Skip to main content

​Lions feirer 100 år i 2017

Nyhet   •   mai 03, 2017 13:54 CEST

Lions Clubs International feirer 100 år i 2017.

Historien om Lions Clubs International startet under den første verdenskrigen med en drøm hos en ung amerikansk forretningsmann. Han var medlem av en av de tallrike lunsjklubbene for forretningsfolk i USA. Han mente de måtte kunne heve blikket til noe mer enn samtaler og diskusjoner om business.

Mannen het Melvin Jones. Året var 1917. Det har nå gått 100 år siden Melvin Jones tok et initiativ som skulle bety så mye for så mange. For menn og kvinner, for barn og unge, for ressurssterke så vel som de svakeste blant oss, verden over.

7. juni 1917 møttes 12 menn på et hotell i Chicago. De virkeliggjorde melvin Jones ide og vedtok å innkalle til den første kongress i organisasjonen. 8. oktober samme år møttes 36 representanter fra 22 klubber i Dallas, Texas. Åtte amerikanske stater var representert. Det første skritt på veien til det som skulle bli en verdensomspennende, inernasjonal organisasjon. Melvin Jones ble organisasjonens første sekretær.

Antall klubber vokste jevnt frem til det store gjennombruddet i 1950-årene. Den første klubben utenfor USAs grenser ble etablert i Ontario, Kanada i 1920. Senere fulgte klubber i Mexivo, Cuba og Kina. Lions var blitt internasjonal.

I Norge siden 1949

Da andre verdenskrig var over i 1945, sto Lions-bevegelsen sterkere enn noensinne. Medlemstallet i 1946 var nær 280.000 fordelt på 5.400 klubber i 18 land. Nye utfordringer ventet – i de andre verdensdelene.

Sverige ble første stopp i Europa med etableringen av Lions Club Stockholm i 1948. Den første klubben i Norge, Lions Club Oslo kom på plass året etter, med stiftelsesdato 24. april 1949. Den neste kom i Bergen to år senere.

I dag har Lions 10 500 medlemmer i 430 klubber, spredt utover hele landet.

Kampen mot blindhet

Den første store utfordringen kom allerede i 1920-årene. Til kongressen i Cedar Point i Ohio hadde man invitert Helen Keller, selv døv og blind, kjent som en uoppslitelig forkjemper for medmenneskelighet og omsorg for den gruppen handikappede barn hun representerte. Hun inspirerte til et engasjement som lever fortsatt og som har endret tilværelsen for millioner av hennes sjebnesfeller. Lions tok på sparket utfordringen om å blir «de blindes riddere».

Arbeidet startet umiddelbart. Lions organiserte synsundersøkelser og finansierte operasjoner. Georg Bahman som var Lionsmedlem hadde ideen til den hvite stokken. Et annet medlem utviklet en skrivemaskin for blindeskrift. IBM tok på seg produksjonen og ga bort de første tusen maskinene.

30 prosent av alle Lions-aktiviteter de senere år er knyttet til arbeid for blinde og scaksynte. I 1991 gikk startskuddet for kampanjen «Sight First, en kampanje som ble så vellykket at man noen få år senere fulgte opp med Sight First II. Til sammen har Lions samlet inn over 415 millioner USD til Sight First som finansierer synsrelaterte programmer verden over, slik som å bygge øyeklinikker, utdanne helsepersonell, distribuere medisiner og utstyr, samt spre kunnskap om øyesykdommer og hvordan mange lidelser kan forebygges.

Også i Norge har de synshemmede vært en viktig målgruppe. Det var Lionsklubbene Slemdal og Eiksmarka som startet den første førerhundskolen i landet i 1966. Lions førerhundskole og mobilitetssenter leverer ca. 12 hunder i året og driver eget oppdrett av valper og samtreningskurs med virksomhet over hele landet.

Verdens helseorganisasjon anslår at vel 37 millioner av jordas befolkning er blinde og 124 millioner er svaksynte. 90 prosent bor i fattige land. Lions Norge gikk i 1993 i gang med et stort øyehelseprosjekt i Uganda og sammen med Norad er fem klinikker etablert og drives nå av landets helsemyndigheter. I Malawi har vi bygd to klinikker og i Zambia er vi i gang med å bygge landets tredje. I tillegg til infrastruktur utdannes helsearbeidere - alt fra øyeleger til sykepleiere og helsesøstre i landsbyene. Flere millioner mennesker har fått behandling ved våre klinikker.

En liten rød fjær

Mange i Norge forbinder Lions med den røde fjær, et samlende symbol for landsdekkende innsamlingsaksjoner. Den første aksjonen gikk til inntekt for å bygge et nasjonalt kompetansesenter for funksjonshemmede på Beitostølen. Her kom etter hvert også Ridderrennet og Ridderuka i gang med god hjelp av Lions.

Den neste aksjonen i 1976 gikk til å etablere et tilsvarende senter for Nord-Norge, Valnesfjord Helsesportsenter. I 1986 ble aksjonen delt. Nå var det Vestlandets tur med etablering av Haugland Helsesportsenter. Dessuten ønsket Lions å ferdigstille Evenes Blindesenter. I 1995 fikk reumatikerne hjelp av Lions og i 1999 gikk pengene til å bedre de eldres livsvilkår.

I 2004 gikk røde fjær-aksjonen inn for å bygge ut Montebello på Lillehammer som er et nasjonalt kompetansesenter for kreft. I 2009 fikk Blindeforbundets synssenter på Hurdal midler til å videreutvikle sine tjenester. I 2015, vår siste aksjon, bestemte Lions seg for en nasjonal dugnad for barn og unge gjennom å styrke sitt eget forebyggende program, MITT VALG!

Samlet har denne lille røde fjæra bidratt med 175 millioner kroner – tilsvarende 355 millioner kroner i dagens pengeverdi.

Kampen mot rusmisbruk

Lions i Norge har også villet bidra til den gode oppveksten for barn og unge. Gjennom et verdensomspennende anerkjent program for å styrke sosial og emosjonell kompetanse, Lions Quest, som i Norge heter MITT VALG!, får barn og unge hjelp til å ta beslutninger og ansvar, vise respekt og utvikle empati.

Finansieringen av dette programmet sørger Lions for gjennom den årlige Lions Tulipanaksjon. Hvert år på den siste lørdagen i april, strømmer medlemmene ut på gater og torg for å samle inn penger til forebyggende arbeid for barn og unge. I underkant av en million tulipaner omsettes hvert år, noe som gir mellom 8-10 millioner kroner til dette viktige arbeidet som utføres lokalt og nasjonalt.

Nå feirer vi

For å markere en stolt historie og starten på et nytt decennium, skal Lions i Norge gjøre det de er best på: Gi en utstrakt hånd til vanskeligstilte mennesker i sine lokalsamfunn. Dette markeres gjennom en «Gi og få en dag». Datoen for markeringen er satt til 17. juni 2017. Sommeren 2017 planlegges dessuten er reise langs kysten i samarbeid med Ung Norge, en organisasjon for barnevernsbarn.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.