Vwd2ywqdt3tuyqlykyik

Lederne og FLT med felles brev til arbeidsministeren: - Bekymret for vekst- og attføringsbedriftene

Pressemeldinger   •   31-03-2014 10:36 CEST

- Det er problematisk at en offentlig etat som allerede har store problemer med å utføre primæroppgavene skal påta seg et nytt stort ansvar for mennesker i en ytterst sårbar situasjon, skriver forbundslederne Jonny Simmenes (FLT) og Jan Olav Brekke (Lederne) i et felles brev til arbeidsminister Robert Eriksson. De ber nå om et møte med ministeren.

Wt8a4xficma6fmlqq6ot

Toppsjefene i olje med lønnsvekst på 21 prosent – styrene løfter ikke en finger

Pressemeldinger   •   10-03-2014 06:57 CET

Samtidig som arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass (NOG, tidl. OLF) prediker lønnsmoderasjon gir styrene i oljeselskapene solide lønnsøkninger til sine toppsjefer. Bare i fjor økte lønningene deres med 21 prosent – fem ganger mer enn gjennomsnittet, ifølge Stavanger Aftenblad. Dette skjer tilsynelatende uten at de tillitsvalgte i styrene, der lønnsavtalene godkjennes, reagerer.

Whlpco65peaprllcofqs

Norske sjefer favoriserer mest

Pressemeldinger   •   23-02-2014 05:55 CET

Så mange som tre av fem norske sjefer har favoritter på jobb. Det gir bunnplass i en stor internasjonal undersøkelse på arbeidsplassen.

Media-no-image

- Ulltveit-Moe i selvforskyldt oljebakrus

Pressemeldinger   •   07-02-2014 11:05 CET

Samfunnsaktører som Jens Ulltveit-Moe fokuserer jevnlig på kostnadsveksten innen olje- og gassvirksomheten, og peker på de ansattes arbeidstids- og lønnsordninger. - De avslører manglende kunnskaper og nevner ikke at de selv har tatt den største biten av fatet.

Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge Ødegård, ber leverandører som Ulltveit-Moe om å se seg selv i speilet.

- Det er ikke arbeidstakerne som skal ta regningen for festen der blant annet Ulltveit-Moe har skummet fløten. Han har skodd seg på oljeselskapene, er nå i bakrus og skylder på alle andre enn seg selv.

- Ulltveit-Moe har i en årrekke hatt store inntekter fra oljebransjen gjennom høye priser og ikke minst ved utsalget av livbåtvirksomheten. Det samme har andre leverandører på riggmarkedet gjort.  Det er leverandørkostnadene, ikke lønnskostnadene, som er hovedårsaken til den dårlige lønnsomheten vi ser i petroleumsbransjen i dag, sier Ødegård.

-Statoil et enormt fat

Ulltveit-Moe sa i et intervju med Dagens Næringsliv for to uker siden at Statoil er som et enormt fat der fagforeningene har forsynt seg.

- De har enormt bra lønn - for å jobbe 17 uker i året. Det er fordeler som er helt urimelige i forhold til fastlandsarbeidere, og det har de kunnet få fordi profitten i olje har vært så høy, sa Ulltveit-Moe.

Her er fakta:

Det blir feil å si at man kun jobber 17 uker i året. Et årsverk på sokkelen er det samme som for skiftarbeid i industrien på land. En sokkelarbeiders arbeidsdag er ikke på 7,5 timer, men 12 timer. I tillegg er man nødt til å bo og tilbringe resten av døgnet på installasjonene mens man er i arbeid.

Offshorelønn består av grunnlønn pluss et offshoretillegg på 47 prosent. Pr. 1. januar 2012 var gjennomsnitts grunnlønn på kr 390.000. I tillegg kommer sokkelkompensasjonen på 47 prosent og kompensasjon for arbeid på natt, helg og helligdager på i gjennomsnitt kr. 33.000. Samlet gjennomsnittslønn inkludert tilleggene blir da kr. 618.060.

2-4-ordningen (to uker på jobb, fire uker av) gir totalt 1460 arbeidstimer i et år. De manglende timene på et ”normalarbeidsår” betaler arbeidstakerne med et lønns og pensjonsnedtrekk på 7,71 prosent.

Scorer billige poeng

- Ulltveit-Moe sier dette for å provosere og score billige poeng, for med stor sannsynlig vet han at det han sier ikke stemmer. For å tjene mer må den enkelte jobbe overtid her som på land, presiserer Ødegård.

- Oljeselskapene er ikke noen uuttømmelig kilde til penger som noen aktører tror, blant annet Ulltveit - Moe, leverandør- og riggkostnadene har skutt i været de siste ti årene. I tillegg har myndighetene økt skatteprosenten. Dette er som nevnt hovedårsaken til at kostnadene har gått i været, ikke lønnskostnadene eller 2-4-ordningen.

- Det som nå skjer i oljebransjen er på mange måter det som har skjedd i flybransjen. Produsenter og tjenesteleverandører til flyselskapene kan vise til god lønnsomhet, mens flyselskapene som er kjernen på en flyplass går med store underskudd. Det sier det seg selv at den utviklingen ikke er bærekraftig., sier han.

Effektiviteten kveles med styringssystemer

Ødegård peker også på andre vesentlige årsaker til kostnadsøkningen er innføringen av dyre styringssystemer for bl.a. adferds- og prestasjonsstyring med påfølgende karaktergivning. Det er nå innført så mange byråkratiske systemer som alle skal administreres at effektiviteten kveles.

- En vesentlig årsak til at Norge har vært ledende på en rekke samfunnsområder er samspillet mellom partene i arbeidslivet, der innovasjon, tillit og samarbeid mellom alle ledd har vært med på å finne gode og kreative løsninger som effektiviserer og holder kostnadsnivået nede.

- Trepartssamarbeidet er nå kraftig forringet i oljeindustrien. Nå blir det stort sett innført kostnadskutt med hjelp av styringsrett, og mange av tiltakene vil gi økte kostnader senere. Eksempelvis skyves helt nødvendig vedlikehold frem, noe som på sikt vil redusere sikkerhetsnivået. Vi må finne tilbake til den tillitskapende samarbeidsånden, presiserer Ødegård.


Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.

Samfunnsaktører som Jens Ulltveit-Moe fokuserer jevnlig på kostnadsveksten innen olje- og gassvirksomheten, og peker på de ansattes arbeidstids- og lønnsordninger. - De avslører manglende kunnskaper og nevner ikke at de selv har tatt den største biten av fatet.

Les mer »
Wt8a4xficma6fmlqq6ot

Lederne trekker seg fra sikkerhetssamarbeid offshore: – Vil ikke lenger være gissel og arbeidstakeralibi

Pressemeldinger   •   22-01-2014 17:05 CET

Organisasjonen Lederne har med umiddelbar virkning og sammen med Industri Energi (LO), SAFE (YS) og Fellesforbundet (LO) trukket seg fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass’ nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB). – En samlet arbeidstakerside blir ignorert i NSOB, heter det i brevet fra organisasjonene.

Wt8a4xficma6fmlqq6ot

Sjefen din blir mer autoritær

Pressemeldinger   •   14-01-2014 09:36 CET

Oslo: Halvparten av norske toppledere ønsker ikke å lytte til sine ansatte i forkant av endringer eller nedskjæringer i bedriften.

Wt8a4xficma6fmlqq6ot

Frykter for bedriftsdemokratiet i 2014

Pressemeldinger   •   02-01-2014 10:17 CET

1 av 2 sjefer rådfører seg ikke med sine medarbeidere i forkant av endringer og nedskjæringer, viser nye tall. – Dette er skadelig for arbeidsmiljøet og bedriftsdemokratiet, og kan på sikt også hemme effektivitet og lønnsomhet, advarer Jan Olav Brekke i Lederne.

Iits7fn4yy5e1ojcgv4f

Stoler ikke på sjefen (SE VIDEO)

Pressemeldinger   •   04-12-2013 07:00 CET

Fire av ti norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen, viser en ny undersøkelse. Halvparten mener ledelsen ikke holder det den lover.

Bxj5ucmzvvwoy2cogkz1

- Dårlig styring og økt byråkratisering på norsk sokkel

Pressemeldinger   •   03-12-2013 15:00 CET

- Olje- og gasselskapene har redusert lønnsomheten på norsk sokkel ved dårlig prosjektstyring og økt byråkratisering. Det medfører press på å redusere kostnader og utfordre gjeldende regelverk, noe som igjen utfordrer trepartssamarbeidet og den gode norske sikkerhetshistorien offshore.

Wt8a4xficma6fmlqq6ot

Flere får karakterer på jobben

Pressemeldinger   •   15-11-2013 07:00 CET

Tre av ti mellomledere i norske bedrifter vurderes etter karaktersystemer på jobben. Integritetskrenkende og på kanten av loven, mener organisasjonen Lederne.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsleder
  • Mediakontakt og intern og ekstern kommunikasjon/markedsføring
  • svnserrepp@lederneqdwlmadr.nueo
  • 915 95 055

Om Lederne

Organisasjonen for Norges ledere og betrodde ansatte

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Nær 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.

Adresse