Skip to main content

Teknologiløft i skolen

Nyhet   •   aug 09, 2017 12:08 CEST

En revolusjon innen utdanning er i ferd med å finne sted, og det er teknologi som driver den. Arbeidsplasser verden rundt forvandles av teknologisk utstyr og skytjenester; det samme skjer nå i klasserommet – fra barnehagenivå til forskningslaboratorier på universiteter.

I mai 2017 fortalte Satya Nadella, administrerende direktør i Microsoft, om hvordan teknologi kan transformere skole og utdanning. Når teknologi brukes på riktig måte, sa Nadella, kan digital transformasjon løse en av samfunnets mest presserende utfordringer: demokratisering av utdanningsmuligheter.

Mange skoler ser kun for seg selve teknologien når det snakkes om digital transformasjon, men datamaskiner, digitale tavler og elektroniske bøker er bare verktøy. For å virkelig å utnytte fordelene ved digital transformasjon, må skoler og universiteter innse at elever og studenter i dag lærer annerledes enn generasjonene før dem. I stedet for å bytte ut læreplanen, kan teknologien forbedre den, noe som fører til større engasjement blant elever og studenter og en styrking av viktige ferdigheter som kreativitet og samarbeid - egenskaper det vil være behov for i morgendagens arbeidsstyrke.

Disse ferdighetene er spesielt viktige i Europa, hvor det forventes at det vil være 750 000 ledige stillinger i IKT-sektoren innen 2020 (EU-kommisjonen).

Engasjerte elever

En av de største utfordringene for lærere er å holde elevene interesserte og engasjerte. I flere europeiske land, som blant annet Irland og Spania, med klassestørrelser større enn det globale gjennomsnittet (OECD), kan det være vanskelig for lærerne å holde oversikt over det store antallet faktorer som påvirker hvor godt en elev lærer. Akkurat som en fotballtrener kan holde oversikt over individuelle spilleres prestasjoner, skal lærerne også kunne se hver enkelt elevs læringsevne. Ved å utnytte kraften av stordata og analyser, blir en en-til-en-tilnærming mulig i et en-til-mange-miljø.

Microsofts skyplattform for bedrifter, Microsoft Azure, gir prosessorkraften og analyseverktøyene som trengs for å gjøre dette mulig. En elevanalyseløsning kan samle elevdata, inkludert tilstedeværelse, deltakelse i timer og andre sosiale faktorer som påvirker læring. Med Microsoft Azure-maskinlæring kan løsningen til og med forutsi endringer i læringsadferd før de skjer. Lærere med full innsikt i hver elevs situasjon kan gripe inn tidlig, og gi elevene den hjelpen de trenger for å overkomme hindringer i læringen.

Dette er spesielt viktig for skoler som har elever med spesielle pedagogiske behov som for eksempel dysleksi, hvor de kanskje trenger mer støtte. For å sørge for at alle får samme mulighet til å lære og lik kvalitet på utdanningen, er det viktig at disse behovene identifiseres og støttes med riktig teknologi. Ved Holly Spring Elementary School i USA gir Microsoft sitt læreverktøy, "Engasjerende leser", elever opplæring i å lese selvstendig, uansett utgangspunkt. Verktøyet fungerer ved å markere ord i sanntid når elevene leser, hvilket gjør det lettere for dem å konsentrere seg og forbedrer leseforståelsen.

Med denne teknologien kan skoler sørge for bedre elevomsorg, og dermed forbedre prestasjoner over hele linjen.

Styrking av lærere

Akkurat som at folk ikke lenger bare jobber på kontoret, er læring ikke lenger begrenset til klasserommet. Skolene skaper et læringssamfunn som strekker seg langt utover skolegården og støtter elever og lærere når som helst og hvor som helst, ved hjelp av teknologi.

La Laboral i Gijon i Spania bruker Microsoft-teknologi for å sikre at læring er tilgjengelig for alle studenter. Webdesignklasser bruker et kombinert læringsmiljø for å gi elevene tilgang til ressursene de trenger til enhver tid, via Microsoft Sharepoint. Lærere holder forelesninger gjennom Skype, og det gjøres opptak slik at studentene kan se de på et senere tidspunkt. Med en mer fleksibel timeplan kan studenter som jobber eller har barn lære på det tidspunktet som passer dem best, uten at det påvirker kvaliteten på studiene.

Studentene bruker OneNote Class Notebook til å samarbeide på prosjekter eksternt, hvilket betyr at lærerne har tilgang til OneNote og kan gi umiddelbare tilbakemeldinger, også når en student er borte fra forelesningen.

De digitale samarbeidsverktøyene i OneNote Class Notebook vil snart bli integrert i Microsoft Teams, et nytt verktøy som gjør det mulig for lærere å opprette et enkelt digitalt nav for klasserommet. I Microsoft Teams kan lærere styre prosjektgrupper, dele ut og rette oppgaver, invitere gjesteforelesere og vise videoinnhold fra nettet, dele materiell og ha trådviste samtaler i sanntid. Nye verktøy som InTune for Education gjør det enklere og billigere for skolene å raskt sette opp og administrere ny maskinvare og Windows 10-enheter, slik at lærere kan fokusere på undervisning i stedet for teknologi. 

Styrket akademisk forskning

Digital transformasjon styrker høyere utdanningsinstitusjoners evne til å drive innflytelsesrik og banebrytende forskning. Microsoft Cloud gir forskere virksomhetsbasert datalagring, datakapasitet, samarbeidsverktøy og analyser, slik at de kan jobbe raskt og nøyaktig med en kombinasjon av datakilder på tvers av geografiske områder, i et sikkert miljø.

Gjennom programmet Microsoft Azure for Research gir Microsoft gratis lagrings- og databehandlingressurser i Azure til banebrytende forskningsprosjekter som for eksempel Reach, ledet av Oxford University. Reach bruker Azure-maskinlæring til å forbedre tilgangen til trygge vannforsyninger i Afrika og Asia. 

En bedre fremtid

Teknologi kan gi dagens studenter evnen til å forme morgendagens verden. Studenter vi utdanner med digitale ferdigheter i dag vil jobbe i nye bransjer vi ikke engang vet om nå, og de vil skape ny teknologi som vi ikke engang kan forestille oss. Lærere, foreldre og teknologibedrifter har alle et ansvar for å gi dagens studenter den beste mulige utdanningen, med verktøy som vil gjøre denne fremtiden til en virkelighet. Teknologi er nøkkelen til å hjelpe våre studenter med å lykkes, tenke kreativt og skape en bedre verden.

For å finne ut hvordan teknologi kan styrke studenter og lærere, klikk her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.