Skip to main content

Oppfordrer til atomvåpenforbud

Pressemelding   •   mai 02, 2016 10:50 CEST

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legeforeningen går i dag sammen med verdens ledende helseorganisasjoner inn for eliminering av og forbud mot atomvåpen.

- Legeforeningen støtter arbeidet for en atomvåpenfri verden og oppfordrer den norske regjeringen til å jobbe for et forbud mot atomvåpen, sier president Marit Hermansen.

Fire internasjonale organisasjoner for leger, sykepleiere og folkehelsespesialister har nå gått sammen om en felles uttalelse: ”Helsemessige og humanitære argumenter for å forby og eliminere atomvåpen”. Uttalelsen legges i dag frem for FNs åpne diskusjonsforum om nye veier i arbeidet mot en atomvåpenfri verden (OEWG) i Geneve. OEWG er opprettet på mandat fra FNs hovedforsamling, og vil legge frem sine forslag i høst.

Uttalelsen bygger på de vitenskapelige fakta om atomvåpens helsemessige og humanitære konsekvenser som kom frem under tre internasjonale konferanser i Oslo (2013), Nayarit (2014) og Wien (2014). Uttalelsen fremhever at:

  • en atomkrig vil kunne drepe langt flere mennesker i løpet av få timer enn antallet drepte under hele 2. verdenskrig
  • radioaktivt nedfall fra atomvåpeneksplosjoner vil forårsake kreft og sykdom i flere påfølgende generasjoner
  • bruk av mindre enn én prosent av verdens atomvåpenarsenaler vil kunne skape globale klimaforstyrrelser med påfølgende sultkatastrofe for over én milliard mennesker
  • de flere tusen atomvåpnene som atommaktene disponerer kan utløse en kjernefysisk vinter, hvilket vil innebære en global økologisk kollaps på grunn av ekstrem nedkjøling
  • det finnes ingen helsemessig beredskap som kan yte tilfredsstillende hjelp til mennesker som overlever en atomkrig

De fire helseorganisasjonene mener at OEWG-deltakerne har ”en unik mulighet og et felles ansvar for å ta lederskap om atomvåpennedrustning ved å omdefinere målet om nedrustning til en prosess basert på de humanitære argumenter for å forby og eliminere atomvåpen”. De oppfordrer OEWG til ”å vurdere behovet for en ny internasjonal avtale som uttrykkelig forbyr atomvåpen ut fra deres uakseptable konsekvenser.”

De fire globale helseorganisasjonene som står bak uttalelsen er:

- World Medical Association (WMA) som organiserer 112 nasjonale legeforeninger, deriblant Den norske legeforening.

- International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) som fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om de medisinske konsekvensene av en atomkrig. IPPNW har nasjonale foreninger i 64 land, deriblant Norske leger mot atomvåpen (NLA).

- Denne felles uttalelsen gir uttrykk for legers og andre helsearbeideres dype bekymring for hvilken trussel atomvåpen er for menneskehetens sikkerhet. Vi har en profesjonell forpliktelse til å forebygge det vi ikke kan helbrede, sier NLAs leder John Gunnar Mæland.

- World Federation of Public Health Associations (WFPHA) som omfatter over 100 nasjonale folkehelseforeninger.

- Vi må bidra til å fjerne den trussel atomvåpen er for menneskehetens sikkerhet. Vi kan bare minne oss om skadene vi erfarer fra Tsjernobylulykken, uttaler styreleder for Folkehelseforeningen i Norge Jorid Grimeland.

- International Council of Nurses (ICN) som er en sammenslutning av over 130 nasjonale sykepleierforbund med mer enn 16 millioner sykepleiere som medlemmer.

Uttalelsen er nå tilgjengelig på www.ippnw.org og www.legermotatomvapen.no

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.