Skip to main content

Full gass i strømprisen

Pressemelding   •   okt 02, 2016 18:00 CEST

viser et LNG-skip som passerer gjennom Suez-kanalen.

Hardere konkurranse i gassmarkedet bidro til lavere strømpriser i september.

Prisen for strøm på Sørlandet ble 21,5 øre/kWh i september, og det er nesten 25 prosent lavere enn snittprisen for september de siste ti årene. Faktisk er prisen for første høstmåned lavere enn strømprisen i både juni og juli, og det er uvanlig. Strømprisen så langt i år er også 25 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

Strømprisen er normalt noe høyere i september sammenlignet med sommermånedene, ikke minst når måneden byr på så lite nedbør som i år. At prisen likevel er lavere, skyldes i stor grad bevegelser i relaterte råvaremarkeder, og helt spesielt; gassmarkedet.

- Gassmarkedet er i ferd med å bevege seg fra kontinentale markeder til et globalt marked. Det påvirker vår strømpris, forklarer Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

I Europa brukes blant annet gass og kull til produksjon av elektrisitet. Ettersom Norden og kontinentet er sammenkoblet med strømkabler, vil produksjons- og prisendringer et sted påvirke prisen alle andre steder.

- I råvaremarkedene er vi vant til et globalt perspektiv på alt fra olje, jern, og korn til ferdigprodukter. Distribusjonskostnader har imidlertid gjort gassmarkedet til en sinke når det gjelder globaliseringen. Først de siste årene har flytende gass, fraktet på skip, hatt en kraftig økning i markedsandeler, både fordi distribusjonen er blitt rimeligere, men også fordi gass utvinnes svært rimelig i blant annet Midtøsten, USA og Australia, sier Myhre.

- Økt tilbud av gass har gitt stort prispress i Europa. Det har resultert i et uvanlig fenomen: Det har vært billigere å produsere elektrisitet med gass enn med kull. Men mot vinteren stiger etterspørselen etter gass til oppvarming, og det er derfor ventet at gassprisen vil stige og at kull igjen blir rimeligste innsatsfaktor for strømproduksjon, sier Myhre.

For kundene er økt konkurranse alltid bra.

- Hard konkurranse mellom kull og gass gjør det mindre sannsynlig at vi periodevis får veldig høye strømpriser. Markedet forventer også lavere gjennomsnittspriser, avslutter Myhre. 

Om LOS Energy

  • LOS AS eier og driver de to merkevarene LOS Energy og LOS som opererer i hhv bedrifts- og      privatmarkedet i Norden og Norge.
  • Med et årlig salg på ca 8 TWh (årsforbruk til ca 500.000 husstander) er LOS Energy største      energileverandør i det norske bedriftsmarkedet
  • Siden 2007 har LOS AS hatt en portefølje i vekst. Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene vil våre kunder ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer på Lysaker, i Gøteborg og Arendal.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy