Skip to main content

1 av 4 sliter kraftig i pollensesongen: 300 000 nordmenn melder om sykefravær grunnet pollenallergi

Pressemelding   •   mai 09, 2016 10:00 CEST

Årets undersøkelse viser også at antallet pollenallergikere i Norge øker fra 1 av 5 i 2013[1], til hver fjerde nordmann i 2016. Sverre Steinsvåg, avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, mener det er tre hovedgrunner til at antall pollenallergikere i Norge øker; livsstil, for lite vitamin D og klimaendringer.

-Det er viktig å ta allergiske symptomer på alvor, og ikke avfeie dem som noe man kan behandle på egenhånd. Det er vanskelig å fullt ut forebygge pollenallergi, men med korrekt veiledning og medisinering er det mulig å reduserer symptomene og på den måten øke livskvaliteten betraktelig, sier Sverre Steinsvåg.

Sykefravær grunnet pollenallergi koster norske arbeidsgivere milliarder årlig

En undersøkelse[2] gjennomført av Sintef på vegne av NHO anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader, da er ikke lønnskostnader i arbeidsgiverperioden (16 dager) inkludert i regnestykket.

- Dette medfører i tillegg til de bedriftsøkonomiske kostnadene, også store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Og ikke minst legger allergisymptomene en demper på livskvaliteten hos den enkelte. Dette gjenspeiler seg også i undersøkelsen hvor vi ser at mange sliter med allergi, som i neste rekke gir utslag i sykefravær, sier Merethe H. Baklid, produktsjef i Meda AS, som står bak Allergiguiden.no.

Formålet med Allergiguiden.no er å gi tips og råd om allergi og hvordan symptomer i forbindelse med pollenspredning kan reduseres og forbygges, samt dele kunnskap og være en plattform hvor allergikere kan dele erfaringer. Professor Sverre Steinsvåg er fagansvarlig for Allergiguiden.no, og svarer også på spørsmål knyttet til allergi på siden.


Steinsvågs oppfordring er å oppsøke lege, få stilt diagnose og få riktig behandling for symptomene i tide.

— Allergimedisin er blitt mer effektiv de siste årene, og det finnes god hjelp å få. Veldig ofte gir nesespray med kombinasjon av antihistamin og kortison, eventuelt kortison alene, svært god effekt. Med lokal behandling oppnår man raskere og mer effektiv symptomlindring. Riktig behandling kan gjøre at man går våren og sommeren lyst i møte samtidig som det også kan bidra til lavere sykefravær, sier Steinsvåg.

Om pollen og allergi:
Pollenallergi oppstår når immunforsvaret overreagerer på pollen i luften og danner antistoffer som fester seg på såkalte mastceller i slimhinnene i nese, luftrør og øyne. Mastcellene inneholder histamin og andre irriterende stoffer som frigjøres når pollenkorn kommer inn i kroppen, noe som fører til allergiske symptomer. Å være plaget av allergi gjør at man føler seg trøtt og uopplagt, har rennende nese og øyne og en generell følelse av ubehag.
Vanligvis er man allergisk mot pollen fra bjørk eller gress, men mange andre trær og planter kan også gi plager.Allergisesongen i Norge begynner normalt i mars, men kan i noen tilfeller begynne allerede i februar. Spredningen av or og hassel starter tidligst. Videre blomstrer salix og bjørk i april/mai måned, før den mest utbredte gressarten timotei brer om seg fra mai/juni. Sommerens siste pollenplage, burot, blomster erfaringsvis fra juli og kan vare helt ut i september, avhengig av temperatur. (Kilde: Allergiguiden.no)

Om Sverre Steinsvåg:
Sverre Steinsvåg er øre-nese-hals spesialist og avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han har lenge forsket på astma og allergi og blir ofte omtalt i mediene når det er behov for ekspert-uttalelser på området.

Om Allergiguiden:
Legemiddelselskapet Meda står bak Allergiguiden.no som har som mål å øke bevisstheten rundt allergiske symptomer, og sette folkesykdommen allergi på dagsorden. Dette gjør de ved å gi tips og råd om allergi og hvordan man kan forebygge og lindre symptomene for å gjøre hverdagen bedre. På Allergiguiden.no kan man lese mer om symptomer og behandling av allergi, i tillegg til å ta allergitesten og stille spørsmål til en allergiekspert. For mer info, se: http://www.allergiguiden.no/.

[1] Resultater fra tilsvarende YouGov-undersøkelse gjennomført i 2013 på vegne av Allergiguiden.no

[2] http://www.sintef.no/forskningsaktuelt/en-ukes-sykefravar-koster-13-000-kroner/

MEDA tilbyr legemidler, medisinsk utstyr, handelsvarer og reseptfrie legemidler. Vi holder til i Asker og er et datterselskap av det svenske selskapet Meda AB.