Skip to main content

MAN forsker på morgendagens hybridbuss

Pressemelding   •   jun 02, 2017 14:41 CEST

MAN Truck & Bus deltar i EUs forskningsprosjekt ECOCHAMPS. Målet med prosjektet er videreutvikling av hybrid-teknologien for forskjellige bruksområder.

  • EU fremmer videreutvikling av hybrid-teknologien
  • MAN Truck & Bus deltar som partner når det gjelder anvendelse i busser
  • Frem til 4. kvartal i år vil det bli utviklet et basis hybrid-kjøretøy for modulært bruk avhengig av kundeønsker

Under paraplyen til EUs "Horizon 2020" prosjektet skal ECOCHAMPS utvikle hybrid-teknologi for passasjertransport og andre nyttekjøretøy. Målet med dette samarbeidet, som består av totalt 26 partnere, er å utvikle en effektiv, kompakt, robust og kostnadseffektiv hybrid drivelinje for varierte bruksområder. Som en av de involverte partnerne konstruerer MAN en hybridbuss som skal ha en inntil 20 prosent mer effektiv drivlinje.

"Særlig i bybuss-segmentet ser vi et stort potensial i å bruke eMobility applikasjoner. Imidlertid spiller Total Cost of Ownership en svært vesentlig rolle for transportutøverne," forklarer Dr. Götz von Esebeck, leder av eMobility hos MAN Truck & Bus. "På grunn av dette arbeider vi kontinuerlig for å finne både tekniske og økonomiske forbedringer for løsningen vår." Selskapet arbeider blant annet med standardisering og vurderer nærmere hvordan komponenter i høykapasitets-busser også kan brukes i lastebiler. Dette vil kreve teknologiske byggeklosser som egner seg for begge typer kjøretøy.

MAN anser hybriddrift som et interessant supplement til dagens produkter. Hybridbusser kan gi et verdifullt bidrag til lavutslipps-transport både som en brobyggende teknologi inntil helelektriske busser blir introdusert på markedet og som et supplement til dagens kjøretøy, for eksempel i persontrafikk inn til bykjernene.

Hybrid-teknologien har mange anvendelses-muligheter. Som en del av prosjektet utvikler MAN et konsept for et basiskjøretøy med batteri-elektrisk drivelinje. Avhengig av kundenes krav kan forskjellige energikilder integreres, for eksempel en dieseldrevet generator eller en brenselcelle. Slike løsninger vil gi økt rekkevidde i tillegg til kjøretøyets rene batterikapasitet.

MAN vil presentere sin basis hybridbuss, utviklet som en del av ECOCHAMPS-prosjektet, for offentligheten i løpet av 4. kvartal 2017.

 

Prosjektet har mottatt støtte fra European Union’s Horizon 2020 forsknings- og innovasjons-program.

MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, og den nest største lastebilprodusenten i Europa. Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksisterende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som tar hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for lastebiler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.