Juccqk6uh3war6l0gnbo

Tomt for sikringspenger

Pressemeldinger   •   nov 09, 2017 14:47 CET

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom.

Gis4vqvne7pncphppdch
O1perceit2xmhxiwohcs

​Den framsynte ser seg ofte bakover

Blogginnlegg   •   feb 13, 2017 12:50 CET

Til alle tider har folk flytta inn og ut av landet vårt. Dette speglar seg også i kulturarven. Det har sett og set sitt preg på samfunnet, både når det gjeld språk, tradisjonar og skikkar, men også i form av fysiske spor – kulturminne.

Auofyq5vrjucwy9ukyqz
Dcpdmo0rmoie6kj8rr9p

​Innblikk i seks kulturminner

Nyheter   •   jul 24, 2017 07:00 CEST

Mer enn 4.000 eiere har reddet like mange kulturminner med midler fra Kulturminnefondet. I boken "Innblikk" fra Kulturminnefondet får man om seks av de. Med blikket festet mot framtida, har disse seks eierne ivaretatt fortida med kjærlighet, engasjement og en god porsjon tålmodighet.

Gwqglbbxcsyybkasahoc
O1perceit2xmhxiwohcs

​Det lønner seg å ta vare på kulturminner

Blogginnlegg   •   jul 13, 2017 10:43 CEST

Menon Economics har nylig utarbeidet en analyse der en ser nærmere på den totale samfunnsøkonomiske verdien knyttet til kulturminner. Rapporten viser at kulturminner gir samfunnsnytte for langt flere enn eierne av kulturminnene.

M5lvj3wjdi45joec6jil
O1perceit2xmhxiwohcs

​-Kulturminnefondet utløser stor samfunnsnytte

Pressemeldinger   •   jul 06, 2017 14:36 CEST

Dette er konklusjonen i en stor samfunnsøkonomisk analyse som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet. Undersøkelsen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig.

Cjxcj4w6teagcq0me8mu
Yn7t78adolkfpwbsiigr Dcpdmo0rmoie6kj8rr9p

Flere restaurerer gamle industrilokaler

Nyheter   •   mai 22, 2017 13:00 CEST

Nedlagte fabrikker og industribygninger blir ofte stående som tomme skall rundt omkring i landet. Men nå er flere av disse historiske bygningene i ferd med å få nytt liv.

Yv6xwilvdnm5dpozl1ia
O1perceit2xmhxiwohcs

243 prosjekter har fått kulturminnestøtte

Pressemeldinger   •   feb 28, 2017 09:07 CET

243 prosjekter med søknadsbeløp under 200.000 kroner har nå fått innvilget støtte fra Kulturminnefondet, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan nå starte.

Ldlftfisifsabice0tak
O1perceit2xmhxiwohcs

​Historisk mange vil restaurere

Blogginnlegg   •   nov 22, 2016 10:41 CET

Private eiere av verneverdige kulturminner fortjener en stor takk, aldri før har flere engasjert seg i arbeidet med bevaring av kulturminner. Søknadsveksten til Kulturminnefondet er historisk høy. Men, i Statsbudsjettet for 2017 foreslås det kutt i bevilgningene.

Hic6gxuoz1j094hk1nkt
O1perceit2xmhxiwohcs

Mange flere vil restaurere

Pressemeldinger   •   nov 22, 2016 10:22 CET

Antall søknader til Kulturminnefondet økte med 37 prosent fra i fjor til i år. Samtidig foreslås det nå kutt i bevilgningene til Kulturminnefondet.

Y1c6jqo84ksulgfxrehf
O1perceit2xmhxiwohcs

​God utvikling for Kulturminnefondet

Pressemeldinger   •   sep 08, 2016 11:07 CEST

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) leverte denne uken en omfattende evaluering av Kulturminnefondet. Instituttet slår fast at Kulturminnefondets resultater er så gode, at de ser ingen grunn til å foreslå forandringer hverken i organisering eller plassering.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • linda.herud@kulturminnefondet.no
  • +4740060276
  • +4773200477

Om Kulturminnefondet

Bevaring gjennom verdiskaping

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Adresse

  • Kulturminnefondet
  • Bergmannsgata 17
  • 7374 Røros
  • Norge