boliger.

Kunst på slike prosjekter føyer seg inn i Oslo kommunes tradisjon for å sørge for kunst til alle. Også til grupper som kanskje ellers ikke ville møtt kunsten.

Bo- og oppvekstmiljø skal være hyggelige og stimulerende. Og det bidrar kunsten til.


Kunstner Hanne Tyrmi har laget kunsten på Seterbråten boliger.
Passasje i bronse (stor skulptur)
Stråle i bronse (rekkverk)
Å lappe et fjell i Ekerödgranitt (skulpturell trapp felt inn i landskapet


Kunstverkene er plassert på en kolle midt i boligområdet. Det var ikke så lett å komme opp til området så både Stråle, som er både skulptur og håndtak og Å lappe et fjell som er en skulptur med trappeform, letter adkomstforhold til natur området.

Skulpturen Passasje står på stien som også er en snarvei for barna til skolen. Denne skulpturen er monumental, et landemerke som er godt synlig for hele boligområdet og området rundt.

Seterbråten boliger er 44 kommunale boliger. Boligene egner seg både for små familier, par og enslige. Boligene i første etasje er også tilpasset bruk av rullestol. Boligene ble innflyttet fra desember.

Kunstprosjekter i Oslo kommune
Det avsettes 0,5 prosent av Oslo kommunes totale investeringsbudsjett til kunstprosjekter. Regelverket gjelder alle Oslo kommunes virksomheter og anvendes ved for eksempel kommunale nybygg, rehabilitering, idrettsanlegg, trafikkanlegg, park- og byrom. Reglene gjelder også leide bygg og prosjekter som realiseres ved offentlig-privat samarbeid.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar