Skip to main content

Konkurranse om kunst ved det nye Munchmuseet

Pressemelding   •   apr 04, 2018 14:55 CEST

Kunstprosjektet er lagt til Museumsutstikkeren, et friområde som skal etableres på sørsiden av det nye museet, ved utløpet av Akerselva.

I forbindelse med etableringen av nytt Munchmuseum i Bjørvika er det avsatt midler gjennom Oslo kommunes Kunstordning til et kunstprosjekt. Prosjektet gjennomføres som en lukket konkurranse hvor syv kunstnere av internasjonalt format inviteres. Dette er AK Dolven, Olafur Eliasson, Tracey Emin, Matias Faldbakken, Cristina Iglesias, Ragnar Kjartansson og Adrián Villar Rojas.

Kunstprosjektet er lagt til Museumsutstikkeren, et friområde som skal etableres på sørsiden av det nye museet, ved utløpet av Akerselva. Kunstprosjektet skal stå ferdig samtidig med det nye Munchmuseet i 2020. 

Kuratorer for kunstprosjektet er Andrea Schlieker, direktør for kunst i offentlige rom ved White Cube, London, og Jon-Ove Steihaug, avdelingsdirektør Utstilling og samling ved Munchmuseet. Juryen består i tillegg av representanter for Munchmuseet, arkitektene Estudio Herreros og LPO arkitekter, ÅF Advansia og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Museumsutstikkeren skal etableres som et ca 1000 kvadratmeter stort område for rekreasjon og båtanløp, og forbindes med museet med en 30 meter lang bro. Utstikkeren blir en del av Havnepromenaden, og vil være tilgjengelig for Oslos befolkning og for besøkere til Munchmuseet.

Konkurransen om kunstprosjektet åpner for ulike typer kunstnerisk tilnærming; i form av et kunstverk som helt eller delvis integreres i selve øyas landskapsmessige utforming og uttrykk, eller i form av en eller flere skulpturer.

Kulturetaten er prosjektansvarlig for gjennomføringen av kunstprosjektet. Bymiljøetaten er operativ bestiller for byggingen av utstikkeren, og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er operativ utfører for prosjektet.

Vinnerprosjektet kåres innen utgangen av september 2018.

Oslo kommunes Kunstordning produserer, kjøper inn, forvalter, og formidler kunst i Oslos offentlige rom. Kulturetaten har ansvar for å samle og koordinere produksjon av profesjonell kunst i Oslos offentlige miljøer.

Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunene, og har ansvaret for å tilrettelegge for et bredt kulturtilbud. Oslo byarkiv, museer, kunstsamlinger, kulturhistoriskeeiendommer, byomfattende arrangement, musikk- og kulturskolen, økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er endel av etatens portefølje.

Deichman er etat for bibliotek i Oslo kommune, opprettet 1. januar 2018.

Begge etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet (KIF). 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar