Skip to main content

Tags

Siste nyheter

​Slutt på søknadsfrist hos Kulturminnefondet

​Slutt på søknadsfrist hos Kulturminnefondet

Pressemeldinger   •   jun 15, 2018 10:13 CEST

Tidligere har private eiere av verneverdige kulturminner måttet forholde seg til én søknadsfrist i året for å søke støtte fra Kulturminnefondet. Dette er det nå slutt på, og fra 2019 blir alle søknader behandlet fortløpende. Dette blir en forenkling og forbedring for søkeren, som også vil få raskere svar på sine søknader.

Tomt for sikringspenger

Tomt for sikringspenger

Pressemeldinger   •   nov 09, 2017 14:47 CET

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom.

​Innblikk i seks kulturminner

​Innblikk i seks kulturminner

Nyheter   •   jul 24, 2017 07:00 CEST

Mer enn 4.000 eiere har reddet like mange kulturminner med midler fra Kulturminnefondet. I boken "Innblikk" fra Kulturminnefondet får man om seks av de. Med blikket festet mot framtida, har disse seks eierne ivaretatt fortida med kjærlighet, engasjement og en god porsjon tålmodighet.

​Det lønner seg å ta vare på kulturminner

​Det lønner seg å ta vare på kulturminner

Blogginnlegg   •   jul 13, 2017 10:43 CEST

Menon Economics har nylig utarbeidet en analyse der en ser nærmere på den totale samfunnsøkonomiske verdien knyttet til kulturminner. Rapporten viser at kulturminner gir samfunnsnytte for langt flere enn eierne av kulturminnene.

​-Kulturminnefondet utløser stor samfunnsnytte

​-Kulturminnefondet utløser stor samfunnsnytte

Pressemeldinger   •   jul 06, 2017 14:36 CEST

Dette er konklusjonen i en stor samfunnsøkonomisk analyse som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet. Undersøkelsen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig.

Flere restaurerer gamle industrilokaler

Flere restaurerer gamle industrilokaler

Nyheter   •   mai 22, 2017 13:00 CEST

Nedlagte fabrikker og industribygninger blir ofte stående som tomme skall rundt omkring i landet. Men nå er flere av disse historiske bygningene i ferd med å få nytt liv.

243 prosjekter har fått kulturminnestøtte

243 prosjekter har fått kulturminnestøtte

Pressemeldinger   •   feb 28, 2017 09:07 CET

243 prosjekter med søknadsbeløp under 200.000 kroner har nå fått innvilget støtte fra Kulturminnefondet, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan nå starte.

​Den framsynte ser seg ofte bakover

​Den framsynte ser seg ofte bakover

Blogginnlegg   •   feb 13, 2017 12:50 CET

Til alle tider har folk flytta inn og ut av landet vårt. Dette speglar seg også i kulturarven. Det har sett og set sitt preg på samfunnet, både når det gjeld språk, tradisjonar og skikkar, men også i form av fysiske spor – kulturminne.

​Historisk mange vil restaurere

​Historisk mange vil restaurere

Blogginnlegg   •   nov 22, 2016 10:41 CET

Private eiere av verneverdige kulturminner fortjener en stor takk, aldri før har flere engasjert seg i arbeidet med bevaring av kulturminner. Søknadsveksten til Kulturminnefondet er historisk høy. Men, i Statsbudsjettet for 2017 foreslås det kutt i bevilgningene.

Mange flere vil restaurere

Mange flere vil restaurere

Pressemeldinger   •   nov 22, 2016 10:22 CET

Antall søknader til Kulturminnefondet økte med 37 prosent fra i fjor til i år. Samtidig foreslås det nå kutt i bevilgningene til Kulturminnefondet.

​God utvikling for Kulturminnefondet

​God utvikling for Kulturminnefondet

Pressemeldinger   •   sep 08, 2016 11:07 CEST

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) leverte denne uken en omfattende evaluering av Kulturminnefondet. Instituttet slår fast at Kulturminnefondets resultater er så gode, at de ser ingen grunn til å foreslå forandringer hverken i organisering eller plassering.

​Viktige kulturminne i byar og tettstader

​Viktige kulturminne i byar og tettstader

Blogginnlegg   •   jul 28, 2016 10:13 CEST

Mange eig eit kulturminne i ein tettstad eller by, utan å vera klar over det. Da manglar også ofte kunnskap om at det er mogleg å søke Kulturminnefondet om økonomisk støtte til restaurering.

Ønsker åpne dører på Kulturminnedagene i september

Ønsker åpne dører på Kulturminnedagene i september

Pressemeldinger   •   mai 26, 2016 13:03 CEST

​Norsk Kulturminnefond og Kulturvernforbundet inviterer mottakere av Kulturminnefondets tilskudd til å være med og markere Kulturminnedagene 10. – 18. september, 2016.

​-Veldig greit å søke Kulturminnefondet

​-Veldig greit å søke Kulturminnefondet

Nyheter   •   mai 12, 2016 09:59 CEST

Paul Joar Haaker viste ikke at han kunne søke støtte frå Kulturminnefondet for å redde låven frå 1954, før landbrukskontoret i Oppdal tipset om den statlige tilskuddsordningen. Nå har han fått straksmidler på 30.000 kroner og er i gang med å sikre taket på låven.

Her kan du våkne opp på 60-tallet

Her kan du våkne opp på 60-tallet

Nyheter   •   apr 27, 2016 12:53 CEST

Akkurat slik hadde bestemor det hjemme, sier yngre gjester som tar inn på Solheim pensjonat på Røros. Her har tiden stått stille i flere tiår.

Tre millioner til bevaring i Nord-Trøndelag

Tre millioner til bevaring i Nord-Trøndelag

Pressemeldinger   •   apr 08, 2016 14:41 CEST

Rett før påske ble det klart hvilke prosjekter som får støtte fra Kulturminnefondet i år. Fra Nord-Trøndelag får 17 prosjekter til sammen 2,9 millioner kroner.

​Her skal det bli spetakkel!

​Her skal det bli spetakkel!

Nyheter   •   apr 08, 2016 14:27 CEST

På Grønset gård får Gammelfjøset fra 1871 nytt liv med midler fra Kulturminnefondet, for tredje gang. –Når vi er ferdig med istandsettingen skal det bli spetakkel her med spiseri, konserter, låvedans og spa, sier Helga Grønset Hjorthol, Sjefspoteten på gården.

Storfjordens Venner får Europa Nostra-pris

Storfjordens Venner får Europa Nostra-pris

Nyheter   •   apr 07, 2016 12:00 CEST

​Storfjordens Venner, ei foreining som arbeidar for å verna om både den materielle og immaterielle kulturarven bland dei nedlagde fjord- og fjellgardane kring Storfjorden, vert tildelt Europa Nostra Awards 2016, i klassen «Spesiell innsats». Kulturminnefondet har støtta fleire av deira prosjekt med over to millionar kroner.

På ski innom kaffebaren

På ski innom kaffebaren

Nyheter   •   mar 11, 2016 09:46 CET

På Kalven seter kan du gå på ski helt fram til kaffebaren, og her møter du landets eneste baristabudeie.

Kulturminner og næringsutvikling

Kulturminner og næringsutvikling

Blogginnlegg   •   mar 04, 2016 14:02 CET

Vi anslår i dag at Kulturminnefondets midler har utløst innsats fra privatpersoner, næringsliv og andre på godt over to milliarder kroner i styrket verneinnsats.