Skip to main content

Haddadi med doktorgrad om verdiskaping i byggeprosjekter

Pressemelding   •   apr 09, 2019 14:40 CEST

Fredag 5. april forsvarte Amin Haddadi sin doktoravhandling på NTNU om verdiskaping i byggeprosjekter.

Fredag 5. april forsvarte Amin Haddadi sin doktoravhandling på NTNU om hvordan fokus på verdiskaping for bruker og eier kan bidra til suksess i byggeprosjekter.

- Forskningen tar for seg hva som skaper verdi i byggeprosjekter spesielt med fokus på eier og bruker som hovedinteressenter. En viktig faktor har vært å utforske hvordan vi kan overføre dette perspektivet til tidligfase og prosjekteringen av byggeprosjektet, og ivareta det gjennom hele prosjektforløpet, sier Amin Haddadi, som jobber som rådgiver i Multiconsult.

Hovedmålet med doktorgraden har vært å avdekke kunnskap om hvilke hensyn som må tas for at interessene og verdiene til byggets brukere og eier blir ivaretatt. Et viktig perspektiv har vært hvordan kunnskap om dette blir ivaretatt i prosjektstyringen slik at resultatet er bærekraftig og verdiskapende for alle involverte.

- Jeg er veldig fornøyd med å finne frem til en god definisjon på verdiskaping innen byggebransjen gjennom forskningen. Det er et begrep som brukes ofte uten at alle kjenner til hva det innebærer. En viktig suksessfaktor har vært å bygge bro mellom forskning og næringen, og å kunne tilgjengeliggjøre resultatene til praktisk bruk, påpeker Amin Haddadi.

Støtte til forskningen
Han har tatt en Nærings-ph.d. som innebærer at Forskningsrådet bistår med et tilskudd til bedriften for finansiering av doktorgradsarbeidet, slik at kandidaten kan drive forskning mens vedkommende er ansatt. Hensikten med ordningen er blant annet å sikre forskerrekrutteringen i næringslivet.

- Amin Haddadi har utført et veldig omfattende og spennende forskningsarbeid innen verdiskaping i byggeprosjekter. Vi er stolte over at han nå har gjennomført doktorgraden, og at han nå vil ta med seg denne kunnskapen og erfaringen inn i jobben som rådgiver i Multiconsult. Denne kompetansen er unik og gjør oss i stand til å gi helt presise og konkrete råd om hvordan våre kunder kan oppnå ønsket verdiskaping, sier Evy Jakobsen, direktør By og samfunn i Multiconsult.

Amin Haddadi har utført arbeidet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, og disputasen til doktorgrad ble avholdt 5. april. Han er sivilingeniør i Bygg- og miljøteknikk og jobber som rådgiver innen strategisk eiendomsledelse i Multiconsult. I tillegg til arbeidet som rådgiver i Multiconsult, så vil Haddadi fremover også forelese og undervise.

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.