Skip to main content

Multiconsult ASA overtar alle aksjer i LINK arkitektur

Pressemelding   •   aug 11, 2015 14:17 CEST

Sammen skal vi skape fremtidens LINK arkitektur!

LINK arkitektur blir et heleid datterselskap av Multiconsult ASA. Merkenavnet LINK arkitektur videreføres. Det er ingen planer om endringer i drift og organisasjon og alle de fire partneraksjonærene fortsetter i selskapet.

Den videre utvikling i selskapet vil avgjøres av selskapets styre og ledelse i forhold til markedets behov. Rekrutteringsprosess av ny daglig leder fortsetter som planlagt. Det er igangsatt et strategiarbeid i LINK arkitektur for kommende periode. Arkitektur vil bli eget tema i konsernstrategien for Multiconsult. Sammen skal mor- og datterselskap skape fremtidens LINK arkitektur!

Felles kraft
Med en eier får LINK arkitektur større gjennomføringskraft og dermed større muligheter for å videreføre og forsterke LINK arkitektur som ett av de førende arkitektselskapene i Norden. Det er en økende etterspørsel fra både privat og offentlig sektor for integrerte ingeniør- arkitekt, landskap, plan og interiør tjenester med høye kompetanse- og kvalitative krav. Samspillet mellom arkitektur og rådgiving i de tidlige fasene av prosjekter er sentralt i dagens samfunnsutvikling mot økt urbanisering og bærekraft.


Multiconsult historie som eier i LINK arkitektur- Multiconsult kom inn på eiersiden i LINK i 2008 og ble selskapets største eier med 32 % av aksjene samtidig som WSP kom inn med 20% av aksjene.

- Med overtagelsen tar nå de over de øvrige 68 % av aksjene og blir eneste eier i selskapet.
- Selgere av LINK arkitektur er Målsnes Invest AS, Tviberg AS, Ona Fyr AS, Halleraker AS, Paladio AS and WSP Europe AB.
- Transaksjonene forventes å finne sted på eller rundt 15. september 2015.
- Gjennomføring av overtagelsen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia – både når det gjelder omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter. Som forretningsmodell og filosofi, har LINK valgt å la våre 15 kontorer med ca. 350 ansatte i Norge, Sverige og Danmark skape sin egen kultur og spesialfelt. Det ligger mange muligheter i at vi har kontorer geografisk nær deg. Samtidig er all kompetanse i systemet alltid tilgjengelig. Dette gjør at du som kunde kan nyte godt av lokalkjennskapen til ditt nærmeste LINK-kontor med alt det medfører av muligheter: Vi loser prosjekter mest mulig effektivt gjennom byråkratiet, sørger for effektiv og personlig oppfølging og medarbeidere som er lommekjente i omgivelsene og det lokale eiendomsmarkedet. I tillegg til bygningsarkitektur har vi bred og tilgjengelig kompetanse innenfor plan, landskap, interiør og maritim-/offshorefeltet. På grunn av strukturen og muligheten den gir for samarbeid mellom kontorene, har vi til enhver tid kapasitet til å ta på oss store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning. Vi har bred erfaring å vise til innen alle disse kategoriene.

LINK arkitektur gir deg kreativ kraft i hele Skandinavia. Som siste skudd på stammen har vi startet  kontor i København – noe som gir oss tilstedeværelse i alle de viktigste byene og regionene i Norge, Sverige og Danmark.