Straffesak mot domstolansatte på Vestlandet

Pressemeldinger   •   feb 03, 2020 07:02 CET

Elleve ansatte ved to domstoler på Vestlandet har blitt tiltalt for flere alvorlige brudd på norsk og internasjonal straffelov. Tiltalene er tatt ut av en privatperson som mener seg feilbehandlet i flere konkurser de siste to årene. Privatpersonen står uten juridisk bistand og er selvprosederende fordi fylkesmannen ikke har innvilget fri rettshjelp. Haugaland og Bergen tingretter bekrefter sakene.

Da Gulating Lagmannsrett skrev Norges lover

Pressemeldinger   •   feb 23, 2020 16:14 CET

Gulating Lagmannsrett viser domstolens sanne jeg, da de ikke var klar over at det var flere som stod på blindkopi i e-poster enn de regnet med da de forkastet en anke over noe som er en rettighet, og noe en dommer ikke skal mene eller synse noe om!

Skal jeg ta ut privat straffesak mot saksbehandlere ved Skatteetateten og Kemner? Hva mener du?

Pressemeldinger   •   feb 20, 2020 10:02 CET

NårRiksadvokaten sier én ting, men Politiet henlegger åpenbar systemsvikt, med henleggelsesårsak "Åpenbar Grunnløs", fins det bare ett valg: Private Straffesaker etter straffeprosessloven kapittel 28 Her spør jeg hva DU mener! Skal jeg tiltale offentlige ansatte eller skal jeg bare la være, og la den kollektive systemsvikten fortsette?

Granskning av domstolen påkrevd etter ny EØS skandale

Pressemeldinger   •   feb 18, 2020 14:07 CET

I likhet med Nav-saken har Skatteetaten nå havnet i hardt vær etter juristene der har, i likhet med domstolen, ikke fulgt med i timen på EØS regelverket. De har regelrett oversett at oppstartsbedrifter ikke nødvendigvis har store overskudd de første tre leveårene, og er fredet. De kan feks ikke nekte å betale ut skattefunn, og ei heller holde igjen skatt tilgode, ettersom dette er en eiendel.

Gründerbedrift konkurs - Skatteetaten betalte ikke skattekrav på 700 000 i ny EU-blunder

Pressemeldinger   •   feb 17, 2020 07:30 CET

Skatteetaten holdt tilbake utbetaling av Skattefunn i en uriktig konkurs på et oppstartsselskap, men hadde oversett atSMB og oppstartsbedifter er fritatt fra meldeplikten i tre år! Nå behandler Agder lagmannsrett og Stavanger tingrett gjenåpningene.

Åpent brev til Justis og beredskapsdepartementet om fri rettshjelp i en uriktig konkurs

Pressemeldinger   •   jan 10, 2020 14:40 CET

Fylkesmannen lener seg på et regelsett i et rundskriv fra departementet som har tilsidesatt alle internasjonale konvensjoner og skapt en praksis tilsvarende det å dømme en fisk på sin evne til å klare i trær, gjennom å nekte fri rettshjelp til bedrifter som er utsatt for uriktig konkurs der avslagene er knyttet til styreleders inntekt og ikke bedriften.

Virtuell assistent med juridisk språkøre på vei.

Blogginnlegg   •   jan 09, 2020 12:11 CET

Lier ble utsatt for uriktig konkurs sommeren 2018, fikk han oppleve en urett og et alvorlig hull i lovverket, som fikk ham til å engasjere seg for å hjelpe andre som havnet i en slik situasjon han selv var i. Lier stod praktisk talt på bar bakke, uten penger til advokat eller tidligere erfaringer med det norske rettssystemet har kjempe mot i 19 måneder etter konkursen i juli 2018.

Bostyrere kan velge ærlighet eller bedrag

Blogginnlegg   •   feb 21, 2019 13:10 CET

En bostyrer er ikke annet enn en selvstendig næringsdrivende som tjener penger på å bidra til å fordele verdier som er igjen etter en bedrift eller person som ikke eksisterer, død altså! Hvis du er så heldig å gå konkurs som privatperson, er du som zombie å regne, da du får stå opp fra de døde som Jesus, men gjelden følger deg til graven.

Dommer i konkurs er bortebane for deg

Blogginnlegg   •   feb 21, 2019 13:06 CET

En dommer i Norge vil sjelden eller aldri fjerne en bostyrer som dommeren selv har oppnevnt,uansett hvilken dokumentasjon, og hvor god den er, vil en dommer se den andre veien , selv hvis du har advokat.

Uærlige bostyrere har kjennetegn

Blogginnlegg   •   feb 21, 2019 13:01 CET

Å avdekke om en bostyrer er en kjeltring, kan være vanskelig, spesielt siden du ikke vet hva som er korrekt opptreden. Det er ikke hver dag du få møte en statlig representant, og vet kanskje ikke helt hva du skal si eller gjøre. Dermed gjør du selvsagt alt han sier, bukker, nikker og sier ja takk. Det er viktig at alle forstår at en bostyrer faktisk gjør en viktig jobb også.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Jan Inge Iversen

Om Mikroskopet

Å bidra til en mer nyansert og mer korrekt debatt om samfunnsproblemer og aktualiteter.

Mikroskopet ble stiftet av grunder og redaktør Jan Inge Iversen, i juli 2019 og startet opp sin offisielle virksomhet i dag den 1 november 2019. Nettstedet erstatter tidligere Standpunktet. Våre ambisjoner er mange, men hovedsakelig ønsker vi å gå i dybden på samfunnsproblemer og aktualiteter og slik bidra til en mer nyansert og mer korrekt debatt, med en billedlig forankring til mikroskopiske detaljer. Vi håper du som leser også får noe mer utav det å legge temaer under mikroskopet for å studere det nærmere på et mer vitenskapelig nivå. Vi er ikke en nyhetsformidler i utgangspunktet. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi ikke har nyheter;

Adresse

  • Mikroskopet
  • Sokndalsveien 582
  • 4372 Egersund
  • Norway