Skip to main content

Økonomisk tømmertransport med MAN

Pressemelding   •   apr 05, 2019 14:11 CEST

MAN TGX 28.580 6x4 med XLX førerhus er den ideelle tømmerbilen, ifølge lastebileier Åge Snerten. Her blir bilen lastet opp et sted i Trysils skoger en fin vinterdag.

MAN har vist seg å være et økonomisk fornuftig valg for lastebileier Åge Snerten i Engerdal. Han kjører mye billigere enn sine kolleger med svenske merker.

Virkestransport Øst (VTØ) i Elverum gjennomførte i perioden september 2017 – juli 2018 et prosjekt med ENOVA for å se potensialet for drivstoffbesparelser som igjen vil gi mindre utslipp av CO2.

MAN gikk billigst

De aller fleste sjåførene har klart å spare drivstoff i varierende grad i løpet av perioden. De fleste tømmerbiler i Norge er svenskproduserte, ofte med de største motorene som kan leveres. Dette er også tilfellet hos VTØ. Fra desember 2017 kom bilen til Snerten inn i prosjektet. Det er en MAN TGX 28.580 6x4. Det spesielle med denne bilen er at den har vunnet «drivstoff-kappløpet» mot sine svenske konkurrenter i seks av åtte måneder. To måneder har to andre sjåfører hatt marginalt bedre resultat enn Snerten, men i begge tilfellene er det snakk om korte kjørelengder som gjør at «heldige» omstendigheter kan ha påvirket resultatet.

Det har vært ført nøye drivstoffmålinger hele perioden ved hjelp av produsentenes flåtestyringssystemer på alle de rundt 30 bilene som har deltatt i prosjektet. Sluttresultatet viser at Snerten i denne perioden har kjørt 71.816 km og hatt et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 4,988 liter pr. mil. Alle bilene har tilbakelagt en total distanse på 1.213.823 km og hatt et samlet snittforbruk på 5,994 liter pr mil. Snertens bil har altså brukt en drøy liter mindre drivstoff pr. mil enn gjennomsnittet.

- Jeg prøver jo å kjøre økonomisk, men det er andre sjåfører som har hatt større fremgang under prosjektet enn jeg. Det er først og fremst bilen som sørger for at jeg får et godt resultat, også økonomisk, sier Snerten.

Sammenlignet med gjennomsnittet har Åge Snerten spart 7.224 liter diesel på åtte måneder. Hvis alle lastebilene som kjører for VTØ og som deltok i prosjektet hadde oppnådd samme drivstofforbruk som Snertens MAN TGX 28.580, ville virkestransportselskapet ha spart 125.128 liter diesel på åtte måneder.

Det er selvsagt også snakk om store besparelser når det gjelder CO2-utslipp. Når en liter diesel forbrennes i en lastebilmotor, dannes det 2,66 kg CO2. Sammenlignet med gjennomsnittet har Snerten spart miljøet for drøyt 19 tonn CO2 på åtte måneder. Hvis alle lastebilene hos VTØ hadde kommet ned på samme drivstofforbruk som Snertes MAN, er potensialet nesten 333 tonn CO2 i samme tidsrom.

Små marginer

Det er krevende å være tømmertransportør. Ifølge en artikkel på Norges Lastebileier-Forbunds hjemmeside på slutten av 2018 driver nærmere halvparten av tømmertransportørene i de skogrike fylkene med røde tall i regnskapet. I en slik setting bør det være interessant å se på driftskostnadene og da særlig drivstofforbruket som ofte står for rundt tredjeparten av kostnadene. Tar man utgangspunkt i en dieselpris på 11 kroner, har Åge Snerten spart nærmere 80.000 kroner på åtte måneder sammenlignet med gjennomsnittet av tømmertransportører i VTØ, og selvsagt veldig mye mer sammenlignet med de som bruker mest drivstoff.

Snerten har valgt en motorstørrelse på 580 hk, mens mange av kollegene ligger over både 600 og 700 hk. Dette betyr selvsagt en god del for innkjøpsprisen og dermed avskrivningene. Og så er det selvsagt interessant å stille spørsmålet om de større motorene også har noe å si for drivstofforbruket. I prinsippet trenger ikke en stor motor å bruke mer drivstoff enn en litt mindre. Men det forutsetter en meget bevisst bruk av gassfoten og at man ikke utnytter den høye motoreffekten til å komme til veikroa fem minutter før kollegaen.

- Dette er den kraftigste tømmerbilen jeg har hatt, og jeg føler ikke behov for noe mer, sier Snerten, vel vitende om at det også finnes en MAN-motor på 640 hk.

ENOVA er et statsforetak som arbeider for energiøkonomisering og som har dekket 50 prosent av kostnadene for tiltak som reduserer energiforbruk. – Det hele startet med at vi fikk brev fra ENOVA i 2015 vedrørende et program for «Energiledelse innen transport», forteller Jens Olaf Rud som blant annet arbeider med slike spørsmål hos Norges Lastebileier-Forbund (NLF). – Dette medførte at vi har gjennomført flere prosjekter, blant annet dette i samarbeid med VTØ. Det ble etablert et system med rapportering månedlig når det gjelder drivstofforbruk og hva deltakerne har gjennomført i sine respektive selskap. Det er synd at ENOVA utfaset dette programmet fra årsskiftet, sier Rud.

Transport i grønt skifte

- Lastebiltransport er jo en viktig brikke i et grønt skifte, fortsetter Rud. – Blant annet har vi oppnådd en bevisstgjøring blant sjåførene om økonomisk kjøring, å unngå tomgangskjøring og andre elementer som påvirker drivstofforbruket. Vi har jobbet for å få de forskjellige selskapene til å bli engasjert i dette, blant annet ved å vise til hva dette betyr økonomisk. Og så har vi oppnådd at det er blitt en positiv konkurranse mellom sjåførene om å kjøre økonomisk. Prosjektet er en ting, nå gjelder det å få selskapene til å være like engasjert videre fremover, avslutter Rud.

– Jeg er blitt mer bevisst på hvordan jeg kjører, og jeg ser at det nytter, sier Snerten. - Det er viktig å lære seg å bruke bilen riktig og økonomisk, og her er det blant annet viktig med en god opplæring fra billeverandørene, sier han. Han mener at nye biler med den beste teknologien har stor betydning for drivstoffbruket. Selv er han godt fornøyd med MAN i denne sammenhengen, et merke han har kjørt siden 1992.

- For oss har ENOVA-prosjektet vært en viktig start, sier Ivar Grøholt som er daglig leder i VTØ. – Men det skal ikke stoppe der. Det er viktig at den enkelte bedrift føler et eierskap til dette, og det er nødvendig for oss å jobbe videre med positive holdninger blant sjåførene. Vi synes også det er viktig at samarbeidspartnere, som NLF, er med og hjelper oss videre. Og det som bør være en viktig gulrot for det enkelte selskap, ved siden av å bli mer miljøbevisste, er at man kan spare penger. Inntjeningen er dessverre lav i tømmerbransjen, og en bevissthet rundt økonomisk kjøring vil bidra til en litt bedre inntjening, avslutter Grøholt.

MAN er en av verdens ledende produsenter av lastebiler til transport og distribusjon, og den nest største lastebilprodusenten i Europa. Vi har oppnådd vår posisjon gjennom innovativ tenkning og konstant utvikling av eksisterende teknologi. Samtidig har MAN lagt vekt på et fleksibelt produktprogram, som tar hensyn til både sjåfør, bileier og miljø. Over hele verden står derfor MAN i dag for lastebiler med god komfort og sikkerhet, optimal driftsøkonomi og minimal miljøbelastning.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.