Skip to main content

Ber om endring i fraværsreglene for LIS1

Pressemelding   •   feb 22, 2019 10:48 CET

KONSEKVENSER: Endringene i fraværsreglene for LIS1 vil føre til forsinkelser for flere leger. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Legeforeningen, RHF-ene og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet om å endre de nye fraværsreglene for LIS1.

Bakgrunnen for initiativet, som kommer fra Legeforeningen, er endringen i spesialistforskriften som trådte i kraft 1. mars 2017 for LIS 1 og som skal tre i kraft for LIS2 og LIS3 1. mars 2019.

Den gjeldende spesialistforskriften fastsetter at LIS1 kan ha fravær på maksimalt 10 prosent. Fravær utover dette utløser behov for, og rett til, resttjeneste. Det har tidligere blitt problematisert hva som teller som fravær, og særlig om ferie skulle telle som fravær eller som tjeneste. Legeforeningen har bedt Helsedirektoratet om en fortolkning på det aktuelle spørsmålet. De fikk bekreftet at direktoratet tolket forskriften slik at ferie inngår som en del av tjenesten og dermed ikke er med i beregningen av 10 prosent fravær.

Negative konsekvenser

Til tross for dette, har Helse- og omsorgsdepartementet i etterkant hatt en annen oppfatning.

Departementets forståelse av spesialistforskriftens innebærer at blant annet ferie skal telle som fravær for LIS1. Maksimalt tillatt fravær på 10 prosent tilsvarer 5,2 uker i sykehus og maksimalt 2,6 uker i kommunen. I praksis vil de nye fraværsreglene føre til at leger fort går over fraværsgrensen dersom de har fravær, i tillegg til å ta ut full ferie. Det har trolig ikke vært departementets intensjon, spesielt med tanke på at både arbeidsgiver og arbeidstaker har en plikt til å sørge for at ferie tas ut.

Legeforeningen, RHF-ene og KS mener dette vil ha negative konsekvenser, blant annet for driften av helsetjenesten i helseforetakene og kommunene. Etter deres oppfatning bør spesialistforskriften endres slik at ferie teller som tjenestetid i hele spesialistutdanningen, også for LIS1.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.