Skip to main content

Tags

MyBank ASA: Marius Matatula ansatt som ny kredittsjef

Pressemeldinger   •   aug 26, 2019 11:00 CEST

​MyBank har ansatt Marius Matatula som ny Chief Credit Officer med virkning fra 1.9.2019. Matatula har bakgrunn fra BlueStep og BNP Paribas, hvor han har vært sentral i utviklingen av kreditt-området. Han har til sammen over 18 års erfaring med kreditt, hvorav 8 år med spesielt fokus på boliglån til kunder med dårlig betalingshistorikk.

MyBank ASA: Oppdatert kvartalspresentasjon

Pressemeldinger   •   aug 19, 2019 09:52 CEST

For å sikre lik informasjonsflyt til alle aksjonærer har MyBank oppdatert den skriftlige kvartalspresentasjonen med noen punkter som ble nevnt muntlig under presentasjon og Q&A. Denne er også tilgjengelig på webcast som kan sees i reprise her: https://www.hegnar.no/TV/kvartalspresentasjon/98041629.

Resultatpresentasjon for andre kvartal 2019

Pressemeldinger   •   aug 15, 2019 07:48 CEST

​MyBanks resultater for Q2 2019 er nå tilgjengelige. Bankens resultat før skatt i første kvartal ble minus NOK 13,9 millioner, inkludert utlånstap på NOK 11,6 millioner.

MyBank ASA: Resultatpresentasjon for andre kvartal 2019 den 15. august kl 1300

Pressemeldinger   •   aug 05, 2019 16:27 CEST

MyBank ASA vil fremlegge resultat for andre kvartal 2019 den 15. august kl 0700. Regnskapet presenteres den 15. august kl 1300 ved kontorene til Beringer Finance, Grundingen 2, Oslo, samt via live webcast

Cathrine B. Dalen ansatt som ny risk manager

Pressemeldinger   •   jun 06, 2019 09:00 CEST

MyBank har ansatt Cathrine B. Dalen som ny Risk Manager. Dalen kommer fra tilsvarende stilling i yA Bank / Resurs bank, hvor hun de siste årene har bygget opp risk-funksjonen.

CEO Christen Fredriksen fratrer sin stilling

Pressemeldinger   •   mai 20, 2019 09:00 CEST

Styret i MyBank ASA og CEO Christen Fredriksen har i dag inngått en fratredelsesavtale der Fredriksen fratrer med umiddelbar virkning. Jakob Bronebakk er konstituert CEO, og vil samtidig fortsette som CFO. Selskapet starter nå en prosess for å finne en permanent CEO. For ytterligere informasjon: Tom Knoff, styreleder: +47 913 12 876

Resultatpresentasjon for første kvartal 2019

Pressemeldinger   •   apr 28, 2019 14:17 CEST

MyBank ASA vil fremlegge resultat for første kvartal 2019 den 9. mai kl 0700. Regnskapet presenteres den 9. mai kl 1300 ved kontorene til Beringer Finance, Grundingen 2, Oslo, samt via live webcast. Link til webcast finnes her. https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97865570

Innkalling til generalforsamling i MyBank ASA

Pressemeldinger   •   apr 12, 2019 17:30 CEST

Innkalling til MyBanks generalforsamling den 30.04 er vedlagt.

MyBank har nå offentliggjort årsrapporten for 2018

Pressemeldinger   •   mar 28, 2019 08:33 CET

​MyBank har nå offentliggjort årsrapporten for 2018. Bankens resultat for 2018 var minus kr 51,8 millioner før skatt.Året2018 var preget av videreutvikling av systemer, og oppstart av nytt produkt.

MyBank ASA: Vedtak om etterfølgende emisjon

Pressemeldinger   •   mar 21, 2019 07:05 CET

Det vises til styrefullmakten til å gjennomføre en etterfølgende emisjon som vedtatt på MyBank ASAs ("Selskapet") ekstraordinære generalforsamling 14. mars 2019. Styret har i den 19. mars vedtatt å benytte nevnte styrefullmakt til å vedta en etterfølgende emisjon der det tilbys totalt 27 837 100 nye aksjer til tegningskurs NOK 0,15 per aksje.

MyBank ASA: Gjennomført ekstraordinær generalforsamling

Pressemeldinger   •   mar 14, 2019 15:49 CET

Det vises til MyBank ASAs meldinger om innkalling til ekstraordinær generalforsamling og presisering av forslag av henholdsvis 28. februar og 13. mars 2019. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt i dag, 14. mars 2019, og samtlige vedtak ble fattet i henhold til styrets forslag. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling følger vedlagt.

MyBank ASA: Gjennomført plassering av emisjon og presisert forslag til kapitalforhøyelsesvedtak

Pressemeldinger   •   mar 14, 2019 06:25 CET

Det vises til MyBank ASAs melding om emisjon og innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 28. februar 2019. Som det fremgikk av nevnte melding har selskapet i perioden fra innkallingen og frem til den 13. mars 2019 gjennomført en book-building prosess for plassering av en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 25 millioner (den "Rettede Emisjonen").

MyBank ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling og plassering av rettet emisjon

Pressemeldinger   •   feb 28, 2019 11:20 CET

MyBank ASA avholder ekstraordinær generalforsamling for sine aksjonærer torsdag 14. mars 2019 kl. 13.00 hos Beringer Finance AS, Grundingen 2, Aker Brygge. Innkallingen ligger vedlagt.

MyBank ASA: Invitation to Q4 2018 results presentation

Pressemeldinger   •   feb 26, 2019 11:02 CET

​As previously communicated, MyBank will publish its interim report for the fourth quarter 2018 on Thursday, 28 February at 06:00 CEST. The quarterly report and presentation materials will be made available online at https://mybank.no/en/investor-relations.

MyBank ASA: Vedtak om forberedelse av mulig rettet emisjon

Pressemeldinger   •   feb 06, 2019 13:09 CET

Styret i MyBank ASA har besluttet å forberede en mulig rettet emisjon av nye aksjer med bruttoproveny på inntil NOK 50 millioner for å styrke soliditeten i banken ("Emisjonen"). Banken har engasjert Beringer Finance AS som tilrettelegger. Emisjonen er støttet av bankens største aksjonær og vil bli rettet mot eksisterende og potensielle nye investorer.

MyBank to increase risk-weights on its loan portfolio after recent decision by regulatory authorities

Pressemeldinger   •   des 03, 2018 19:05 CET

MyBank increases the risk-weighting of its loan portfolio from 75% utilized today to 100%. MyBank’s decision follows a change in practice from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), which now states that all new banks will be required to maintain 100% risk-weighting on loan portfolios for the first three years of operations.

MyBank ASA: Invitation to Q3 2018 results presentation

Pressemeldinger   •   okt 15, 2018 06:00 CEST

​MyBank ASA: Invitation to Q3 2018 results presentation MyBank will publish its interim report for the third quarter 2018 on Wednesday, 24 October at 06:00 CEST. The quarterly report and presentation materials will be made available online at https://mybank.no/en/investor-relations.