Skip to main content

Et kunstverk for fremtid og fortid

Pressemelding   •   aug 14, 2015 20:00 CEST

Olav Christopher Jenssen kunstverk markerer et skifte. Tidligere Statens Håndverks og kunstindustriskole i Ullevålsveien 5 er nå Edvard Munch videregående skole.

Olav Christopher Jenssens 5,6 x 14,2 m store monumentale veggarbeide Slik Livet Er for Edvard Munch videregående skole vekker begeistring. Det markerer starten (inngangen) på Utdanningsetatens nye sentrale skole for estetiske fag i Oslo og fører byggets rike estetiske tradisjoner videre. Bygget er en hyllest til kunst og estetikk og en sentral kulturbærer i norsk sammenheng. Olav Christopher Jenssens verk makter å møte denne situasjonen.

Her var Edvard Munch elev fra 1880 – 81, og her har generasjoner av kunstnere, innkludert Olav Christopher Jenssen, startet sin karriere. Statens Håndverks og Kunstindustriskole holdt hus her fra 1911 til 2012 som en fortsettelse av Den kongelige Tegneskole som flyttet inn i nybygget i 1904.

Bygget er fredet av Riksantikvaren og nennsomt bygget om for å møte nye generasjoner.

Kunstverkets kompleksitet og utforming formidler stedets fortid og fremtid. En omfattende tegning i stål, rik på detaljer som skifter med lyset i gårdsrommet hvor det er plassert på hovedinngangens frontvegg. Samspillet med den fredede arkitekturen gir en helhet. Verket må sees.

Oslo kommunes kunstordning 

Verket er kommet til gjennom Oslo kommunes kunstordning, som avsetter 0,5% av kommunens totale investeringsbudsjett til kunst. Kulturetaten forvalter ordningen.

Kunstordningen tok over for 2%-fondet, og innebærer at midlene ikke lenger er tilknyttet konkrete byggeprosjekter. Det gir Kulturetaten frihet til å fordele midlene til større - langsiktige eller temporære kunstprosjekter - og er således en foregangsordning på nasjonalt plan, hvis første resultater nå er i ferd med å ferdigstilles.

Kulturetaten i Oslo kommune omfatter Oslo byarkiv, folkebibliotekene i Oslo, museer, kunstsamling- og forvaltning, kultureiendommer, byomfattende arrangementer, samt tilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar