Skip to main content

Et glimt av fremtidens bank

Nyhet   •   okt 05, 2016 09:52 CEST

Se for deg en verden der du kan forutsi når kundene dine begynner å tenke på pensjonisttilværelsen for første gang, og hvor du kan stå klar til å hjelpe dem med å planlegge den i løpet av få minutter. Tenk deg at du kan gjøre det samme for en ung familie som søker sitt første boliglån, eller et nystartet selskap som skal velge bank for første gang. Forestill deg så at du kan imøtekomme alle disse kundenes behov samtidig, uansett hvor de er, når som helst, på hvilken som helst plattform – uten økte kostnader. For mange finansinstitusjoner kan denne verdenen virke langt unna, men i virkeligheten er den ikke det.

Som William Gibson sa det så treffende: "Fremtiden er her, den er bare ikke jevnt fordelt."


Noen finansinstitusjoner er allerede i forkant med å tilby fleksible, tilpassede banktjenester til kundene. Standard Chartered i Storbritannia er den siste banken som har erstattet PIN-koder og passord med biometrisk autentisering, slik at fem millioner kunder over hele verden kan sjekke saldo og få sikker tilgang til investeringer via mobile enheter.
Dette grepet kommer kundene til gode i form av lettere tilgang til tjenester uten å måtte huske kompliserte passord, og det reduserer samtidig risikoen for svindel for bankens del. Det er ingen tvil om at teknologien endrer bransjen raskt. Det eneste som endrer seg raskere er kundenes forventninger.

For å møte konkurransen, omfavner bankene ny teknologi som maskinlæring og dataanalyse. Slik kan de tilby kundene svært personlige, skreddersydde og kundetilpassede produkter og tjenester som passer dagens økonomi.
Den stadig skiftende finansnæringen gir økende rom for "produsenter" og "distributører" av finanstjenester. Dette gjør det mulig å tilby unike kombinasjoner av produkter, som øker behovet for intelligente systemer veiledning og enklere valg.

I Genève deltok nylig mer enn 8000 bedriftsledere fra globale finansinstitusjoner på Sibos, det fremste forumet for leverandører av finanstjenester som former bransjens fremtid. Microsoft er til stede for å vise hvordan bankene kan redefinere kundenes opplevelse i en digital verden, støtte bankens ansatte med mer effektive og samarbeidsfremmende digitale verktøy, optimalisere driften gjennom økt innsikt i risiko og driftsmodeller, og nyskape produkter med åpne, tilkoblede systemer og helautomatiserte digitale prosesser.


Kundens opplevelse redefineres av en digital verden
Forbrukerne ser etter sømløse og personlige tjenester på tvers av kanaler, og finansnæringen jobber hardt for å redefinere kundeopplevelsen til en digital verden der økt verdi leveres gjennom innsikt og relevante tilbud som datadrevet teknologi kan gi.


Den nederlandske nettbanken Knab gir kundene kontroll over sin økonomi på en klar og enkel måte. Knabs systemer viser alle kundens økonomiske opplysninger i ett dashbord – selv om informasjonen kan komme fra en annen bank.
Dette gjelder ikke bare informasjon om banktransaksjoner, men dekker også boliglån, eiendeler, gjeld og andre relevante data. Resultatet: kundene får mye bedre oversikt over sin totale økonomiske situasjon, og Knab er i stand til å posisjonere seg som en betrodd rådgiver som bruker digital teknologi som et konkurransefortrinn. Knab vet at en kundeorientert tilnærming gir fornøyde, og aller viktigst, lojale, kunder. Bankene har allerede en god del data om kundene, inkludert hvordan de handler, sparer og får tilgang til finanstjenester. Utfordringen er å vite hva de skal bruke alle dataene til.


Kundeforhold- og analyseteknologier som Microsoft Dynamics og Intelligence Suite Cortana gjør bankene i stand til å hente ut innsikt de kan bruke fra dataene de allerede har, på en måte som oppfyller kravene til personvern og andre forskrifter, og gir nye tjenester som Knab-dashbordet, som vinner nye, og opprettholder eksisterende, kunder.
Dagens teknologi setter bankene i en bedre posisjon enn noensinne, til å være innovative og skape nye forretningsmodeller innenfor sine eksisterende strukturer, der de tilpasser og bedrer bruken av sitt viktigste konkurransefortrinn, nemlig kundeinnsikt.


Gi dine ansatte handlingsrom
En god kundeopplevelse begynner med motiverte, produktive og virkelig myndiggjorte medarbeidere. Måten de samarbeider med hverandre og kundene på endrer seg raskt, og bankene må skape framtidsrettede arbeidsplasser som omfavner digital innovasjon og gir de ansatte verktøyene de trenger for å utmerke seg. Nøkkelen til denne visjonen er at de ansatte har en 360-graders visning av kunden, hvor de kan forutse kundenes behov og samarbeide mer effektivt med kolleger, uavhengig av plassering.


Verktøy som Office 365 og Microsoft Dynamics CRM gjør det enkelt for grupper å samarbeide og dele informasjon, ideer og tilbakemeldinger i sanntid. I banknæringen gir dette betydelige fordeler, f.eks. når komplekse kundehenvendelser skal løses. Ansatte kan også identifisere nye kunder gjennom dashboard som gjør komplekse data lettere å forstå, og de kan raskt nå de riktige interne ekspertene som kan hjelpe dem med å finne den rette tilnærmingen.


Banca March, en spansk privat bank med ansatte i både Spania, Storbritannia og Luxembourg, kombinerer innsikt med samarbeid og produktivitet ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM og Surface for å redefinere kundeopplevelsen. Uavhengig av om de ansatte samhandler med kunder eksternt eller i samme rom, har de nå tilgang til all deres økonomiske informasjon med et tastetrykk. Denne 360-graders visningen omfatter kundeavtaler, kontakter, innsendte søknader og forespørsler om informasjon, samt analyseverktøy som de ansatte kan bruke til å forutsi tilleggstjenester kundene kan ha behov for i fremtiden.


Siden Banca March implementerte løsningen, har tiden som brukes på administrative oppgaver blitt redusert med 25 prosent. Dette betyr at de ansatte nå kan bruke mer tid på å forbedre kvaliteten på kundeservicen, med Microsoft Dynamics som hjørnesteinen i den kommersielle driften.


En datadrevet virksomhet
Data er nøkkelen til omforming av finanstjenester. Mengden strukturert og ustrukturert data som finansinstitusjoner må analysere har vokst, og vil fortsette å vokse eksponensielt.


Dette er også en eksepsjonell tid for bransjen, med uforutsett risiko og ekstremt mye regulatorisk gransking. Faktisk har regelverket en dyptgående innvirkning på forretningsmodeller i finansinstitusjoner. Innsikt i risikostyring og overholdelse av regelverk er sentralt og strategisk for bransjen. De finansinstitusjonene som best klarer å forvalte og skape fortjeneste fra data, vil være på god vei mot sterkere risikostyring og forbedret driftseffektivitet.


For mange finansinstitusjoner kreves det millioner i investeringer i ekstra datakraft og datasenterplass for å tilfredsstille det nye regelverket. Mitsubishi UFJ Securities International, et medlem av den globale finansgruppen MUFG, bestemte seg for å gjøre ting litt annerledes. Som et resultat av innovasjonbestemte de seg for å flytte sin lokale databehandling av verdipapirer over til Microsoft Azure. I stedet for å kjøpe hundrevis av servere, bruker selskapet verktøyene for utplassering, administrasjon, jobbplanlegging og overvåking i pakken Microsoft High Performance Computing (HPC), slik at daglige risikoberegninger gjøres i Azure.

Kraften av skyen gir MUFGs verdipapirvirksomhet den nødvendige smidigheten og uendelige skalerbarheten som trengs for å utføre risikoberegninger og overholde regelverket, og til en betydelig lavere kostnad.

Finn nye veier
Dagens økonomi handler ikke bare om varer og tjenester. Det handler om å dele informasjon, og å få transaksjoner til å bevege seg med Internetts hastighet. FinTech har allerede revolusjonert hvordan finansmarkedet fungerer, med Mondo, den nyeste digitale banken som har fått lisens i Europa. Og det er klart at nyskapende teknologier som Blockchain også kan revolusjonere hvordan bedrifter og mennesker samhandler.


Å overholde regelverket vil alltid være nøkkelen til suksess for disse nyskapende teknologiene. I 2014 ble Microsoft Azure den første store skyleverandøren som både overholder EUs strenge krav til personvern for internasjonal overføring av kundedata, og verdens første internasjonale standard for nettskybasert personvern (ISO 27018). Microsoft lanserte Blockchain som en tjeneste i 2015, noe som gjør at det bare tar Azure-kunder 20 minutter å ta i bruk Blockchain.

Neste steg
Dersom bankene ønsker å være relevante og pådrivere for vekst i en digital verden, må de være innovative i måten de samhandler med kunder, samarbeider med kolleger og driver virksomheten. Når de omfavner ny teknologi blir det mulig for bankene å endre egne forretningsmodeller ved å gjøre data til innsikt, overføre ideer til handlinger, og skape muligheter ved å ønske endring velkommen.


Hvis du vil lese mer om Microsofts visjon for en digitalt forvandlet banknæring, last ned Microsoft sine perspektiver på digitale banktjenester. For mer informasjon om Microsoft hos Sibos, klikk her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.