Skip to main content

Tomt for sikringspenger

Pressemelding   •   nov 09, 2017 14:47 CET

Låven på gårdsbruket Stuen på Askøy i Hordaland trengte sårt å tette taket for å hindre mer skade i tømmer og øvrige konstruksjoner. Kulturminnefondet støttet tiltaket med midler fra ordningen for straks- og sikringstiltak. (Foto: Linda Mari Lemvik)

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom.

I 2014 innførte Kulturminnefondet en prøveordning med tilskudd til straks- og sikringstiltak for å sikre kulturminner midlertidig. I 2017 ble det avsatt 3,5 millioner til ordningen. Dette har helt siden oppstarten vært en populær ordning, og årets midler er nå brukt opp.

I 2017 har Kulturminnefondet mottatt 170 søknader til straks- og sikringstiltak på til sammen like over 10 millioner kroner. 102 tiltak har fått støtte.

Erfaringer fra de første årene med disse ordningene, viser at det er et stort behov, og vedtak om ordningen videreføres i 2018, gjøres i Kulturminnefondets styre før jul.

Hovedformålet med strakstiltaksordninga er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og å stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer.

Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. 

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut over 600 millioner kroner i tilskudd til bevaring av mer enn 4000 verneverdige kulturminner i Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy