Skip to main content

Ø60, en hyllest til det gode Sørlands-liv!

News   •   Sep 05, 2016 11:45 CEST

Kvadratruten i Kristiansand kan sies å være et av Norges mest særpregede og vakre urbane boligområder. Dette er en bydel med et klassisk tilsnitt og en ekte sjel som danner en unik ramme for urban livskvalitet. Høres dette ut som slagordene fra en litt svulstig boligannonse? Muligens, men poenget er bare at det ikke er så lett å la være når man skal beskrive eiendommen Østre Strandgate 60B. Eiendommen er plassert i et fantastisk vakkert bykvartal med sjøen som nærmeste nabo, og med dette er det beliggenheten som gjør at superlativene simpelthen tvinger seg frem hos hver enkelte.

Arkitektens dilemma

Som arkitekt er dette prosjektet et tveegget sverd. For samtidig som forutsetningene for gode prosjekter stiger i takt med kvaliteten på omgivelsene, stiller eksisterende bebyggelse og etablert miljø også sylskarpe krav til nybygg. Nøye tilpasning, en finish  og fremtoning som er moderne, men samtidig som historien tas hensyn til og strenge krav til veloverveide materialvalg, er særlig avgjørende når det skal bygges i så klassiske omgivelser. Vi i MAD arkitekter håper at kombinasjonen av det uredde og det ærbødige ikke fremstår som noe kompromiss, men blir en oppdatert og ærlig hyllest til ideen om det gode Sørlands-livet.

Åpenhet og variasjon

Ved å oppnå en innbydende og vennlig tilvekst til bybildet har vi valgt at boligene skal ha store vindusflater, rause verandaer og ikke minst lyse, åpne henvendelser mot innganger og trapperom. Dette bidrar også til å danne en kontrast til den stramme teglfasaden, og vi håper at variasjon og lys kombinert med rene, geometriske former sammen vil danne en levende og vital tilvekst til nabolaget.

På innsiden er dette leiligheter av den typen som gjør at folk som kommer på besøk blir misunnelige. Boligene blir romslige og moderne, altså boliger for folk som vet å verdsette god kvalitet. Vi snakker om store leiligheter designet med eneboligkvaliteter som rause arealer og en fleksibilitet som gjør at de kan tilpasses for ulike behov. MAD arkitekter har tatt hensyn til at kjøpere av denne typen leiligheter ofte kommer fra eneboliger med et ønske om et enklere liv. Da er god plass og gode løsninger, kombinert med kvaliteter som gjennomlys, rause uteplasser svært viktig.

Perfekt tilpasset Murbyplanen

Byer er alltid i endring. De grepene vi foretar oss i dag, vil stå som minner om vår tid, våre verdier og tanker. I møtet med bevaringsverdige bymiljøer er det derfor viktig å få en forståelse av de kvalitetene som gir stedet egenart - for så å bringe disse videre i en ny arkitektur som også spiller på lag med det eksisterende.

I all enkelthet handler det om å få det aller beste ut av det vi liker å tro er Sørlandets beste tomt i sitt slag.