Bwlwlnfhtaog2ipwwuwi

Norge i Europatoppen på hjerneslagbehandling

Pressemeldinger   •   mai 31, 2016 12:45 CEST

Slagbehandlingen i Norge er svært god, og ligger i toppsjiktet i Europa. Det er likevel store variasjoner mellom sykehusene.

Ahv1ycjgu4y87yv7gwg9

Vil forskjeller til livs

Nyheter   •   apr 26, 2016 14:38 CEST

​Nye resultater fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister viser at det er forskjeller i behandlingen av premature barn mellom sykehus i Norge.

Irknsyltqjplyopvfegt

Unik kunnskap i helse- og kvalitetsregistrene

Nyheter   •   mar 22, 2016 10:32 CET

– Den største utfordringen vi har er ikke at vi mangler data. Utfordringen er å bruke kunnskapen registrene gir oss.

Oyhwiubrhllohjdoesbp

Pasienter med tykktarmskreft får tilleggsbehandling for sent

Pressemeldinger   •   jan 14, 2016 11:39 CET

Nesten halvparten av pasientene med tykktarmskreft og som må ha tilleggsbehandling i form av kjemoterapi, får ikke igangsatt behandlingen innen fristen.

Soudhiyw5z5oepejpg2v

Kvalitetsregistrene bidrar til bedre helsetjenester

Nyheter   •   des 18, 2015 12:49 CET

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen understreket at nasjonale kvalitetsregistre bygger opp om bedre helsetjenester da hun 7. desember presenterte nye resultater fra kvalitetsregistrene.

Aq3pafgsjy3wiiz2hklv

Bedre behandling for slagpasienter i Flekkefjord

Pressemeldinger   •   nov 26, 2015 10:31 CET

I 2013 viste tall fra Hjerneslagregisteret at sykehuset i Flekkefjord var dårligst i klassen til å legge pasienter med slag rett inn i riktig avdeling. To år etter kan man se en markant forbedring.

Aq3pafgsjy3wiiz2hklv

Helsekutt vil kunne ramme de sykeste

Pressemeldinger   •   nov 19, 2015 15:36 CET

Ti prosent av pasientene bruker størstedelen av ressursene i den somatiske helsetjenesten i Helse Nord. Dette viser en fersk rapport fra Helse Nord RHF ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Bxzdnpyluihxixtqo0za

Vet ikke om barn med kreft får senskader

Pressemeldinger   •   nov 02, 2015 08:45 CET

Flere barn overlever kreft enn tidligere, og de får like god behandling uansett hvor de bor i landet. Men mangelfull rapportering gjør det vanskelig å si noe om senskader etter kreftbehandlingen.

Tmgzcxbpeblkkgdvmi3b

Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

Pressemeldinger   •   okt 23, 2015 11:28 CEST

I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Gmxf58kfvcbkewq4nw03

Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

Pressemeldinger   •   okt 20, 2015 10:50 CEST

KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • vibeke.lund.pettersen@skde.no
  • 91602381

Om Medisinske kvalitetsregistre

Delt kunnskap gir kvalitet til alle.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som mål å bidra til bedre behandlingskvalitet ved norske sykehus.

Kunnskap om hvilke behandlingsmetoder som fungerer og ikke, er en forutsetning for – og første skritt i retning av – bedre behandlingskvalitet. De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler slik kunnskap.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilrettelegger for god utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre i Norge, og formidler viktige funn fra registrene til allmenheten.En oversikt over alle norske kvalitetsregistre finner du på kvalitetsregistre.no

Nasjonalt servicemiljø består av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord og regionale servicemiljø i henholdsvis Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.

Adresse

  • Medisinske kvalitetsregistre
  • Postboks 6
  • 9038 Tromsø
  • Norge