Skip to main content

Ny kunstbiennale i Oslo

Pressemelding   •   jan 31, 2018 15:26 CET

Oslo biennale teamet: fra venstre, Ole Slyngstadli, Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk

Oslo kommune lanserer hovedstadens første biennale for kunst i offentlige rom.

Åpningen av den første utgaven av Oslo-biennalen er satt til mai 2019 og kurateres av Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kuratorteamet bak det toårige undersøkende forprosjektet OSLO PILOT, som la grunnlaget for den nye biennalen. Biennalens konsept, rammeverk og format presenteres i løpet av 2018.

- Den kommende biennalen markerer en ny fase i Oslo kommunes ambisiøse kunstsatsing og representerer et nytt trinn i byens lange tradisjon med omfattende offentlige kunstprosjekter, sier byråd for Kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen.
- Fordi biennalen utspiller seg i offentlige rom, vil den kunne aktivere byen og bli en del av dagliglivet og dermed inspirere og utfordre både kunstnerisk praksis og publikum.

Biennalen er del av Oslo kommunes kunstordning og har skal gi lokal, nasjonal og internasjonal synlighet til Oslo kommunes omfattende satsning på kunst i offentlige rom. Biennalen vil dra til seg internasjonale krefter og oppmerksomhet parallelt med at den eksporterer kunnskap og erfaringer byen selv sitter på. Denne vekselvirkningen medvirker til at biennalen kan løfte hele kunstmiljøet i Oslo.

- En biennales slagkraft og aktualitet avhenger av hvordan den forholder seg til byen den opererer i. Dette skjer best gjennom en blanding av kunnskap og sensitivitet. Slik blir det mulig å tenke kunstproduksjoner og kunstformidling på nye og relevante måter, sier kurator Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Eva González-Sancho i en uttalelse.
- Dette er spesielt viktig når tema og åsted for biennalen er de omskiftelige og diffuse størrelsene offentlige rom og offentlighet.

Kulturetaten har ansatt Ole G. Slyngstadli som biennalens daglige leder. Slyngstadli vil ha ansvar for biennalens strategiske utvikling, administrasjon og posisjonering, samtidig som han også skal samkjøre de administrative strategiene med kuratorenes visjoner, innhold og program.

Om kuratorene
Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk er begge utdannet som både kuratorer og kunstnere. De deler en sterk interesse for å skape nye formater og betingelser for produksjon og visning av kunst, med vekt på kunstpraksiser i offentlige rom. Begge har erfaring som ledere ved ulike kunstinstitusjoner og har hatt ansvar for en lang liste med utstillinger, produksjoner, diskursive prosjekter og forelesninger. Siden 2014 har Gonzalez-Sancho og Eeg-Tverbakk arbeidet som medkuratorer for Oslo kommune Kulturetaten, der de har hatt ansvar for å utvikle og gjennomføre OSLO PILOT, et eksperimentelt, undersøkende prosjekt på to og et halvt år, som la grunnlaget for den første utgaven av Oslo-biennalen.

Eva Gonzalez-Sancho har vært leder og kurator for flere ulike institusjoner og prosjekter, blant annet MUSAC, Leon (Spania, 2013); FRAC Bourgogne (Dijon, 2003–2011); og Etablissement d'en Face Projects (Brussel, 1998–2003). Som kurator har hun først og fremst arbeidet med separatutstillinger og prosjekter med enkeltkunstnere, gjerne med nye arbeider av blant andre Armando Andrade Tudela, Sven Augustijnen, Guillaume Leblon, Pedro Cabrita Reis, Lara Almarcegui, Ann Böttcher, Jonas Dahlberg, Katrin Sigurdardottir, Knut Åsdam, Peter Downsbrough, Gayen Gerber, Rita McBride, Koenraad Dedobeeleer, Stefan Brüggemann og Dora García. Hun var medkurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) i 2013 (sammen med Anne Szefer Karlsen og Bassam El Baroni) og kurator for Dora García: Where do characters go when the story is over? (CGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Spania, 2009).

Per Gunnar Eeg-Tverbakk var initiativtaker til etableringen av Kunsthall Oslo og var leder for institusjonen fra 2009 til 2012. Han har vært prosjektleder for Kunstneriske forstyrrelser – Kunst i Nordland fra 2003 til 2005; medkurator for Momentum – nordisk biennale for samtidskunst, Moss (med Caroline Corbetta); intendant ved Kunstnernes Hus fra 2000 til 2001); medkurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) (med Tor Inge Kveum); utstillingsansvarlig ved Nordic Institute for Contemporary Art i Helsinki i 1999; og leder for det kunstnerdrevne galleriet Otto Plonk i Bergen fra 1995 til 1998. Eeg-Tverbakk har hatt tette samarbeid med flere kunstnere, blant andre Nathan Coley, Elmgreen & Dragset, Olafur Eliasson, Matias Faldbakken, Marianne Heier, Aleksandra Mir, Marjetica Potrč, Eva Rothschild, Lawrence Weiner og Knut Åsdam.


Om daglig leder

Ole G. Slyngstadli har har i løpet av sin karriere jobbet med utformingen og etableringen av flere ulike prosjekter i samtidskunstfeltet. Slyngstadli har blant annet vært spesialrådgiver for Oslo kommune (2013–2017); festivalsjef for Momentum – nordisk biennale for samtidskunst (2006); kommunikasjonsansvarlig for Office for Contemporary Art Norway – OCA (2004–6); og kommunikasjonsansvarlig ved Henie Onstad Kunstsenter (2001–2003). Slyngstadli har en mastergrad i økonomi og ledelse.

Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunene, og har ansvaret for å tilrettelegge for et bredt kulturtilbud. Oslo byarkiv, museer, kunstsamlinger, kulturhistoriskeeiendommer, byomfattende arrangement, musikk- og kulturskolen, økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er endel av etatens portefølje.

Fra 1. Januar 2018 ble  Deichman en ny etat for bibliotek i Oslo kommune.

Begge etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet (KIF). 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar