Skip to main content

Søk driftstilskudd

Pressemelding   •   jan 18, 2016 16:10 CET

Kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner og virksomheter kan søke om tilskudd til drift, tilbakevendende årlige arrangementer og større enkelttiltak i Oslo.


Søknaden skal inneholde søknadssum, formål, planer og budsjett med finansieringsplan for virksomheten i 2017. Årsrapport og revidert regnskap for 2015 må vedlegges.

Søknaden inngår i bystyrets budsjettbehandling for 2017.
Søknadsfrist: 1. april 2016.

Kulturetaten i Oslo kommune omfatter Oslo byarkiv, folkebibliotekene i Oslo, museer, kunstsamling- og forvaltning, kultureiendommer, byomfattende arrangementer, samt tilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar