Skip to main content

Mundipharma skal markedsføre INVOKANA® til behandling av pasienter med type 2 diabetes mellitus

Pressemelding   •   apr 11, 2019 11:31 CEST

Mundipharma AS får ansvar for markedsføringen av INVOKANA® (kanagliflozin) og Vokanamet® (kanagliflozin, metformin), begge til behandling av pasienter med type 2 diabetes mellitus.

Mundipharma har inngått en avtale med Janssen Pharmaceutica NV om markedsføring og distribusjon av INVOKANA® og Vokanamet® i Norge.

INVOKANA® er indisert til behandling av voksne pasienter utilstrekkelig kontrollert type 2 diabetes mellitus som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.1 INVOKANA® tas i tablettform – en gang daglig.2

Vokanamet® er en fastdose-kombinasjon av kanagliflozin og metformin3, et annet legemiddel indisert til voksne med type 2 diabetes mellitus.4

Den nye avtalen understreker Mundipharma sitt ønske om å levere legemidler som møter faktiske behov hos pasienter og hos legene som behandler dem. «Vi ønsker å utgjøre en forskjell for pasienter med type 2 diabetes mellitus, og være med på å gi disse pasientene bedre livskvalitet. Avtalen Mundipharma har inngått med Janssen sikrer at norske pasienter nå også får tilgang til denne innovative behandlingen. Vi ser frem til å kunne bidra med vår kunnskap og våre produkter slik at norske leger i større grad enn i dag kan skreddersy behandlingen for sine pasienter», sier Kjetil Kollstad, daglig leder for Mundipharma i Norden.

Type 2 diabetes mellitus er en av de vanligste kroniske sykdommene i Norge, og vi regner med at rundt 200 000 mennesker har diagnosen type 2 diabetes mellitus.

Om INVOKANA® (k­anagliflozin)

INVOKANA® tilhører gruppen legemidler som kalles natrium-glukose-kotransportør 2-hemmere (SGLT2).6 SGLT2-hemmere virker gjennom å øke utskillelsen av sukkerarten glukose fra nyrene. Når glukose filtreres fra blodet og inn i nyrene, reabsorberes det tilbake inn i blodstrømmen.7

Natrium-glukose-kotransportør 2-hemmere (SGLT2) er en viktig transportør for denne reabsorbsjonen i nyrene. Kanagliflozin er en selektiv hemmer av SGLT2, noe som fremmer utskillelse av glukose via urinen, slik at blodsukkeret reduseres hos voksne pasienter med diabetes type 2.7 Virkningsmekanismen er uavhengig av insulin.7

INVOKANA® ble godkjent i EU-landene i november 2013 til behandling av voksne med diabetes type 2 for å bedre glykemisk kontroll.8

Det er gjort kliniske studier med kanagliflozin gitt som monoterapi og i kombinasjon med andre legemidler mot diabetes type 2, inkludert insulin.7 Studiene i fase III har undersøkt effekt og sikkerhet og inkluderer placebokontrollerte studier og studier med aktiv komparator.7 Kanagliflozin er sammenlignet både mot sitagliptin (Januvia®)9 og mot glimepirid (Amaryl®) gitt i kombinasjon med metformin.10

Vanlige bivirkninger assosiert med behandling med INVOKANA® inkluderer; urinveisinfeksjon, hypoglykemi, kvalme, forstoppelse, tørste, polyuri eller pollakisuri, vulvogenital candida, balanitt eller balanopostitt, dyslipidemi og økt hematokritt.11

Om Vokanamet®

Vokanamet® er en kombinasjon av kanagliflozin og metformin3, og doseres to ganger daglig.12 Legemidlene har forskjellige virkningsmekanismer som begge reduserer blodsukkernivået hos voksne med type 2 diabetes mellitus.13 Vokanamet® brukes til behandling av voksne med type 2 diabetes melltius som tillegg til diett og fysisk aktivitet hos pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende kontroll med metformin alene, hos pasienter hvor metformin og andre legemidler som reduserer blodsukker ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll, og hos pasienter som allerede får behandling med kanagliflozin og metformin som separate tabletter.4

Om diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom hvor kroppen har nedsatt insulinproduksjon eller at insulinet virker for dårlig, noe som betyr at blodsukkeret ikke senkes like effektiv som normalt.5 Dette kalles insulinresistens, og bukspyttkjertelen vil da prøve å kompensere for dette ved å øke mengden insulin i blodet.5 Det er flere faktorer som kan øke risikoen for diabetes type 2 - overvekt og mangel på fysisk aktivitet er to av de viktigste årsakene.5 Fysisk aktivitet øker insulinfølsomheten, mens inaktivitet og overvekt senker den, noe som i sin tur gir forhøyet blodsukker (hyperglykemi). Dersom man ikke får kontroll over blodsukkeret, kan diabetes type 2 på sikt føre til komplikasjoner som; hjerteinfarkt, hjerneslag, nyreskade (nefropati), øyesykdom (retinopati) og skade på perifere nerver (nevropati).5

Referanser:

 • 1.Invokana SPC® avsnitt 4.1, sist oppdatert 04.03.2019.
 • 2.Invokana SPC® avsnitt 4.2, sist oppdatert 04.03.2019.
 • 3.Vokanamet SPC® avsnitt 2, sist oppdatert 04.03.2019.
 • 4.Vokanamet SPC® avsnitt 4.1, sist oppdatert 04.03.2019.
 • 5.Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/. Lesedato 08.06.2018.
 • 6.Invokana SPC® avsnitt 4.4, sist oppdatert 04.3.2019.
 • 7.Invokana SPC® avsnitt 5.1, sist oppdatert 04.03.2019.
 • 8.http://www.investor.jnj.com/releasedetail.cfm?releaseid=809160
 • 9.Lavelle- Gonzalez FJ, et al. Efficacy and safety of canagliflozin compared with placebo and sitagliptin in patients with type 2 diabetes on background metformin monotherapy: a randomised trial. Diabetologia. 2013; 56(12): 2582–2592.
 • 10.Cefalu WT, et al. Efficacy and safety of canagliflozin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin (CANTATA-SU): 52 week results from a randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority trial. 2013; 382 (9896):941-950.
 • 11.Invokana SPC® avsnitt 4.8, sist oppdatert 04.03.2019.
 • 12.Vokanamet® SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 04.03.2019.
 • 13.Vokanamet® SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 04.03.2019. 


Mundipharmas globale nettverk av privateide uavhengige tilknyttede selskaper ble grunnlagt av leger i 1956 og opererer nå i over 120 land over hele verden. Vi er fokusert på å utvikle forretningspartnere for å identifisere og akselerere meningsfylt teknologi på tvers av en stadig mer mangfoldig portefølje av terapiområder, som inkluderer luftveissykdommer, diabetes, onkologi, smerte og biotilsvarende legemidler. I tråd med vår entreprenørarv liker vi å tenke at vi ser det som andre ikke ser ved å utfordre konvensjonell visdom og stille forskjellige og utfordrende spørsmål. Ved å samarbeide med alle våre interessenter utvikler Mundipharmas globale nettverk medisiner som skaper verdi for pasienter, betalere og vi får et bredere helsevesen. 

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.