Skip to main content

Salt i maten – grunn til bekymring?

Blogginnlegg   •   sep 18, 2014 17:24 CEST

Inntaket av salt er i dag dobbelt så høyt som anbefalt, og Helsemyndighetene har nå for alvor satt fokus på salt. Mills DA går ikke uberørt hen.

Salt har flere funksjoner i maten, og det bidrar blant annet med god smak. Samtidig vet vi at for mye salt ikke er bra for helsa. Høyt inntak av salt vil øke blodtrykket, som igjen kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, spesielt slag. Saltet vi får i oss kommer fra flere kilder, hvorav ferdigprodukter og ferdigretter utgjør den største gruppen. Mills DA produserer hverdagsprodukter som de aller fleste nordmenn har et forhold til.

- Vi har hatt mye fokus på saltreduksjon over flere år, og har redusert saltinnholdet i produktene våre med ca. 20 % siden 2004. Dette er mye. Nå har Helsemyndighetene satt som mål å redusere saltinntaket til den norske befolkningen med 15 % innen 2018, og vi i Mills DA ønsker å støtte opp om dette, og setter eget mål for å redusere saltforbruket ytterligere, sier Linda Granlund, Direktør for Helse og ernæring i Mills DA.

Skal man få til en kraftig reduksjon i saltinntaket i befolkningen er det viktig at alle aktører jobber sammen mot dette målet. Mills DA ønsker denne dugnaden velkommen, og vil gjøre sitt for å bidra til at det totale saltinntaket i Norge går ned.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar