Skip to main content

Anne Birkeland

Prosjektleder, Framtiden er nå - Utadrettet virksomhet I geologi, undervisning, omvisninger, ekskursjoner, arrangements- og prosjektledelse og utstillingsarbeid.

Kontaktperson

  • anne.birkeland@nhm.uio.no
  • 95113562