Skip to main content

Møkkavær gav lave strømpriser i november

Pressemelding   •   des 01, 2015 06:00 CET

November var full av regn og vind, og mildere enn vanlig. Derfor ble strømprisen lavere enn forventet.

- Aldri så galt at det ikke er godt for noe. For strømkundene ble november en flott måned, sier Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy.

Gjennomsnittlig engrospris (eks. mva) i Kristiansand steg riktignok fra 19,9 øre per kilowattime i oktober, til 22,7 øre i november, men det er likevel et rekordlavt nivå nå ved inngangen til vinteren. Gjennomsnittlig novemberpris de ti siste årene har vært 32,6 øre per kilowattime, og vi må tilbake til 2001 for å finne en lavere pris på strøm i november.

Markedet gjettet på forhånd at novemberprisen skulle bli 26,3 øre, men værskiftet i overgangen fra oktober til november, presset prisene ned. Mildere temperaturer førte til lavere forbruk av strøm til oppvarming, samtidig som mer vind til vindmøllene og mer regn til kraftmagasinene gav økt tilbud. Kombinasjonen resulterte i lave priser.

Energi er lavt priset
I områdene rundt oss ser vi at strømprisene er under press på grunn av svake priser på andre energiformer som olje, gass og kull. Overføringskabler nordover mot Finland, østover mot Sverige og Øst-Europa og sørover mot Tyskland og Nederland, gjør at strømprisene i nabolandene påvirker vår egen strømpris.

Her hjemme vil også statsbudsjettet, som det nylig ble politisk enighet om, påvirke strømprisen. Forbruksavgiften øker, slik at hver kilowattime vil koste noe mer. I tillegg vil regjeringen ta ut ekstraordinært utbytte fra Statkraft. Statkraft mener dette vil true utbyggingen av et stort vindkraftprosjekt i Trøndelag, en utbygging som ville gitt økt produksjon og redusert pris.

Lavere priser i julemåneden
For desember tror markedet at strømprisen skal falle til rundt 21,5 øre per kilowattime. Det gjør både julelysene og ribbestekingen billigere enn normalt. Magasinene i Sør-Norge var ved siste måling litt fullere enn vanlig; 83,7 prosent mot normalt 81,9 prosent.

Markedet forventer en fortsatt sterk ressurssituasjon og lave råvarepriser i 2016. Gjennomsnittlig strømpris for hele neste år ventes å være 19 øre per kilowattime.

Om LOS Energy

  • LOS Energy jobber i alle nordiske land. Med rundt 60.000 strømleveranser er LOS Energy største leverandør i det norske bedriftsmarkedet.
  • LOS Energy selger årlig ca. 8 TWh strøm til bedrifter og offentlig sektor, (årsforbruk til ca. 500.000 husstander).
  • Siden 2007 har LOS Energy hatt en Nordisk portefølje i vekst.Kjernevirksomheten vår er å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS Energy er en enhet under LOS AS som utelukkende jobber med forretningsområdet.
  • LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS. 
  • Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy