Skip to main content

Fremtidens kulturliv

Pressemelding   •   jan 06, 2018 19:21 CET

Mandag er 400 kulturaktører samlet på Sentrum Scene.

400 kulturaktører vært samlet under et tak!
Mandag 8.januar skal kulturlivet i Oslo gi innspill til ny nasjonal kulturmelding, i form av regionalt innspillsmøte.

I samarbeid med Kulturdepartementet har Kulturetaten i Oslo invitert til innspillsmøte i forbindelse med regjeringens nye kulturmelding. Den nye kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Kulturetaten i Oslo kommune er vertskap for #innspilloslo.

400 av Oslos kulturaktører har takket ja til å komme på #innspilloslo for den nye kulturmeldingen førstkommende mandag på Sentrum Scene. Over 50 aktører skal gi direkte innspill til Kulturdepartementet under arrangementet.

Kulturetaten vil strømme #innspilloslo på Kulturetatens facebookside

Spørsmål til regionale innspillsmøter om fremtidens nasjonale kulturpolitikk
Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år?

Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?

Hva er særlige utfordringer i Oslo?

Hvilke muligheter og særlige fortrinn har Oslo?

Hva skal til for å ha et sterkt lokalt kulturliv i hovedstaden?

Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommune og stat på kulturområdet skal drøftes

Hva bør være statens rolle og ansvar?

Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunen?


Bakgrunn
Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Arbeidet med meldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene

Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunene, og har ansvaret for å tilrettelegge for et bredt kulturtilbud. Oslo byarkiv, museer, kunstsamlinger, kulturhistoriskeeiendommer, byomfattende arrangement, musikk- og kulturskolen, økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er endel av etatens portefølje.

Fra 1. Januar 2018 ble  Deichman en ny etat for bibliotek i Oslo kommune.

Begge etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet (KIF). 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar