Skip to main content

Facebook, Google, tillit og falske nyheter - den nye medievinen

Blogginnlegg   •   nov 17, 2017 11:06 CET

Foto av Kevin på Unsplash

Annenhver journalist er bekymret for at mediene ikke lenger blir oppfattet som en pålitelig kilde til informasjon. Hver tredje journalist er bekymret for effekten av falske nyheter på mediebransjen. Dette kommer frem i rapporten Navigating Change.

Det er ikke internettgigantenes skyld at falske nyheter eksisterer, men deres plattformer brukes i stor grad til å spre historier og folk tjener penger på det. Kan man da skylde på gigantene for den svekkede tilliten til mediene? Både ja og nei. De kan ikke lastes for at folk utnytter mulighetene som ligger i plattformene, og de tar grep for å forhindre at det blir brukt til nettopp spredning av falske nyheter. Man man kan stille spørsmålstegn ved om innsatsen kommer litt sent, og om de ikke burde gjort mer på et tidligere tidspunkt. 

Falske nyheter er her for å bli

Over halvparten av journalistene som svarte på undersøkelsen ser falske nyheter som et langvarig problem, og de har liten tro på at dette vil la seg løse på en enkel måte. Så lenge sosiale medier eksisterer og fungerer på den måten det gjør, har de nok også rett i dette. Arbeidet med å identifisere, stoppe finansiering av og stoppe spredningen av falske nyheter er komplisert, og det trengs innsats fra flere hold.  

Ferske eksempler på denne innsatsen er Facebooks samarbeid med myndighetene i USA i forbindelse med etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget. Deres arbeid for å forhindre sider i å tjene penger på falske nyheter er også et sted i riktig retning.

Mulighetene for å markere innhold som falskt har også blitt tilgjengelig, og introduksjonen av Facebooks Related News gir muligheter til å se alternative vinklinger på en sak, og nyheter som stiller spørsmål ved validiteten til det man leser. 

Alle disse endringene er gode, og det er tydelig at gigantene begynner å se at de har et særskilt ansvar på dette området. 

Har gigantene fått for mye makt?

Mer enn syv av ti journalister mener Facebook har for mye makt som kilder til informasjon, og mer enn seks av ti mener det samme om Google. For kommunikatører er bildet litt annerledes. Annenhver kommunikatør mener henholdsvis Facebook og Google har for mye makt som kilder til informasjon. 

Flere studier viser at stadig flere, og særlig den yngre generasjonen, får sine nyheter i hovedsak via sosiale medier. Dermed er det eksempelvis Facebooks algoritmer som kuraterer innholdet, og ikke redaktørene i de mange mediehusene. Dette, i kombinasjon med et skifte av annonsering vekk fra tradisjonelle medier og over på plattformene til gigantene er mye av grunnen til at disse har blitt så mektige, og at mediene tilsvarende har mistet mye av sin posisjon.

Interessant nok har erfaring en effekt på hvorvidt man opplever disse gigangenes makt som stor. I undersøkelsen kommer det frem at de med mindre erfaring, og antatt lavere fartstid i bransjen jevnt over utviser en lavere skepsis til Facebook og Googles makt i mediebildet.

Med stor makt følger stort ansvar, også når det gjelder falske nyheter.

Ta ansvar der du kan

Og hva kan kommunikasjonsbransjen gjøre for å bidra? Er vi fritatt for ansvar? Nei. Lav tillit til mediene er ingen fordel for oss, og derfor må vi gjøre oss kjent med hvilke utfordringer dette fører med seg. Selv om det er mediene som i hovedsak taper tillit, må vi også være påpasselige med informasjonen vi formidler. Vi må sørge for at den blir gjengitt korrekt, at vi selv ikke blir brukt i falske nyheter, og ikke minst – sørge for at vi ikke bidrar til å finansiere dette med annonsekroner. Denne makten er det vi som sitter på, og dermed også ansvaret.

Hvis du vil lese mer om mediebransjens bekymringer og situasjonen i dagens medielandskap, kan du laste ned rapporten Navigating Change her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.