Skip to main content

Djevelsk lav CO2-pris – Kraftkommentar fra LOS Energy

Nyhet   •   jan 20, 2016 14:27 CET

Etter nesten tre år med stigende CO2-pris, har markedet mistet tilliten til prisingen av utslippsrettighetene. Siden nyttår har prisen for å slippe ut et tonn CO2 falt med nesten en fjerdedel (25 prosent). Det koster nå € 6,66 (65 kroner) per tonn med CO2-utslipp. Et tonn utslipp tilsvarer ca 6 000 km i året med en relativ ny bil.

Utslippsrettigheter er en direkte kostnad for kullkraftproduksjonen og representerer nå en fjerdedel av kraftprisen i Norden. CO2-prisen har også stor betydning for våre kraftpriser gjennom kabelforbindelsen mot Europa. Klimaavtalen i Paris gav ikke incentiv for strengere europeisk klimapolitikk. Og sammen med uenigheter innad i EU, er dette faktorer som er med å dra prisen for utslippsrettigheter ned.

EU har jobbet mye for å øke prisen i markedet for utslippsrettigheter. Tiltakene heter Backloading og MSR (Market Stability Reserve). Disse tiltakene kan ta mye av æren for at prisen har hatt en oppadgående trend, men etter klimatoppmøtet i Paris tyder alt på at disse tiltakene ikke er nok for å løfte prisen opp der politikerne ønsker å ha prisen.

Fyllingsgrad, terminpriser og spotpriser er som vanlig tema i kraftkommentaren. Grafene som presenteres under sendingen kan du enkelt laste ned.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy