Skip to main content

Skal forske på sikkerhet ved dammer

Pressemelding   •   jun 21, 2019 08:49 CEST

Geir Helge Kiplesund skal forske på damsikkerhet.

Geir Helge Kiplesund skal forske på damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer. Doktorgradsarbeidet vil gi informasjon om dambrudd og tilføre kunnskap for å forebygge slike hendelser.

I Norge finnes det en mengde dammer, rundt 3000 er registrert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Mange av disse er bygd for å lagre vann til vannkraftverk, men det er også mange dammer for vannforsyningsanlegg, gruvedrift, industri og akvakultur. Konsekvensene av et dambrudd kan være betydelige, og damsikkerhet er derfor et viktig tema for både dameiere, myndigheter, rådgivere og forskningssektoren.

- Bruddmekanismer er en av de store usikkerhetene når vi skal vurdere konsekvensene av et mulig dambrudd. Bedre kunnskap om hvordan et dambrudd faktisk utvikler seg vil derfor gjøre oss i stand til å vurdere konsekvensene av et mulig dambrudd og det vil også gi oss verdifull kunnskap om hvordan vi unngår at dette i det hele tatt skjer, sier Geir Helge Kiplesund.

Bred kompetanse
Geir Helge Kiplesund har vært ansatt i Multiconsult i 20 år hvor han har jobbet allsidig med vannkraftplanlegging, hydrologi, hydraulikk og damsikkerhet. De senere årene har han vært faglig leder innenfor hydrologi. Nå starter Kiplesund det treårige PhD-arbeidet ved forskningssenteret HydroCen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

PhD-arbeidet han nå starter vil rette seg spesielt mot damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer. Arbeidet vil også delvis være knyttet opp mot et forsknings- og utviklingprosjekt i regi av Energi Norge kalt «Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv» hvor Kiplesund siden 2016 har ledet et delprosjekt som går på utvikling av bedre metoder og underlag for konsekvensklassifisering av dammer.

- Arbeidet som Geir Helge Kiplesund vil utføre gjennom sin PhD er knyttet til damsikkerhet og damrehabilitering. For oss er det viktig å ha den beste kompetansen på disse fagene i forhold til intern kompetansebygging og faglig attraktivitet, men også i forhold til kvalitet på leveransene til våre kunder, og i forhold til krav og pålegg, sier Are Paulsen, avdelingsleder for Fornybar Energi i Midt-Norge i Multiconsult.

Støtter forskningssenter
Multiconsult har siden 2017 vært partner i HydroCen ved NTNU. HydroCen er et forskningssenter for Miljøvennlig Energi og skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

- Det er viktig at Multiconsult viser seg som en aktiv partner gjennom utvikling av gode PhD-kandidater inn mot forskningssenteret HydroCen, hvor vi er bransjepartner, avslutter Geir Helge Kiplesund.

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.