Skip to main content

Grønlandsporten Markedshall skal få Vaterland i vater

News   •   Feb 18, 2014 11:31 CET

Med enkle grep, arkitekthjelp og inspirasjon fra suksessprosjekter i New York og København kan et av Oslos mest utskjelte sentrumsområder få nytt liv.

Men det er ikke tvil om at veien kan synes lang. I dag er Vaterland Oslo Sentrums bakgård. Håpløse byrom, manglende tilbud og mørke, utrygge områder preger folks oppfatning av stedet. Og det er ikke så rart. På vestsiden av byrommet ligger de ugjestmilde fasadene til Oslo Spektrum og Plaza. På østsiden, de enda mindre imøtekommende arealene under Vaterlandsbrua. Mens Akerselva forsvinner ned i et dystert, kloakklignende hull i bakken.

Problemer og potensial

Slik blir det som kunne vært et aktivum for byen med sentralt plasserte, generøse offentlige rom og kontakt med vannet til en mørk bakevje. Men der det er problemer, finnes også potensiale.

I samarbeid med eiendomsselskapet Infill har MAD arkitekter lansert et forslag som kan snu den negative trenden ved inngangen til Grønland og Gamlebyen til noe positivt.

– Det handler om å ta tak i det lille som finnes i et tapt byrom som dette, og med enkle midler forsøke å bygge opp en positiv kultur rundt det, sier Nicolai Riise, arkitekt og partner i MAD.

Slik han ser det er det viktig at forbedringer og nye løsninger i området har lokal forankring og en appell til de som allerede bor i og bruker området.

Helårs markedshall

Et eksempel på det er markedet som hver lørdag holdes under Vaterlandsbrua. Arkitekten mener at dette med enkle grep kan videreføres og brukes for å styrke området. Ved å sette opp glassvegger under broen kan man skape en markedshall som kan være i drift hele uken – hele året.

– I tillegg ser vi for oss en fremtidig utvikling der elvebredden på begge sider av Akerselva oppgraderes, fortsetter Riise. ­– Og det er naturlig å se dette i sammenheng med en fremtidig situasjon der Akerselva åpnes opp mot nye Deichmann og Bjørvika.

Han er imidlertid klar på at Vaterland ikke må vente på hva som eventuelt skjer i Fjordbyen, og at området trenger nødhjelp med det samme. Et forslag som får tilslutning fra lokalpolitikere

Politisk vilje

– Når man tenker byutvikling nå, så tenker man jo ofte hvor man kan bygge nytt. Derfor blir områder som Vaterland glemt, sa medlem i byutviklingskomiteen i bystyret i Oslo, Anne Cathrine Berger (Ap), til Ditt Oslo i april i fjor.

Hun og leder av Gamle Oslo Ap, Grete Haugdal, støtter forslaget fra MAD og Infill, og mener det er på høy tid at politikerne på tvers av partigrensene tar grep for å rydde opp på Vaterland.

– Mitt mål er at vi skal få til dette i løpet av denne valgperioden, altså innen to år, sier Anne Cathrine Berger.


Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.