Skip to main content

Anders Sandvigs museumspris 2016

Pressemelding   •   feb 22, 2016 10:31 CET

Anders Sandvigs museumspris (tidligere Anders Sandvigs museumsstipend) deles ut for å fremme og belønne fremragende innsats for bevaring av kulturarven i Gudbrandsdalen og Lillehammer. Prisen er på 50.000 kroner.


Anders Sandvigs museumspris er en årlig tildeling. Den har som formål å fremme og belønne fremragende innsats for bevaring av kulturarven i Gudbrandsdalen og Lillehammer. Det er også ønskelig at prisen skal skape fornyet oppmerksomhet rundt Maihaugen og Anders Sandvigs gjerning, samt være en spore til innsats på et sentralt fagfelt.

I komiteen for museumsprisen er Britt Bøhn fra De Sandvigske Samlingers Venner, fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen og avdelingsleder på Maihaugen, Helge Sognli. Det er styret i Stiftelsen Lillehammer museum som avgjør etter innstilling.

Fjorårets vinnere var Ingunn Munch Lindvig og Dag Lindvig. De fikk prisen for sitt årelange arbeid med å gjenreise gården Gammel-Kleppe. Det er en praktgård fra 1600- og 1700-tallet, og benyttes i dag som gårdshotell og arena for kulturarrangement.


Frist for å nominere kandidater til årets pris er 1. mars 2016.

Forslag sendes til post@lillehammermuseum.no.

Bakgrunn for prisen, tidligere stipendet: I 1987 var det 100 år siden Anders Sandvig startet sin samlergjerning og la grunnlaget for det som skulle bli De Sandvigske Samlinger. For å markere Sandvig sin innsats som museumsgrunnlegger besluttet styret i dette jubileumsåret å opprette et museumsstipend i hans navn. Stipendet, som var på 15 000 kroner, skulle deles ut årlig. I forskriftene het det at stipendet var opprettet for å fremme utvikling og nyskapning innenfor de kulturhistoriske museers arbeidsfelt. Stipendet ble lyst ut i hele Norden. Styret skulle dele ut prisen etter innstilling fra Samlingenes direktør og formannen i Norske Kunst og Kulturhistoriske Museer. Etter noen år med fallende interesse og mindre relevante søkere, ble det i 2015 bestemt at det skulle blåses nytt liv i stipendet. 

Maihaugen på Lillehammer er Norges største friluftsmuseum utenfor Oslo. Vi har over 200 bygninger fra ulike tider, utstillinger og spisesteder. Her får du flotte kulturopplevelser og mange aktiviteter for barn og voksne.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar