Skip to main content

Det handler om å knekke lesekoden

Nyhet   •   jul 15, 2016 10:02 CEST

Er det lurt at barn eksperimenterer med å skrive når de skal knekke lesekoden? Strategien Skrive seg til lesing (STL) legger dette til grunn for hvordan skolen kan jobbe med barnas første lese- og skriveopplæring.

Av Tone Skredderbakken, journalist

STL ble i sin tid introdusert av pedagogen og forskeren Arne Trageton, og denne metoden er videreutviklet av Mona Wiklander til STL+. I Wiklanders STL+ skriver eleven på datamaskin eller nettbrett, og en datastemme leser alle lydene, ordene og setningene som skrives. Det vil si at når barnet skriver eller trykker på en bokstav, blir bokstavlyden lest opp. Når ordet er ferdigskrevet, for eksempel ved at det tastes inn et mellomrom, leses hele ordet. Etter et punktum blir hele setningen lest opp.

Et ganske enkelt og genialt prinsipp, men med mulighet for at alle kan lære i eget tempo og begynne fra eget utgangspunkt. Ikke minst blir forholdet mellom lyd og bokstav noe barn kan leke og eksperimentere med. Bokstavene blir ufarliggjort.

Når barna får slik direkte tilbakemeldingen mens de skriver, kan de lage sine egne tekster. Tekstene kan illustreres, og elevene erfarer at de kan uttrykke egne tanker og meninger ved hjelp av skriftsystemet vårt. Dermed vet de at de er i stand til å skrive egne tekster før de begynner med håndskrift og andre tekstoppgaver.

Denne metoden stimulerer barnas lyst til å skrive. For elever som er i faresonen med hensyn til lese- og skrivevansker, er dette spesielt viktig. Deres første møte med bokstaver, skriving og lesing blir lystbetont. De får med seg en selvbevissthet som skolen kan utnytte når de etter hvert skal jobbe med mer kompliserte tekster.

Ved bruk av STL+ i den første lese- og skriveopplæringen blir det enklere for barna å knekke lesekoden tidlig. De er bedre rustet til å arbeide mer systematisk med ord og tekster etter den aller første eksponeringen for skriftspråkets verden. Dessuten lærer barna hvordan lyd og bokstaver henger sammen før de skal lære håndskrift. De lærer en ting om gangen, og det er et sunt pedagogisk prinsipp.

Med en god pedagogisk ramme fra lærere tilrettelegger STL+ for at barna får jobbe systematisk med å skrive seg til lesing. De vil etter kort tid knekke lesekoden, det vil si at de erfarer det systematiske forholdet mellom bokstav og språklyd.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar